Ja til EU og liberal abortlov. Nei til aktiv dødshjelp. Her er de viktigste vedtakene fra Venstres landsmøte

– Venstre er blitt et tydelig ja-til-EU-parti, sa den nyvalgte lederen etter helgens møte. Her EU-vedtaket og fjorten andre viktige vedtak fra møtet.

Venstre måtte utsette landsmøtet sitt fra i vår til nå. Guri Melby ble valgt til ny leder.

Venstre skiftet i helgen ut hele ledelsen. Guri Melby ble valgt til ny leder. Hun fikk med seg Sveinung Rotevatn som 1. nestleder og Abid Raja som 2. nestleder.

I løpet av landsmøtet ble det også fattet en rekke politiske vedtak.

Les også

Trine Skei Grande advarte Venstre mot «maktkamp og renkespill»

Her er de 15 viktigste:

1. EU-medlemskap. Flertallet sa ja til at Norge på sikt bør bli med i EU. Det skal «lages gode løsninger for fiskeri og landbruk». En eventuell inntreden i eurosonen skal vurderes separat. Saken skal avgjøres etter folkeavstemning. Venstres folkevalgte skal respektere resultatet.

2. Abort: Venstre ønsker en mer liberal abortlov. Et stort mindretall (86 mot 101) ville gå et hakk lenger og vedta fri abort frem til uke 18. Den nyvalgte lederen var en av dem som stemte for det siste.

3. Dødshjelp: Venstre lot være å si ja til aktiv dødshjelp. Prinsipprogramkomiteen var delt på midten. I landsmøtesalen sa et tydelig flertall nei til retten til å avslutte eget liv.

4. Kristne verdier: Unge Venstre ønsket ikke at det skulle stå i prinsipprogrammet at samfunnet er «preget av kristne og humanistiske tradisjoner.» Det ble resultatet selv om Unge Venstres forslag ikke kom opp til avstemning. Det skyldes at et forslag om å halvere teksten i et avsnitt om livssyn, tradisjoner og religion ble vedtatt.

5. Monarkiet: Venstre blir et hakk mer konkret i sitt ønske om å avskaffe monarkiet. Partiet gjentar at ingen offentlige posisjoner gå i arv. I setningen «Eventuell avvikling av monarkiet må forankres i folkeavstemning» strøk landsmøtet ordet «eventuell».

6. Skatt: Venstre ønsker et skattesystem som bl.a. skal bidra til at folk velger grønt, til fordeling og som ikke «unødig hemmer verdiskapning». Partiet vil ha et bredt skattegrunnlag og lave satser. Et flertall vil «vri skatten i retning eiendom og grunnrente.» I dag betales grunnrenteskatt av olje- og kraftvirksomhet. Det drøftes om oppdrettsnæringen skal gjøre det.

7. Straffenivå: Venstre ønsker at straffenivået skal senkes. Partiet vil også redusere bruken av minstestraffer.

8. Juridisk kjønn: Venstre vil fjerne juridisk kjønn fra offentlige registre. Dette forslaget fra Unge Venstre fikk én stemme mer enn et forslag om å «innføre en tredje kjønnskategori.»

9. Pensjonsalder. Venstre mener at det er nødvendig å øke pensjonsalderen. Den er nå 67 år med mulighet for å gå av fra 62 år.

10. Fraværsgrense: Venstre vil gjøre grensen mer fleksibel. Lærere og skoler skal utøve skjønn i vurderingen av fraværet utover 10 prosents grensen.

11. Miljø- og klimaavgifter: Landsmøtet vedtok å innføre avgift på nedbygging av natur. Det ble også vedtatt å trappe opp CO2-avgiften betydelig.

12. Valgordningen: Mot protester fra utsendinger i Troms og Finnmark Venstre vedtok møtet å fjerne «arealfaktoren» fra valgordningen. Den tilgodeser valgkretser med stort areal og få innbyggere. Venstre vil likevel at «alle valgkretser skal sikres en minsterepresentasjon.»

13. Stemmerett: Venstre går inn for å senke stemmerettsalderen fra 18 til 16 år.

14. Fritt skolevalg: Det er strid om fylkene eller regjeringen skal avgjøre om det skal være såkalt fritt skolevalg. Venstre kjemper for at beslutninger skal tas så nær dem det gjelder som mulig. Likevel valgte partiet å gå inn for «fritt skolevalg i hele landet.»

15. Oljeskatten: Venstre mener Ap, Sp og Frp «tvang frem» en for næringen gunstigere oljeskatt før sommeren. Venstre mener at skatten eller koronakrisen må «endres i motsatt retning slik at oljeselskapene fullt ut innarbeider sin klimarisiko i sine beslutninger.»