Har folk flest bare fått «noen få hundrelapper» i skattelette?

Var Sp-lederens skattepåstander under partilederdebatten «feil! feil! feil!», slik finansminister Siv Jensen hevdet?

- Det er feil! Det er feil! Det er feil, nærmest ropte Siv Jensen til Vedums skattepåstander under partilederdebatten fra Arendalsuka. Men hvem har egentlig rett?

Hører du påstander fra politikerne under valgkampen som du stusser over om stemmer? Send tips til faktasjekk@aftenposten.no, så skal vi gjøre vårt beste for å sjekke det ut!

– Folk flest har ikke fått noe i skattelette, bortsett fra noen få hundrelapper, sa Vedum under mandagens partilederdebatt under Arendalsuka.

— Det er feil, brøt Siv Jensen inn.

— De med over to millioner kroner i inntekt har fått over 50.000-60.000 kroner i skattelette.

— Det er feil, sa Siv Jensen fra sidelinjen.

— Samtidig har vanlige huseiere fått en voldsom økning i eiendomsskatten.

— Det er feil! sa Siv Jensen.

Hun understreket at under halvparten av skatte- og avgiftslettelsene som Regjeringen har gitt, har fått til å redusere formuesskatten. Resten har gått til vanlige folk, i form av reduserte avgifter som har «styrket den sosiale profilen», sa hun.

Men har Siv Jensen egentlig rett i at Trygve Slagsvold Vedum tar feil?

«Folk flest har bare fått noen få hundrelapper i skattelette,» sa Vedum.

Her støter vi raskt på et definisjonsspørsmål: Hvem er «folk flest»? I de to årene den blå regjeringen har laget budsjetter, har gjennomsnittinntekten for en fulltidsansatt ligget på rett i overkant av en halv million kroner, ifølge tall fra Finansdepartementet.

Ifølge SSB hadde 69-70 prosent av befolkningen over 17 år en bruttoinntekt på under en halv million kroner i de to årene Høyre og Frp har sittet ved makten. Men i denne gruppen inngår et stort antall studenter og skoleelever som trekker snittet ned. Vi har derfor valgt å se på hvordan Regjeringens skattepolitikk har slått ut for de drøyt 1,1 millioner menneskene med en bruttoinntekt på 400.000-600.000 kroner i året.

Se tabellen over hvor mye de forskjellige inntektsgruppene fikk i skattelette i årets budsjett her.

Ifølge våre beregninger, basert på tallene fra SSB og Finansdepartementet, har denne gruppen de siste to årene fått et gjennomsnittlig skattelette på 1969 kroner. Endringer i formuesskatten utgjør 641 kroner av dette. Det vil si at de personene som ikke betaler formuesskatt, har fått noen hundrelapper mindre.

«De med over to millioner i inntekt har fått over 50.000-60.000 kroner i skattelette,» sa Vedum.

Ifølge tall fra Finansdepartementet har de 25.000-28.000 personene som inngår i denne inntektsgruppen i snitt fått til sammen 62.200 kroner i skattelette de siste to årene. Lettelser i formuesskatten utgjør 36.600 kroner av dette.

«Samtidig har vanlige huseiere fått en voldsom økning i eiendomsskatten,» sa Vedum.

Aftenposten skrev nylig at det har vært en kraftig økning i antall kommuner som krever eiendomsskatt etter at den blå regjeringen tiltrådte. I dag betaler eiere av boliger og fritidseiendommer i 250 kommuner eiendomsskatt. Dette er 45 kommuner mer enn da den blå regjeringen overtok.

I 2014 krevde norske kommuner inn nesten 4,2 milliarder kroner i eiendomsskatt,ifølge SSB. Det tilsvarer en økning på 13,2 prosent fra 2013. Økningen de tre foregående årene var på 6,2, 5,7 og 8,7 prosent.

SSB har ikke tall på hvor mye av eiendomsskatten som kommer fra hytteeiere, og hvor mye som kommer fra «vanlige boligeiere», som Vedum henviser til.


Thomas Boe Hornburgs vurdering av Slagsvold Vedums påstander:

«De med over to millioner kroner i inntekt har fått over 50.000-60.000 kroner i skattelette». Den påstanden fra Slagsvold Vedum er korrekt.

Kommentator Thomas Boe Hornburg har felt dom over Sp-lederens påstander under partilederdebatten.

Det har også vært en sterk økning i antallet som betaler eiendomsskatt. Og eiendomsskatten som betales inn økte med 13,2 prosent fra 2013 til 2014. Det er betydelig mer enn veksten i årene før. Vedums påstand om «en voldsom økning» er kanskje en overdrivelse, men ikke feil.

Påstanden om at folk flest bare har fått «noen få hundrelapper» i skattelette, er derimot vrien. For hvem er «folk flest»?

Vedum feller en generell dom over Regjeringens skattepolitikk, ikke et enkeltbudsjett. Det gjør det rimelig å se på samlede skattelettelser siden Regjeringen tiltrådte. Det skurrer å ta med studenter og skoleelever i gruppen «folk flest». De lever jo ikke først og fremst av sin skattbare inntekt. Derfor er det naturlig å se på skatten til de gruppene som tjener rundt gjennomsnittet for lønnsmottagere i Norge. Denne gruppen har fått 1969 kroner i skattelettelser på to år. To tusenlapper kan nok ikke beskrives som «noen få hundrelapper». Basert på disse forutsetningene, er denne siste påstanden derfor feil.

Samlet konklusjon: