Regjeringen la frem plan for å nå klimamålene

Klimaplanen som ble lagt frem fredag, er regjeringens oppskrift på hvordan Norge skal halvere utslippene innen 2030.

Som en del av planen vil regjeringen for første gang legge frem et eget utslippsbudsjett for perioden 2021 til 2030. Regjeringen vil sette seg årlige mål for hvor mye utslipp som må kuttes for at målet frem til 2030 skal nås.

Regjeringen legger også opp til en kraftig innskjerping av klimakravene til oljenæringen. Regjeringen foreslår å gradvis øke CO2-avgiften til 2000 kroner pr. tonn i 2030. Det er nøyaktig det samme som Miljøpartiet De Grønne har foreslått i sitt alternative statsbudsjett. I dag ligger avgiften på 590 kroner pr. tonn.

Hvordan de skal få flertall for dette på Stortinget, er uvisst. Fremskrittspartiet, som er regjeringens støtteparti, sier nemlig blankt nei til en slik økning. Partiet er særlig skeptisk siden regjeringen ikke legger opp til at Norge skal kjøpe utslippskvoter i andre land for å innfri sine forpliktelser.