Politikk

Ap varslet nytt grep for å bekjempe økonomisk ulikhet. «Meningsløst», mener SV.

SVs Kari Elisabeth Kaski har lite til overs for Aps forslag om å sette ned en egen kommisjon som skal foreslå grep mot økonomisk ulikhet.

SVs Kari Elisabeth Kaski mener det har lite for seg å la en kommisjon foreslå grep mot økonomisk ulikhet. Ikke så lenge Ap står fast på sine skatteløfter.

  • Kjetil Magne Sørenes
    Journalist

– Prat reduserer ikke ulikhet i Norge.

Det sier SVs Kari Elisbath Kaski til Aftenposten. Hun uttaler seg om Aps nye grep mot de økonomiske forskjellene i Norge. Partiet vil sette ned en «ærlig og usminket» kommisjon som skal utrede og foreslå ny politikk for å motvirke disse.

Samtidig går Arbeiderpartiet til valg med et eget skatteløfte: Det samlede nivået på avgifter og skatt på inntekt skal ligge i ro de neste fire årene. Det samme skal selskapsskatten. Og det kommer ikke på tale å innføre noen ny arveavgift. Unntaket er formuesskatten. Denne vil Ap øke.

Oppgitt over Aps skatteløfte

Innretningen Ap foreslår i sitt siste alternative budsjett, ville økt formuesskatten med 7,2 milliarder kroner i år. Det betyr at Ap godtar en del av Solberg-regjeringens kutti formuesskatten. Siden 2013 har Solberg-regjeringen redusert formuesskatten med om lag 10 milliarder kroner.

Aps skatteløfte er imidlertid ikke til hinder for at denne skatten kan økes ytterligere seinere.

Kaski sitter i finanskomiteen i Stortinget og stiller til gjenvalg fra Oslo. Selv om hun og SV er mer enn middels opptatt av å bekjempe økonomisk ulikhet, har hun lite pent å si om utspillet fra Ap.

Årsaken er at Ap allerede har bestemt seg for hvilke skatter partiet vil endre og hvilke som skal holdes i ro.

– Hvis Ap mener alvor med at ulikheten er blitt for stor, og vil gjøre noe med det, da må man være villig til å ta i bruk den politikken som trengs. Da kan ikke konklusjonene være gitt på forhånd, før man setter ned et sånt utvalg. Det er meningsløst, sier hun.

– Så dere er mot å sette ned en sånn kommisjon?

– Vi skal ikke motsette oss det, hvis det er viktig for Arbeiderpartiet. Men det er ikke riktig prioritering. Regjeringen har nylig, etter et initiativ fra SV, lagt frem en stortingsmelding om ulikhet. Den ga en hel del interessante tall. Det finnes også god forskning på dette i Norge allerede, svarer hun.

Vil ha skatt på arv tilbake

For SV er det langt viktigere at ulikhet rapporteres om årlig i statsbudsjettet, enn at det settes ned en kommisjon, forteller Kaski.

– Vi kan være med på en kommisjon. Men det må ikke i stå veien for å gjennomføre politikk mot ulikhet allerede fra høsten av. Og da må Ap forstå at det er behov for langt større grep i skattesystemet enn det Ap har sagt seg villig til.

– Ap vil jo øke formuesskatten, og de har bare lagt begrensninger på det samlede nivået på skatten på inntekt. De vil omfordele innenfor denne rammen. Holder ikke det?

– Nei. Når du setter sånne tak, så setter det også et tak på omfordelingen. For i praktisk politikk er det en grense for hvor lav inntektsskatten kan være for folk flest.

– Ap må være villig til å gjøre større skattegrep enn de legger opp til nå, de må gjeninnføre skatt på arv og de må øke skatten på utbytte fra bedrifter. Skatt er det aller viktigste grepet mot ulikhet, både på kort og lang sikt.

Sp har sin egen kommisjon

Det andre partiet Ap ønsker å regjere med, er mer positive.

– Umiddelbart høres dette ut en variant av det vi har foreslått allerede, sier Senterpartiets Sigbjørn Gjelsvik.

Han sitter også i finanskomiteen, og søker gjenvalg til Stortinget fra Akershus.

Sp-leder Trygve Slagsvold Vedum tok til orde for en lavinntektskommisjon i VG i april. Tanken er at den skal undersøke inntektsfordelingen i Norge og være en brekkstand for å gi lavinntektsgrupper «en bedre hverdag». Sp mener at arbeidsinnvandring, høye statlige lederlønninger og avgifter er naturlige temaer for en slik kommisjon.

– Det totale avgiftsnivået må ned. Det er klart at når du tjener halvannen million, så plages du ikke av økt elavgift og drivstoffavgift. Men for dem som har minst fra før, så rammer avgifter hardt.