KrF: Ikke sikkert mistillit mot stortingspresidenten er svaret etter byggesprekken

Byggeskandalen må få konsekvenser, og Stortingets presidentskap har ansvaret, sier KrFs Hans Fredrik Grøvan. Men han er usikker på om mistillit er veien å gå.

Stortingspresident Olemic Thommessen (H) lot stortingsdirektør Ida Børresen gå som følge av byggeskandalen, men vil selv bli sittende.

– Det er ikke noe parlamentarisk system for å stille mistillit til presidenten eller presidentskapet, så det er ikke sikkert det er den rette konsekvensen, sier Grøvan, som likevel ikke er i tvil om hvor ansvaret ligger.

– Det er etter min oppfatning ikke tvil om hvem som sitter med ansvaret. Så kan en stille spørsmål om hvilke konsekvenser det skal få, sier Grøvan til NTB.

Grøvan påpeker at presidentskapet ikke ble fratatt noe av ansvaret da Stortinget behandlet byggesaken rett før sommeren, men ble bedt om å følge prosjektet nøye og holde Stortinget informert. Bakgrunnen var en svært kritisk rapport fra Riksrevisjonen.

Grøvan understreker at overskridelsene er alvorlige, men han er likevel usikker på om et mistillitsforslag, som Rødts Bjørnar Moxnes har tatt til orde for, er veien å gå.

Fulgt opp vedtak?

Da Thommessen ble gjenvalgt av et splittet storting i høst, var det med Kristelig Folkepartis støtte. KrF vil ikke ta stilling til hvilke konsekvensene den siste kostnadssprekken bør få, før stortingspresident Olemic Thommessen og resten av presidentskapet har lagt frem saken.

Da vil Grøvan følge med på hva stortingspresidenten sier om hvordan stortingsvedtaket som ble gjort i fjor, er fulgt opp. Han legger ikke skjul på at det er alvorlig i seg selv at man får en stor, ny budsjettoverskridelse bare måneder etter vedtaket og etter at presidenten har lovet å få kontroll.

Møter finanskomiteen

Neste onsdag blir finanskomiteen og de parlamentariske lederne på Stortinget orientert i et eget møte. Presidentskapet jobber også med en skriftlig redegjørelse som komitémedlemmene skal få, får NTB opplyst.

Ifølge VG vil presidentskapet møtes mandag for å diskutere hvordan de skal legge frem saken.

Forrige torsdag ble det kjent at byggeprosjektet blir ytterligere en halv milliard kroner dyrere enn det stortingspresident Olemic Thommessen orienterte Stortinget om like før jul. Den totale rammen er nå satt til 2,3 milliarder kroner, noe som er 1,1 milliarder høyere enn anslaget for tre år siden.

Stortingets direktør Ida Børresen gikk på dagen.

Både hun og Thommessen legger mye av ansvaret på Multiconsult, som har hatt prosjekteringsansvar, og hevder tegningene de har laget har vært mangelfulle. Stortinget har anlagt sak mot Multiconsult, som på sin side bestrider Stortingets fremstilling av saken.

Flere redegjørelser?

Grøvan sitter ikke i finanskomiteen, men i kontroll- og konstitusjonskomiteen, som inntil i fjor sommer hadde ansvaret for oppfølging av saken. Nå er ansvaret for Stortingets budsjetter flyttet til finanskomiteen, men Grøvan utelukker likevel ikke at kontrollkomiteen også vil følge opp. Han ønsker dessuten at Thommessen skal redegjøre for hele Stortinget.

Det samme ønsker SVs Kari Elisabeth Kaski.

– Det mener jeg er rimelig, all den tid den siste redegjørelsen Stortinget fikk, ikke lenger står seg, sier hun. SV har tidligere gjort det klart at de vil støtte et mistillitsforslag mot Thommessen.

Følger for budsjettet

Finansminister Siv Jensen (Frp) påpeker overfor Dagens Næringsliv at milliardsprekken får konsekvenser for statsbudsjettet.

– Det er ingen tvil om at når prosjekter av denne type sprekker så mye som det ligger an til å gjøre her, så betyr det penger som ellers kunne vært brukt på sykehjemsplasser og veibygging.

Hun understreker at det er Stortingets ansvar å ettergå saken, men sier også:

– Jeg synes det ikke ser bra ut i det hele tatt.