Politikk

Frp-ledelsen kritiseres av sine egne for manglende åpenhet

Anført av Carl I. Hagen rettet flere av delegatene på Frp-landsmøtet besk kritikk mot nestleder Per Sandberg og resolusjonskomiteen for å legge lokk på innholdet i resolusjoner fra fylkeslagene.

afp000776331_doc6h6m3gz0y7cnn3h88r8-SvQp9E0IY0.jpg Foto: Rolf Øhman

 • Robert Gjerde
  Journalist
 • Solveig Ruud
  Journalist

Christian Tybring-Gjedde sa det slik:

— Det er underlig å høre partiedelsen si at man er redd for for politikk, at man gjemmer seg bak prosedyrer. Vi ønsker åpenhet om politikk som fremmes. Alt skal frem i lyset, ingenting skal skjules eller hysjes ned, sa han.

Christian Tybring-Gjedde Foto: Bøe, Torstein

Flere delegater mener Frp-landsmøtet i år fremsto som regissert, for å unngå at stridssaker brettes ut i mediene.

Ny praksis siste to år

De to siste årene har nemlig Frp-landmøtene hatt en forretningsorden som gir resolusjonskomiteen — i år ledet av nestleder Per Sandberg - stor makt. Alle resolusjoner som har strømmet inn fra fylkeslagene siles først av Frps landsstyre, før de oversendes resolusjonskomiteen, som bearbeider forslagene og legger frem resolusjoner som skal opp til avstemning på landsmøtet.

Les også

Siv Jensen avslører deler av Frps strategi for den lange valgkampen

I alle andre politiske partier blir samtlige resolusjoner — nærmest uansett innhold - offentiggjort, og tilsendt alle delegatene som skal på landsmltene.

Men i Frp har man også noe som kalles «tidsaktuelle resolusjoner». Dette er resolusjoner som fylkeslagene sender inn etter fristen, gjerne som følge av aktuelle hendelser i Norge og verden. Det var disse resolusjonene den heftige striden dreide seg om søndag morgen.

Så du denne?

Les også

FPU-formann: Vi kan fint klare oss uten folketrygden

Resolusjonskomiteen og Sandberg avviste nemlig alle de «tidsaktuelle resolsusjoner» med den begrunnelsen at de mente de ikke var «tidsaktuelle». Komiteen lot også være å oversende disse resolusjonene til delegatene på landsmøtet.

Oslo Frp: — Vi visste ikke at det var slik

Oslo Frp, ved leder Aina Stenersen, fremmet derfor søndag morgen et forslag om at alle resolusjonene måtte deles ut, på søndag formiddag, slik at alle kunne se dem og ta stilling til dem, og ikke bare stole på resolusjonskomiteens vurdering.

Aina Stenersen Foto: Christian Sørgjerd

— Vi var rett og slett ikke klar over, på fredag, at ikke alle tidsaktuelle resolusjoner skulle bli utdelt til alle. Vi synes det hadde vært fint å vite hva de andre fylkene mente om tidsaktuelle resolusjoner.

Sandberg avviste

Per Sandberg frarådet alle å støtte Oslo Frps forslag.

Per Sandberg Foto: Alley, Ned

— Landsmøtet er selvsagt suverent, også til å gjøre vedtak med tilbakevirkende kraft. Men gjør landsmøtet det, så betyr det at komiteen må reoppnevnes og alt, absolutt alt, må behandles på nytt, sa han.

Han hadde også et spark til Oslo Frp.

Les også

Pasientombud om Fros sykehjemsløfter: «Keiserens nye klær»

— Vi har hatt denne struktuen, denne måten å gjøre det på, i to år. Jeg har tro på at når delegatene kommer på landsmøtet, så er man innforstått om hva man stemmer over og hvordan reglene er.

Hagen: - Landsmøtet satt ut av spill

Carl I. Hagen sa at resolusjonskomiteen hadde satt "hele landsmøtet ut av spill" med sin holdning.

Carl I. Hagen Foto: Sturlason

Han var først og fremst opptatt av at en "tidsaktuell resolusjon" fra Oslo Frp, om å gi en klar beskjed til stortingsgruppen om å sørge for at Stortinget, i behandlingen av Regjeringens mange innstramningsforslag i asylpolitikken, fatter vedtak om hvert enkelt forslag, og ikke inngår forlik. Det forslaget slapp aldri gjennom nåløyet til resolusjonskomiteen.

Hagen peker på listhaug:

Les også

- Listhaug den soleklar kandidaten til å etterfølge Siv Jensen

-Vi må synliggjøre hvem som er for en ordentlig innstramning, og hvem som ikke er det, sier Hagen til Aftenposten.

— Det er ikke hyggelig at vi utad fremstår med at ikke alle resolusjonene er kjent for delegatene, sa Hagen til landsmøtet, til kraftig applaus.

- Hvorfor så redd for debatt?

Tidligere på landsmøtet hadde flere delegater, i korridorene, uttrykt misnøye med det de oppfatter som et "regissert" landsmøte. Men få har snakket høyt om det, fra talerstolen.

Henriette Fluer Vikre, Telemark, var et unntak:

— Hvorfor siles resolusjonene? Hvorfor så redd for debatt? Landsmøtet må ikke bli et velpleid medieshow der det meste er redigert på forhånd, sa hun, til solid applaus.

Carl I. Hagen påpekte at landsstyret, i forretningsorden punkt 4.5, klart og tydelig slår fast at alle "forslag til resolusjoner" skal "mangfoldiggjøres".

Hagen tapte

Likevel tapte Oslo Frp og Hagen avstemningen: 80 stemte for at alle resolusjonene skulle deles ut søndag, og deretter behandles utover dagen. 126 støttet partiledelsen, og resolusjonskomiteen, og avviste forslaget.

Dermed fikk heller ikke landsmøtet stemme over Hagens forslag om å "binde" Frps stortingsgruppe i Stortingets behandling av alle forslagene om asylinnstramning.

- Trist

Etterpå sa Hagen følgende til Aftenposten:

— Det hele er trist. Jeg forstår det ikke, sa han, men la til at ha bøyde seg for landsmøtets vedtak.

– Men Oslo Frp har altså levert fire resolusjonsforslag som bare vi vet om, sier han med et hjertesukk.

Leder i Oslo Frp, Aina Stenersen, sier saken vil forfølges, slik at dette ikke gjentas på senere Frp-landsmøter.

— Vi ønsket en behandling av alle resolusjoner på landsmøtet i salen, også de tidsaktuelle. Jeg kommer til å fremme forslaget mitt på Frps landsstyremøte også, sier hun.

— Neste landsmøte blir det annerledes, og mer åpenhet om resolusjonen.

 1. Les også

  Siv Jensen gjenvalgt som partileder

 2. Les også

  Siv Jensen til kraftig angrep mot søsteren Ninas miljøbevegelse

 3. Les også

  Marsjordre om økt forsvarssatsing fra Frp

Les mer om

 1. Politikk