Disse fire kan få jobben med å løse høstens budsjettfloker

Budsjettforhandlingene blir en test på Regjeringens mulighet til å få flertall for sin politikk. Fire navn går igjen som kandidater til de viktigste vervene på borgerlig side i finanskomiteen.

Helge André Njåstad (Frp), Terje Breivik (V), Kjell Ingolf Ropstad (KrF) og Nikolai Astrup (H) nevnes som kandidater til å sitte i den viktige finanskomiteen, som skal få årets statsbudsjett i havn.

– Den Regjeringen som sitter, kommer til å sitte, og den kommer til legge frem budsjettet.

Det slo statsminister Erna Solberg fast etter at KrF hadde forlatt samtalene om formelt regjeringssamarbeid onsdag kveld.

Solberg håper på enighet om neste års budsjett som legges frem torsdag 12. oktober. Men siden de fire partiene forhandlet om det forrige budsjettet, er mye endret: Regjeringen må ha støtte av både KrF og Venstre for å få gjennom typisk borgerlig politikk, men KrF har fristilt seg. Det blir ingen samarbeidsavtale mellom de fire partiene - og det blir store endringer i personkabalen.

Viktige budsjettforhandlere er ute av Tinget

Tre av fire av de viktigste forhandlerne på borgerlig side forsvinner.

  • Høyres Svein Flåtten har vært partiets finanspolitiske talsmann de siste fire årene, men ble vraket av Vestfold Høyre som listetopp foran høsten valg. Når Stortinget nå konstitueres etter valget, er Flåtten derfor ute av Tinget. Men fredag 29. september ble Flåtten utnevnt til statssekretær ved Statsministerens kontor, og vil derfor likevel få en viktig koordineringsrolle.
  • KrFs Hans Olav Syversen, som både var leder av Stortingets finanskomité og KrFs finanspolitiske talsmann, faller ut av Stortinget fordi KrF har gjort et dårlig valg.
  • Fremskrittspartiets Hans Andreas Limi er konstituert som parlamentarisk leder i Frp, et verv de fleste tror han får permanent fra og med neste uke. Det betyr i så fall at også han slutter som finanspolitisk talsmann for sitt parti.
Bare Terje Breivik (øverst til venstre) blir trolig sittende i rollen som finanspolitisk talsmann. Hans Olav Syversen (øverst t.h) og Svein Flåtten (nederst t.h) røk ut av Stortinget, mens Hans Andreas Limi trolig får andre oppgaver.

Bare én av dem som de siste fire årene har jobbet med å løse budsjettflokene om alt fra bensinavgifter, flyseteavgifter, plastposeavgifter og bistandsmidler, er igjen: Venstres Terje Breivik.

I den store kabalen på Stortinget der partiene ennå ikke er ferdig med fordelingen av komitelederverv og annet, er det tre navn som hyppigst nevnes i finanspolitiske toppverv i Høyre, KrF og Frp. Om det til slutt blir dem, avhenger av flere ukjente faktorer - og ikke minst av Regjeringens egen statsrådskabal.

Astrup viktig da det skar seg i fjor

En av dem som hyppigst nevnes i Høyre, er Nikolai Astrup. Han har også de siste årene bidratt som medhjelper når alt har kjørt seg fast mellom Venstre og Frp om klima- og miljøavgifter.

Astrup var blant annet sentral i å løse budsjettkrisen som oppsto i forbindelse med Regjeringens ultimatum om drivstoffavgiftene i fjor høst, gjennom det som ble omtalt som en «supergruppe» bestående av Ola Elvestuen (V), Kjell Ingolf Ropstad (KrF) og Kenneth Svendsen (Frp).

Han omtales derfor av flere sentrale politikere i Høyre som den mest aktuelle arvtageren etter Flåtten - hvis ikke Erna Solberg ønsker ham som statsråd. Han er også en av etter hvert relativt få i Høyres stortingsgruppe som har flere stortingsperioder på baken.

Njåstad og Ropstad utpeker seg i Frp og KrF

Som Limis arvtager er det Helge Andre Njåstad som utpekes. Sentrale kilder i Frp mener det er svært sannsynlig at han blir Frps finanspolitiske talsmann.

I KrF er det nestleder Kjell Ingolf Ropstad som spås som mest aktuell etter Syversen. Men Ropstad kan også være aktuell som leder i f.eks. familie- og kulturkomiteen dersom KrF får det vervet. Blir det andre enn Ropstad som får hovedansvaret for å forvalte KrFs vippeposisjon i finanskomiteen, nevnes Hans Fredrik Grøvan som det mest aktuelle alternativet.

Det er ennå ikke helt avklart hvem som sitter i alle de ulike komiteene. Men det har alt vært mye oppmerksomhet rundt Arbeiderpartiets finanspolitisk talsperson. I forrige uke ble det klart at Ap-nestleder Trond Giske tar over den jobben.