Rekordlav interesse fra oljeselskapene for å lete i følsomme områder i Barentshavet

Olje- og energiminister Tina Bru er ikke overrasket over den lave interessen, men håper på flere funn.

Olje- og energiminister Tina Bru.
  • Alf Ole Ask

– Nå må regjeringen innse realitetene og skrote planene om oljeboring i Barentshavet. Til og med oljeselskapene ser at det er et tapsprosjekt, sier Lars Haltbrekken. Han er SVs miljøpolitiske talsperson på Stortinget.

I 23. konsesjonsrunde i 2015 var det 26 selskaper som søkte. I 24. runde i 2017 var tallet sunket til 11, og i år er det bare syv selskaper som er interessert.

Regjeringen utlyste i fjorhøst rekordmange oljeblokker som selskapene kunne søke på i den 25. konsesjonsrunden. Den omfattet ni områder. De er fordelt på åtte i Barentshavet og ett i Norskehavet. Nå ligger det syv søknader på oljeminister Tina Brus bord. Tildelingene vil skje før sommeren.

– Antallet selskaper er relativt lavt, men det er ikke noen stor overraskelse. Samtidig er det solide selskaper av ulik størrelse som har søkt, kommenterer olje- og energiministeren via sin kommunikasjonsavdeling.

Bru tror disse selskapene kan bidra til økt kunnskap om norsk sokkel. Det kan bidra til at flere funn kan gjøres.

Lars Haltbrekken fra SV.
Goliat-feltet i Barentshavet.

To ulike konsesjonsrunder

Det finnes to typer konsesjonsrunder på norsk sokkel, nummererte runder og tildelinger i forhåndsdefinerte områder (TFO).

De nummererte, ordinære konsesjonsrundene lyses vanligvis ut annethvert år. De omfatter umodne områder. Tildelinger i forhåndsdefinerte områder (TFO) lyses ut hvert år. De er i områder der det allerede er oljevirksomhet.

Anniken Hauglie er administrerende direktør i Norsk Olje og Gass.

Hun mener at nedgangen i antallet søkere primært skyldes arealet som er inkludert i runden.

– Norge har ikke åpnet nytt areal på norsk sokkel. De mest attraktive delene av norsk sokkel som er åpnet, er inkludert i TFO-områdene, skriver hun i en e-post.

Miljødirektoratet advarte

Men områdene som det nå er laber interesse for, er omstridt ut fra miljøhensyn.

Miljødirektoratet var sterkt kritisk til de planlagte utlysningene og hevdet at klimarisikoen ikke var vurdert.

Miljødirektoratet (MD) stilte også spørsmål ved utlysningenes lønnsomhet.

Det mente at flere av blokkene er lokalisert i områder preget av lange avstander, vintermørke og is. MD mente at dette gjør både leting, utbygging og forsvarlig beredskap mer utfordrende og følgelig mer kostbart. Alt ifølge NTB.

Gode ordninger få søkere

Haltbrekken viser til at Norge har vedtatt en sjenerøs skattepakke til oljeselskapene.

Det er etablert en ordning for refusjon av kostnader til leting. Den innebærer at nye selskaper får dekket 78 prosent av kostnadene. Noe Haltbrekken karakteriserer som milliardsløsing.

– Få søkere styrker vår mistanke om at oljeboring i Barentshavet er et tapsprosjekt, legger han til.

Statsråd Bru mener at TFO-tildelingene viser at det fremdeles er stor interesse for leting på norsk sokkel. Hun håper det fortsetter.

Sjefen for Norsk Olje og Gass mener at det er bekymringsfullt at færre store internasjonale selskaper som satser på norsk sokkel.

Men hun viser til at det er stor interesse for TFO-rundene. i januar fikk hele 30 selskaper tildelt nye leteblokker.

– Det er attraktivt å lete på norsk sokkel, skriver hun.