Venstre mener fastlegene må prioriteres fremfor sykehusene

Venstre vil flytte 500 millioner kroner fra sykehusene til fastlegene.– Vi må løse krisen som er helt akutt, sier Carl-Erik Grimstad.

Carl-Erik Grimstad (V) mener det er viktig å sørge for flere fastlegestillinger i kommunene og at unge og nyutdannede leger kan søke på fastlegestillinger uten å måtte ta stor økonomisk risiko.

Han er helsepolitisk talsmann for Venstre på Stortinget og har gitt partileder Trine Skei Grande klar beskjed om hva hun må kjempe for under Regjeringens budsjettkonferanse onsdag og torsdag.

Partilederne fra regjeringspartiene Høyre, Fremskrittspartiet og Venstre sitter nå sammen og legger siste hånd på statsbudsjettet for 2019. Grimstad ber partileder Trine Skei Grande kjempe hardt for fastlegeordningen.

Han mener tiden er overmoden for et kraftig løft for fastlegene.

– Vi står i en akutt krise.

Gjentar fjorårets forslag

I fjor forsøkte Venstre å flytte 500 millioner fra spesialisthelsetjenestebudsjettet (sykehusene) til primærhelsetjenesten (fastlegene).

– Det er et godt utgangspunkt i år også. Dersom det ikke kommer friske midler inn, må vi prioritere fastlegeordningen fremfor utbygging av sykehus, sier Grimstad.

Han mener det viktigste nå er å sørge for flere fastlegestillinger i kommunene og at unge og nyutdannede leger kan søke på fastlegestillinger uten å måtte ta stor økonomisk risiko.

– Det krever at vi innfører like gode sosiale rettigheter til selvstendig næringsdrivende som andre lønnstagere. Det må innebære gode rettigheter for lønn i svangerskapspermisjoner og mulighet til å være hjemme når barna blir syke.

– Rakner fastlegeordningen vil det føre til et kraftig press på spesialisthelsetjenesten, og det er ikke den giret på heller, sier Carl-Erik Grimstad (V).

Venstre og Carl-Erik Grimstad mener dette må på plass for å sikre fastlegeordningen:

  • Innføre støtteordninger for å få på plass investeringer i digitale løsninger som kan lette fastlegenes arbeidsoppgaver.
  • Gjennomgå dagens ordning med etableringsstøtte for leger, med mål om å stimulere yngre leger til å starte egen praksis.
  • Gjennomgå arbeidsoppgavene til fastlegene, med mål om å overføre noen oppgaver til andre yrkesgrupper.
  • Gjennomgå behovet for bedre ordninger for å sikre fastlegenes kompetanse i en hverdag med et mer sammensatt og komplisert sykdomsbilde.
  • Vurdere å endre tilskuddet til fastlegene pr. pasient, slik at man får mest for de første 1000 på listen og mindre for de neste.

I tillegg mener Grimstad at helsemyndighetene må se nærmere på forholdet mellom primær- og spesialisthelsetjenesten.

– Det har Venstre jobbet for lenge, men nå er vi i regjering og dette må vi kjempe igjennom, sier han.

Fem ganger flere sykehusleger

Han sier sykehusene har fått omtrent fem ganger så mange leger som allmennpraksis siden 2002, og at man må gjøre noe med dette.

– Bent Høie gikk til valg i 2013 for å få ned køene på sykehusene. Det har også skjedd. Men utgangspunktet for samhandlingsreformen har vært forebygging. Nå må vi tilbake til å se på hvor viktig dette er.

Grimstad mener man vet for lite om hvor det er lurest å sette inn helsekronene.

– Men jeg lever, inntil det motsatte er bevist, i troen på at tidligst mulig innsats er den mest fornuftige innsatsen.

Statssekretær: Vi er i gang med å forbedre fastlegeordningen

Helseminister Bent Høie (H) sitter onsdag i budsjettforhandlingene og kan ikke kommentere kravet fra Grimstad.

Hans statssekretær, Maria Jahrmann Bjerke, svarer at heller ikke hun kan kommentere pågående budsjettforhandlinger. Hun sier imidlertid at Regjeringen er i full gang med å forbedre fastlegeordningen og tar flere grep både på kort og lang sikt.

– Vi rekrutterer flere leger inn i fastlegeordningen gjennom egne tilskudd til rekruttering og utdanningsstillinger. Vi ga i årets oppgjør 100 millioner kroner til fastlegene utover det andre grupper fikk i lønnsvekst. Vi har også reetablert trepartssamarbeidet med KS og Legeforeningen slik at vi sammen kan diskutere utfordringer og løsninger, og vi har startet evalueringen av fastlegeordningen.

Legeforeningen er ikke imponert

President i Legeforeningen, Marit Hermansen, er ikke imponert over Venstre.

– Dette er ikke nytt fra Venstre. Våre innspill til statsbudsjettet er fremdeles styrking av fastlegeordningen og skjerming av sykehusene.

Hermansen mener den siste tids debatt om samhandling både viser at fastlegeordningen er strukket for langt og at sykehustjenesten er gjennomeffektivisert.

– Den totale kaken må økes. Venstre må heller styrke helsetjenesten enn å omprioritere, sier Hermansen.