Opptellingen av forhåndsstemmer foreløpig i rute

Akkurat nå telles over én million forhåndsstemmer. – Disse bør gi oss en god pekepinn om utfallet når valglokalene stenger kl. 21, sier valgdirektør Bjørn Berg.

I dag er Valgdirektoratet oppe til sin eksamen. Direktoratet, som er lokalisert til Tønsberg i Vestfold, ble opprettet 1. januar 2016. John Sørby (foran), Stine Marie Schmedling, Anders Skaalgaard og Fredrik Ødegård skal sørge for at valget blir fritt og hemmelig.

Valgdirektoratet tar likevel høyde for at flere dager kan gå med om det skulle bli et ekstremt jevnt stortingsvalg.

Da må det fintelling til for å fordele utjevningsmandatene. På grunn av manglende postgang i helgene er absolutt siste frist for å telle opp forhåndsstemmer satt til tirsdag kl. 17.

Valgdirektoratet opplyser at alt normalt sett pleier å være klart i løpet av uken. Utjevningsmandater kan ikke formelt fordeles før alle fylkene er ferdige med sin endelige opptelling.

Formelt gjøres dette av riksvalgstyret, som har møte først 27. september.

Alle stemmer telles tre ganger

Først telles alle stemmene manuelt i hver kommune, så skal de telles maskinelt. Om disse tallene er like, sendes de videre til fylket som teller én gang til før resultatet sendes Valgdirektoratet i Tønsberg.

Men det skjer etter at valgkvelden er over. Resultatene som avislesere og TV-seere får presentert mandag kveld, er basert på opptellingen i kommunene.

Direktoratet ble opprettet 1. januar i fjor. Her sitter 25 heltidsansatte som organiserer både lokalvalg, sametingsvalg og stortingsvalg.

I tillegg kommer ca. 30.000 valgmedarbeidere ute i kommunene.

Les også

LES OGSÅ: Over en femtedel stemte ikke ved forrige stortingsvalg. Vi har møtt en av sofavelgerne. Slik begrunner hun det.

Oslo: – Tror vi greier det i tide

Avgjørelsen om at alle stemmer skal telles manuelt, har ført til merarbeid i en rekke av landets kommuner, også i de store byene. I Oslo er et 100-tall ekstra personer ansatt på kort varsel for å sikre at opptellingen blir ferdig i tide.

Totalt er det kommet inn ca. 175.000 forhåndsstemmer i hovedstaden. I tillegg er det kommet inn i underkant av 32.000 forhåndsstemmer til andre fylker. De er sendt videre.

I Oslo ledes opptellingen av medarbeidere fra Rådhuset. Men en 100-tall personer er i tillegg rekruttert inn for å sikre at alt blir klart i tide. Opptellingen av forhåndsstemmene er godt i gang.

Mandag formiddag var opptellingen av forhåndsstemmer godt i gang.

– Vi har satt som mål å klare å levere en foreløpig telling av forhåndsstemmene til valglokalene stenger kl. 21, sier Ingvild Åsgård.

Hun er kommunens kommunikasjonssjef for valggjennomføringen i Oslo.

– Vi tror at vi greier det, sier hun.

Prognosen for valgresultatet som Valgdirektoratet presenterer kl. 21, er avhengig av at de foreløpige resultatene av forhåndsstemmene kommer når de skal.

Les også

LES OGSÅ: Været kan påvirke valget, mener forskerne. Men de er uenige om hvilken vei.

Husmannskost til det arbeidende folk

Mandag kveld er blir siste ukers overtidspizza erstattet med solid lapskaus for de 40 som er på jobb i Valgdirektoratet nå i innspurten.

– Dette blir jo vår første eksamen. Vi har et godt testet og sikret system, med god overvåking og beredskap.

– Det er ikke avdekket noen konkrete trusler rettet mot valggjennomføringen. Jeg vet at svært mange land misunner oss det norske demokratimodellen og vår måte å arrangere valg på, sier Berg entusiastisk.

Hit, men ikke lenger. Valgdirektør Bjørn Berg slipper ingen utenforstående helt inn i Valgdirektoratet.

Mens høstregnet bøtter ned i store deler av Norge, er Berg litt i tvil om det vil gi flere sofavelgere:

– Jeg har hørt begge deler. Dessuten er jo antall forhåndsstemmer historisk høyt, påpeker valgdirektøren.

Les også

LES OGSÅ: Skjerper sikkerheten rundt stortingsvalget. Alle kommuner må gjennomføre manuell telling.

Økt sikkerhet

Valgdirektoratet er samlokalisert med Direktoratet for samfunnssikkerhet og beredskap.

Hele fjerdeetasjen i sidebygget der valget styres, er hermetisk lukket for alle andre enn de ansatte.

– Vi har fokusert mye på sikkerheten. Det å ha en manuell telling, i tillegg til maskinene, gir oss ekstra robusthet og krymper feilmarginene, sier Berg.

Ett kommunevalg i år

I dag avholdes det også ett kommunevalg. Det skjer rett utenfor direktoratets stuedør. De to kommunene Nøtterøy og Tjøme slår seg sammen – og velger like godt også nytt kommunestyre i dag.

1. januar blir de to kommunene til Færder kommune. Nøtterøy har lenge vært en blå kommune, mens Tjøme har vekslet mer.

Ifølge lokalavisen Tønsbergs Blad ligger Ap godt an til å bli største parti og ta ordførervervet i Færder. Et mulig utfall er at den tidligere Rødt-lederen Jørn Magdahl kan ende opp som varaordfører. Han stiller på topp for Felleslista Færder, som er et samarbeid mellom Rødt, SV og partiløse.