Støre skal møte Macron og EU-presidenten i Paris. Der vil han understreke to viktige ting for Norge.

På hjemmebane butter det for Jonas Gahr Støre. I Europa står statslederne i kø for å snakke med den norske statsministeren.

Denne helgen har Jonas Gahr Støre deltatt på flere arrangementer i forbindelse med utdelingen av Nobels fredspris. Mandag drar han til Paris.

De neste dagene står toppmøtene i kø i europeisk politikk. Mye viktig skal avgjøres. I den anledning er Støre invitert til en arbeidsmiddag av president Emmanuel Macron. På møtet vil også EU-kommisjonens president, Ursula von der Leyen, være.

– Det er starten på en viktig uke i Europa, sier Støre til Aftenposten om møtet.

To hovedtemaer står på programmet denne uken: Hvordan Europa skal takle priskrisen på gass og strøm, samt fortsatt støtte til Ukraina.

Europa strever fortsatt med å håndtere bortfallet av russisk gass. Støre kaller det en «krevende politisk situasjon».

På møtet med Macron og von der Leyen vil han understreke to ting.

For det første at Norge fortsatt skal være en stabil og troverdig leverandør av gass til Europa. For det andre vil han peke på de norske bidragene når Europa må løse energikrisen på en fornybar måte.

– Vi står på terskelen av en stor utbygging av havvind. Vi har viktig kompetanse for fangst og lagring av CO₂, som blir viktig for hvordan Europa vil bruke hydrogen, sier Støre.

Også Norge vil ha prisene ned

Gass på kort sikt og fornybar energi på lang sikt er viktige grunner til at Støre står høyt på gjestelisten til europeiske toppledere akkurat nå.

For ti dager siden var det tema på en middag med den tyske forbundskansleren, Olof Scholz i Berlin.

– Nå kontakter presidentene i Frankrike og EU meg for å snakke om det samme. Møtene er et uttrykk for at Norge er svært viktig for Europas energiforsyning. Vi legger stor vekt på å forvalte det med forutsigbarhet og troverdighet, sier Støre.

I Elyséepalasset mandag vil han igjen understreke at det ikke er i Norges interesse med de høye prisene på gass vi ser nå. Det til tross for at Norges formue vokser i en så voldsom fart at enkelte kaller oss krigsprofitører.

Støre har tre grunner til det.

For det første fører det til høye strømpriser i store deler av Norge.

– Det er utfordrende for familier og næringsliv, sier han.

For det andre så får norsk næringsliv problemer når europeisk næringsliv har problemer.

– De er våre viktigste handelspartnere, sier Støre.

For det tredje frykter Støre at høye priser over tid kan føre til sosial uro hos Norges allierte.

– Russland ønsker åpenbart å splitte europeiske land ved å bruke energikortet. Det er i vår interesse å bidra til at det ikke skjer, sier han.

Derfor vil han understreke hvilken rolle Norge spiller og hvilken kunnskap norske myndigheter og selskap har.

Støre møtte den tyske forbundskansleren Olof Scholz i Berlin i slutten av november.

Går mot pristak på gass i EU

EU-landene skal den kommende uken prøve å bli enige om mekanismer som kan tre i kraft hvis gassprisen går fullstendig ut av kontroll.

Det går trolig mot et pristak, men det er fortsatt stor uenighet mellom ulike land om på hvilket nivå pristaket skal ha.

Nettavisen Energi og klima skriver at EU-kommisjonen er tydelig på at pristak kun skal være et krisetiltak. Det skal bare gjelde når prisene er ekstremt høye.

Norge har advart mot å innføre et pristak. Støre mener det kan føre til økt etterspørsel av en ressurs som er begrenset.

– Det kan skape en veldig alvorlig situasjon. Så langt vi kan se er ikke de forslagene som nå er på bordet så veldig inngripende. Men foreløpig er ikke noe vedtatt, sier Støre.

Tirsdag skal EU-landenes energiministre prøve å bli enige. Kanskje blir saken avgjort når regjeringssjefene i EU møtes torsdag og fredag.

Viktig for Norge på lang sikt

Støre sier Norge har økt eksporten av gass med 8 prosent så langt i år. Det er viktig på kort sikt. Men europeiske ledere vil også gjerne snakke om det som kan bli svært viktige næringer for Norge i fremtiden. For Norge handler det om havvind og hydrogen med fangst og lagring av CO₂.

– Vi må løse noen umiddelbare problemer, men det langsiktige svaret er at Europa må ha nok energi til å dekke sine behov. Med bortfallet av russisk gass og når produksjonen av kjernekraft og kull blir redusert, så må det mer energi inn i markedet, sier Støre.

Han vet at det ikke lar seg løse i løpet av ett år eller to, men:

– Vi må gjøre alt vi kan for å korte ned tiden.

– I Tyskland er det stor interesse for hydrogen, særlig hvis du også har fangst og lagring av CO₂. Alt dette kan Norge. Vi må bekrefte at vi stiller opp nå, men også at vi har en rolle i fremtiden. Det er viktig for meg at land som Tyskland, Frankrike og Storbritannia vet det.

Støre ankommer utdelingen av Nobels fredspris i Oslo rådhus.

Skal sikre langvarig hjelp til Ukraina

Det er ikke bare gass og energi som står på programmet denne uken. Tirsdag deltar Støre på en støttekonferanse for Ukraina som Macron arrangerer i Paris.

Der vil Støre understreke at Norge er blant de landene som gir mest pr. innbygger til Ukraina.

– Vi har også startet et arbeid med de andre partiene på Stortinget om et bydelig, flerårig bidrag til gjenoppbyggingen, sier han.

Han viser til to eksempler. Norge ga nylig én mrd. kr til å reparere kritisk infrastruktur. Det er spesielt viktig i en kald vinter hvor Russland målrettet har gått etter strømforsyningen.

– Tidligere i høst ga Norge 2 milliarder til at Ukraina kan kjøpe og lagre gass for vinteren. Det var et norsk initiativ som ble fulgt opp av land som Frankrike og Tyskland, sier Støre.