Nei til kontantstøtte og ja til mindre bistand er to av ti Høyre-vedtak som skuffer KrF

Høyre gikk søndag inn for å fjerne kontantstøtten. Vedtaket er ett av flere som skuffer samarbeidspartner KrF.

  • Solveig Ruud
    Journalist
  • Sigrid Gausen
    Journalist
Nyhetsbrev Få Kjetil B. Alstadheims perspektiv rett i innboksen hver uke.

Parlamentarisk leder i KrF Hans Fredrik Grøvan er skuffet over flere vedtak på Høyres landsmøte. Ikke minst gjelder dette at Høyre nå ønsker å avskaffe kontantstøtten.

– Mens Høyre legger opp til stor grad av valgfrihet for den enkelte på mange samfunnsområder, velger man å frata familien en mulighet til å organisere hverdagen selv, sier Grøvan.

Han sier også at KrF er helt uenig i en rekke andre vedtak fra helgens møte.

Her er listen som får KrF til å se rødt

1. Grensehandel: Høyre går inn for redusert særavgift på enkelte grensehandelsutsatte varer: alkohol, snus, tobakk og sjokolade. KrF har gått i front for økt sukkeravgift, økte avgifter på tobakk og ikke minst alkohol.

2. Sexkjøpsloven: Høyre går inn for å oppheve forbudet mot kjøp av seksuelle tjenester. Hensikten er å bedre sexarbeidernes situasjon. Høyre har hatt samme standpunkt før, men har som regjeringsparti latt saken ligge. Høyres landsmøte stemte mot sin egen leder Erna Solbergs ønske da de gikk inn for å oppheve forbudet. KrF er for et slikt forbud.

3. Sterkøl i butikk: Høyre går inn for å tillate salg av sterkøl, vin og sider med alkoholinnhold opp til 8 prosent i dagligvarebutikker. KrF ønsker jevnt over en restriktiv alkoholpolitikk.

4. Alkoholsalg: Høyre vil tillate alkoholsalg i butikk frem til klokken 23.00 på hverdager og lørdager og tillate Vinmonopolet å holde åpent til klokken 20.00 på hverdager og lørdager. KrF har kjempet mot at man skal kunne kjøpe alkohol i flere av døgnets timer.

5. Øl og vin på tribunen: Høyres landsmøte vedtok også å tillate alkoholservering ved internasjonale mesterskap og ved kamper i regi av eliteklubber.

6. Konverteringsterapi: Høyre vil innføre forbud mot konverteringsterapi. KrF mener det er unødvendig og at et forbud vil ramme trosfriheten.

7. Mindre bistand: Høyre vil redusere midlene som brukes til bistand, og erstatte dagens mål om 1 prosent av bruttonasjonalinntekten (BNI) med klare resultatmål for bistanden. Å sørge for at bistanden er på minst 1 prosent av BNI er en av KrFs viktigste kampsaker.

8. Søndagsåpne butikker: Høyre vil overlate til kommunene selv å bestemme hvorvidt det skal være tillatt med søndagsåpne butikker i hele eller deler av kommunen. Partiet vil avvikle statsforvalterens godkjenningsordning for turistkommuner. KrF er sterk motstander av økt handel på søndager og ønsker strengest mulig regelverk.

9. Kontantstøtte: Høyre går inn for å fjerne kontantstøtten, men innføre en ventestøtte til foreldre som venter på å få barnehageplass. KrF ønsker å beholde kontantstøtten.

10. Innvandring: Høyre har i innvandrings- og flyktningpolitikken vedtatt en rekke innstramminger. Partiet slår fast at det primært vil hjelpe mennesker på flukt «gjennom økonomisk støtte i nærområdene». Høyre slår også fast at partiet forventer at flyktninger drar tilbake til området de flykter fra når dette blir trygt. KrF ønsker en mindre restriktiv politikk.

Vil kjempe mot dem i eventuelle regjeringsforhandlinger

– Jeg er skuffet over disse vedtakene, sier Grøvan.

Etter høstens valg kan det fortsatt være borgerlig flertall på Stortinget. Det kan igjen føre til at KrF og Høyre vil forhandle om å danne regjering sammen. Da kommer KrF til å kjempe mot denne politikken.

– KrF og Høyre har funnet sammen om gode løsninger før. Det er jeg trygg på vi klarer til høsten også. Men disse vedtakene viser bare at vi trenger et sterkt KrF inn i forhandlinger om hva som til syvende og sist blir norsk politikk.

Høyres liberalisering av alkoholpolitikken får Grøvan til å bemerke dette:

– For KrF er det viktig å bevare prinsippet om at alkoholpolitikk først og fremst er helsepolitikk, ikke næringspolitikk. Det handler om å kunne ha en solidarisk og restriktiv politikk for å redusere skadevirkningene av alkohol i samfunnet.

Grøvan tror vedtaket om søndagsåpne butikker har lite støtte i befolkningen.

– Avvikling av nasjonale regler og å overlate spørsmålet om søndagsåpent til den enkelte kommune vil gjøre det svært vanskelig for en kommune å si nei når nabokommunen sier ja til søndagsåpent. Dette er en utvikling som legger opp til mer ubekvem arbeidstid for de ansatte og til økt forbruk, sier han.

Kunne vært verre

Listen over vedtak som skuffer KrF kunne vært enda lengre: Høyres landsmøte har også hatt pengespillpolitikken oppe til debatt. Statsminister Erna Solberg selv kastet seg inn i debatten for å forhindre at Høyre skulle gå inn for å fjerne Norsk Tippings spillmonopol.

Et mindretall i programkomiteen ønsket å oppheve enerettsmodellen og innføre en lisensordning for pengespill etter modell fra Danmark og Sverige.

Vedtaket endte i tråd med Solbergs ønske. Høyre vedtok å «bevare enerettsmodellen og Norsk Tippings ansvarlige pengespillmodell, hvor hensynet til de spilleavhengige skal veie tyngst.»

KrF er ett av de mest «spillrestriktive» partiene i Norge. Tilbake i tid har KrF til og med gått inn for makstak på Lotto-gevinster.

Les mer om

  1. Stortingsvalget 2021
  2. Høyres landsmøte
  3. Stortingsvalget 2021
  4. Alkohol