Tidligere KrF-topper mener partiet må ta ansvar for den nye abortdebatten

KrF-leder Kjell Ingolf Ropstad utmanøvrerte venstresiden i eget parti med abortsaken. En ny debatt kan ende med ytterligere abortliberalisering og en tapt sak for KrF.

Knut Arild Hareide og Kjell Ingolf Ropstad etter at retningsvalget i KrF var vedtatt.

SVs vedtak om selvbestemt abort frem til 22. svangerskapsuke har på ny satt fart i abortdebatten. Tidligere røde KrF-ere mener at Kjell Ingolf Ropstad har et ansvar for at abortloven kom i spill.

– Det at Ropstad og Erna Solberg brukte abortsaken i et uverdig spill om KrFs linjevalg, bidro sterkt til at det ble en ny abortdebatt, sier Dag Sele.

Han har vært både sentralstyremedlem og fylkesleder i KrF og forlot partiet da det valgte å gå inn i Solberg-regjeringen.

Sele er nå medlem av sentralstyret i partiet Sentrum.

Den tidligere KrF-politikeren Dag Sele, nå medlem av Sentrum.

Sele understreker at de partiene som nå vedtar å utvide grensene for selvbestemt abort, har et selvstendig ansvar for egne politiske vedtak. Det er spesielt SVs vedtak om å utvide grensen for selbestemt abort til uke 22 han reagerer på.

– De kan ikke skylde på Ropstad og Solberg, sier han.

Les også

Abortdebatten har tatt fyr igjen. Dette er forskjellen på uke 12, 18 og 22.

– Dette vi advarte mot

Hilde Ekeberg var sentralstyremedlem da KrF tok sitt mye omtalte retningsvalg i 2018, men meldte seg siden ut av partiet i protest.

Hun mener det som nå skjer i abortdebatten, var forutsigbart.

– Det var tydelige advarsler internt om at de innskrenkningene som ble lovet, var lite sannsynlige å få gjennom. Flere sa at endringer ville bli reversert så snart flertallet på Stortinget endret seg, sier Ekeberg.

Hun sier flere advarte om at reaksjonen kunne bli at abortgrensen i stedet ble utvidet. Det har flere partier nå gått inn for.

– KrF må bære et tyngre ansvar for at utgangspunktet for debatten var et taktisk spill, så må andre partier ta ansvar for sine konklusjoner, sier hun.

Tidligere KrF-statsråd Einar Steensnæs.

Frykter hard abortdebatt

– Det var uheldig at abortloven ble trukket inn på den måten i debatten om KrFs veivalg. Men når det er sagt, er ikke det en unnskyldning for at ulike partier nå vil utvide grensene for selvbestemt abort, sier Einar Steensnæs.

Han støttet såkalt rød side i debatten rundt partiets veivalg og har lang fartstid som statsråd og stortingsrepresentant for KrF.

Steensnæs er bekymret for tonen i debatten og ønsker seg ikke en reprise av den harde debatten rundt abort på 1970-tallet.

Ropstad avviser

KrF-leder Kjell Ingolf Ropstad avviste søndag at det er KrF som har satt i gang den nye abortstriden.

Han ble utfordret på dette etter SVs vedtak.

– Nei, det er et premiss jeg ikke aksepterer. Jeg ser at Audun Lysbakken også sier deres vedtak ikke har noe å gjøre med det KrF har gjort. SV har gått inn for å utvide grensen for selvbestemt abort siden 2005, og Ap har diskutert dette på landsmøte etter landsmøte. For to år siden var det Gro Harlem Brundtland som kom inn og brukte sin tyngde, sa Ropstad i helgen.

Tidligere KrF-leder og statsminister Kjell Magne Bondevik.

For viktig for taktikk

Tidligere statsminister og KrF-leder Kjell Magne Bondevik mener det er for enkelt å si at det er den rollen abortsaken spilte i KrFs veivalg, som er årsaken til at Norge nå får en ny abortdebatt.

Han vil ikke si noe mer om det som skjedde høsten 2018.

– Men en utvidelse av retten til selvbestemt abort har for eksempel SV hatt oppe ved flere anledninger på sine landsmøter, helt uavhengig av KrF, sier han.

Les også

Velgerne mener KrF kun er best på ett område. Er det nok til å berge partiet fra undergangen?

Bondevik er tilfreds med at lederen i programkomiteen, Erik Lunde, har signalisert at KrF vil være pragmatiske og stå på sitt primærstandpunkt og slå ring om dagens abortlov.

– Tror du en ny abortdebatt vil løfte KrF over sperregrensen?

– Det vet jeg ikke, men jeg synes at dette er et spørsmål som er for viktig til at det skal være gjenstand for en partitaktisk debatt, sier Bondevik.

Redaktør Vebjørn Selbekk tror abortsaken kan løfte KrF, om partiet våger og har guts til å stå i debatten.

Kan løfte KrF

En som tror dette kan være en god sak for KrF, er redaktør Vebjørn Selbekk i den kristne avisen Dagen.

Det er særlig SVs vedtak han mener virker provoserende og kan være mobiliserende for KrF. Han viser blant annet til tidligere Ap-statsråd Anne Holt. Hun kalte SVs vedtak for grotesk.

– Det er lenge siden et vedtak har utløst et slikt bredt engasjement. Og det er ikke akkurat Ludvig Nessa som bruker disse sterke ordene, sier redaktøren.

– Det er ikke lett å se andre saker som kan løfte KrF enn abortsaken. Men spørsmålet er om KrF-ledelsen våger og har guts nok til å ta den striden. De husker de tøffe reaksjonene som kom i 2018, sier Selbekk.