– Regjeringen saboterer sine egne folkehelsemål

– Regjeringen har gitt fra seg ett av de viktigste virkemidlene for å påvirke sukkerforbruket i riktig retning. Det sier Mina Gerhardsen. Hun er generalsekretær i Nasjonalforeningen for folkehelsen

Mina Gerhardsen mener regjeringen burde si ja til å utrede en ny variant av sukkeravgiften.
  • Solveig Ruud

Fra nyttår fjernes dagens avgift på sjokolade- og sukkervarer. Samtidig sier regjeringen sier nei til å utrede en ny variant som mer målrettet kan få ned sukkerforbruket i Norge.

– Regjeringen saboterer sine egne folkehelsemål, sier Gerhardsen. Hun mener dagens flertall på Stortinget ikke har vilje til å sette helsen først.

Hun reagerer spesielt sterkt på at forslaget om å utrede en ny avgift er lagt i skuffen.

– Det vil bety at det vil ta enda lengre tid på å rette opp skaden, sier hun om fjerningen av dagens sukkeravgift.

Departementet: Kan ikke utrede ny nå

For at regjeringspartiene og Frp skulle bli enige om neste års budsjett, måtte regjeringspartiene gå med på store avgiftslettelser på typiske grensehandelvarer. En av tingene de ble enige om, var å fjerne hele avgiften på sjokolade- og sukkervarer.

Men enigheten går lenger enn dette. Det røpet Bent Høies statssekretær, Frøydis Høyem, i et intervju med Aftenposten i helgen.

– Som følge av budsjettforliket, er det ikke aktuelt for regjeringen å utrede en ny form for avgift på sjokolade- og sukkeravgifter.

Sier nei til høyt prioritert tiltak

Med denne uttalelsen satte hun en stopper for det mange oppfatter som ett svært viktig tiltak for et sunnere kosthold.

For å forstå hva denne debatten dreier seg om, er det greit å vite følgende:

  • Norge har og har i svært mange år hatt en avgift på sjokolade- og sukkervarer. Den ble innført da sukker ble sett på som luksus. Den har altså ikke hatt noen helsemessig begrunnelse. Av den grunn har den derfor ikke vært utformet deretter. Den har dessuten slått tilfeldig ut, og er blitt mye kritisert for dette. Det er denne som nå fjernes. Regjeringen vil altså ikke erstatte den med noen annen.
  • Et offentlig utvalg gikk nylig (2019) gjennom sukkeravgiftene. Flertallet foreslo å fjerne dagens avgift og å erstatte den av en variant som har en helsemessig begrunnelse. Den er tenkt å variere ut ifra mengden sukker i en vare. Men den må utredes.
  • En gruppe på 34 uavhengige norske ernæringseksperter kom i midten av september i år med rapporten Sunnere matomgivelser i Norge: Vurdering av gjeldende politikk og
    anbefalinger for videre innsats. Ett av gruppens tydeligste anbefalinger var dette: Innfør en differensiert sukkeravgift som er helsemessig begrunnet.

Legger vekk et viktig virkemiddel

Knut-Inge Klepp, områdedirektør i Folkehelseinstituttet, satt i det nevnte offentlige utvalget som gikk gjennom dagens sukkeravgifter. Han beklaget søndag at budsjettforliket begrenser en faglig utredning om ny avgift.

Gerhardsen mener helseministerens verktøykasse med tiltak for bedre folkehelse nå er tom. Hun mener han har avvist andre tiltak som virker, som f.eks. forbud mot å plassere sukkerholdige varer ved kassene i butikker.

Hun har dessuten liten tro på at det vil hjelpe så mye at Helse- og omsorgsdepartementet har et samarbeid med matvarebransjen for å få ned sukkerinnholdet i matvarer.

– Å legge til rette for gode og sunne helsevalg er et politisk ansvar. Det kan ikke overlates til de som skal drive butikk. De har en annen jobb, sier Gerhardsen.

Hun var for drøyt ti år siden statssekretær for Ap.

Høie møtte bransjen tirsdag

Høies statssekretær sa imidlertid til Aftenposten i helgen at når sukkeravgiften er opphevet, må «vi jobbe enda hardere med andre tiltak.»

Hun viste til at helse- og omsorgsministeren skulle møte matvarebransjen til møte tirsdag i denne uken, og at samarbeidet om en reduksjon av sukkerinntaket da ville bli tatt opp.

Det skjedde. Dette samarbeidet mellom myndigheten og matvarebransjen om å få ned sukkerinnholdet ble lagt på is i 2018. Årsaken var en overraskende høy økning av særavgiftene på sjokolade- og sukkervarer og alkoholfrie drikkevarer i 2018.

Etter reduksjoner i avgiftene i 2019 og 2020 har matvarebransjen signalisert at samarbeidet gjenopptas.

Ifølge departementet brukte helse- og omsorgsminister Bent Høie tirsdagens møte til å oppfordre matvarebransjen til å jobbe for at forbruket av tilsatt sukker reduseres og at sukkerforbruket ikke skal øke som følge av avgiftslettelsene.

– Han understreket at sukker samarbeidet blir enda viktigere fremover, opplyser departementet.

Har lagt om på drikkevarer

Flertallet i utvalget som vurderte sukkeravgiftene, foreslo også en helsebegrunnet avgift på brus og andre alkoholholdige drikkevarer. Det rådet har regjeringen lyttet til. Fra 1. juli neste år legges avgiften om. Regjeringen hadde opprinnelig foreslått å senke avgiften på drikkevarer med lite eller uten sukker og beholde dagens nivå på resten.

Etter budsjettforhandlinger endte det med redusert avgift også på sukkerholdning brus og en ytterligere reduksjon på drikke med lite eller uten sukker.