• Robert Gjerde
    Journalist
  • Jørgen Arnor G. Lom
    Redaksjonell utvikler

Hvis ikke Frp knekker koden i de seks største byene i landet, kan de bare glemme å nå gamle høyder, mener valgforskere.

Det er vel kjent at Frp lenge har hatt dårlig oppslutningi Oslo og Bergen etter at lokallagene der har vært satt under administrasjon og ledere er blitt ekskludert.

Men Frp sliter like tungt i de største byene i Norge.

I siste lokalvalg, i 2019, var fallet dramatisk:

I Trondheim og Kristiansand var oppslutningen på rundt 5 prosent – det er samme nivå som i Oslo og Bergen. I Stavanger og Tromsø fikk Frp en oppslutning på 8,9 og 8,6 prosent, men for begge disse byene var det en halvering av resultatet fra 2015.

Da Frp slo gjennom, var det som et byparti.

På 80-tallet og helt til godt utpå 2000-tallet lå partiet jevnlig over 20 prosent i oppslutning i de seks største byene.

Fallet i oppslutning siden da er dramatisk.

Nå er partiet blitt et bygdeparti med klart størst oppslutning i distriktet.

– Skal Frp vokse seg store igjen, må de få fotfeste i valgdistrikter med store byer, sier valgforsker Bernt Aardal.

Urbane mennesker stemmer ikke Frp

Samtidig sier han tydelig at det ikke blir lett. Blant annet fordi befolkningen i byene vokser på bekostning av distriktene.

– Urbane mennesker har høyere utdanning og god råd. Det er ikke blant disse vi finner Frps kjernevelgere.

Aardal sier det er Venstre, SV og til dels Høyre som tradisjonelt har appell hos «byfolk». Han peker også på at Frps viktigste sak, innvandring, har dårligere vekstvilkår i storbyene.

– Byene er flerkulturelle. Urbane velgere er ikke så opptatt av en streng innvandringspolitikk.

Frp er i ferd med å bli et bygdeparti. I Møre og Romsdal er partiet fortsatt store, men Frp sliter kraftig i byene. Her fra Frp-politiker Frank Sves valgkamp i 2019. Foto: Siri Øverland Eriksen

Valgforsker: Frp er blitt et bygdeparti

Valgforsker Johannes Bergh sier at da Frp slo gjennom på slutten av 80-tallet, var det som et byparti.

– I dag er det motsatt. Frp er blitt mer et bygdeparti. De er store i Møre og Romsdal, på Vestlandet og ved kysten.

Han sier at da Frp slo igjennom var det et parti for unge, urbane velgere og særlig for unge menn.

– I dag er det de eldre som stemmer på Frp.

Frp er del av en europeisk trend

Han sier at Frps transformasjon fra byparti til et bygdeparti faller sammen med en europeisk trend.

– Vi ser det samme i Europa. Høyrepopulistiske partier gjør det best utenfor storbyene.

Aardal sier Frp i dag også lider under at velgerne ikke er veldig opptatt av innvandring.

Han sier at da Frp var et stort parti, fikk de mange velgere fra Høyre.

– Men den strømmen stanset opp da Høyre kom på offensiven et stykke ut på 2000-tallet.

Aardal mener også at Frp i dag er et smalere parti enn det var.

– Partiet hadde en bredere profil da de lå på 20-tallet i oppslutning. Frp hadde for eksempel lenge høy troverdighet på helse- og eldrepolitikk, mye takket være John Alvheim. Der har ikke Frp lenger sakseierskap.

Alvheim var Frps helsepolitiske talsperson og var leder i sosialkomiteen på Stortinget i årene 1997–2005.

Bergh mener Frp har en tøff jobb foran seg i storbyene.

– For Frp vil det være viktig å begrense tapene i storbyene, men det blir ikke lett. Samtidig må de mobilisere i deler av landet der de er populære.

Aardal sier Frp kan profittere på en eventuell ny flyktningstrøm.

– Vi så at Frp falt på målingene da de gikk inn i Solberg-regjeringen i 2013. Men så fikk de et oppsving da det kom en strøm av flyktninger i 2015.

– Må vise frem det vi er for

Stortingsrepresentant Jon Engen-Helgheim har den utsatte annenplassen på Frps stortingsliste i Oslo.

Han er helt avhengig av at Frp gjør et byks i Oslo hvis han skal komme inn på Stortinget. Siden 1995 har partiet falt fra over 20 til 5,3 prosent i 2019 i Oslo.

En slik oppslutning under valget til høsten gir kun stortingsplass for Christian Tybring-Gjedde for Frp i Oslo.

Jon Engen-Helgheim, innvandringspolitisk talsperson i Frp Foto: Berit Roald

– Hva gikk galt for Frp i storbyene, Engen-Helgheim?

– Det er sammensatt, men jeg mener vi ikke har vært flinke nok til å vise frem vår politikk. Tidligere var velgerne kanskje fornøyd med å vite hva vi var imot. Nå må vi vise hva vi er for.

– Hva tenker du på da?

– Vi har for eksempel ikke snakket nok om våre kollektivløsninger. I Oslo og andre steder har alt dreid seg om bilen. Vi er ikke imot gode kollektivløsninger og et godt busstilbud. Men folk har kanskje fått det inntrykket.

– Men når dere ikke har snakket om kollektivløsninger, er det kanskje fordi dere ikke er så opptatt av det?

– Jo, det er vi. Men dette må vi ta lærdom av.

– Folk er opptatt av andre ting

– Kan fiaskoen i storbyene rett og slett skyldes at urbane mennesker ikke vil ha Frps løsninger når det gjelder innvandring?

– Det tror jeg ikke. Når innvandring er et hot tema, så tjener vi på det. Undersøkelser viser også at de som er mest opptatt av innvandring, mener at vi har den beste politikken. Men nå er folk opptatt av andre ting.

Han sier Frp-ere blir beskyldt for å ha et dårlig menneskesyn når de vil hjelpe flyktninger i nærområdene. Eller når de er imot at båtflyktninger skal plukkes opp i Middelhavet.

– Men handler dette bare om måten dere snakker på?

– Nei, men det er så steile fronter i debatten om innvandring at debatten stopper og det blir en ordkrig som ikke fører mye godt med seg,

– Men det må vel du og andre i Frp ta mye av skylden for?

– Vi må kunne stå på for politikken vår uten å bli beskyldt for å ha et dårlig menneskesyn. Deler av pressen, kommentatorer, våre politiske motstandere og hjelpeorganisasjoner beskylder oss for det. Og så stopper debatten der.

Han mener også at Frp ble hardt rammet av «regjeringsslitasje» etter seks og et halvt år i regjering.

– Vi mistet mye troverdighet på bompenger da vi satt i regjering. Det rammet oss hardt i storbyene. Nå må ta opp igjen den kampen og kjempe for at vanlige folk ikke skal bli flådd av bilrelaterte utgifter.

Han sier at Frp i storbyene kanskje heller ikke har vært så flinke som før til å være «ombudsmenn som tar tak i vanlige folks problemer».

– Og så må vi vise frem at vi er for miljøvennlig utvikling i byene. Om flere vil sykle, er det bra og vi vil tilrettelegge for at enda flere skal sykle. Det kan gjøres uten å bruke svimlende summer og skape konflikter.

Les også

  1. Lokalpolitikere melder seg ut i protest mot Frps nye profil

  2. Frp vil kaste foreldre til alvorlig gjengkriminelle ut av landet

Les mer om

  1. Stortingsvalget 2021
  2. Stortingsvalget 2021