Troms Ap snudde i tolvte time: Gikk i hemmelighet inn for å vrake Stenseng

På et styremøte i Troms Ap ble det gitt bred støtte til Helga Pedersen som Arbeiderpartiets nye partisekretær. Det forteller kilder til Aftenposten.

Kjersti Stenseng (til venstre) sammen med Anniken Huitfeldt og Hadia Tajik (til høyre). Tajik har tidligere vært nestleder, men er ikke innstilt til noen nye, sentrale lederverv i Arbeiderpartiet.

Det vakte oppsikt da Finnmark plutselig snudde om hvem de ville ha inn i Ap-ledelsen. Det ble kjent torsdag i forrige uke, etter et møte i fylkeslagets styre onsdag kveld.

Da åpnet fylkeslaget for å vrake både nestleder Bjørnar Skjæran og partisekretær Kjersti Stenseng, for å få inn Tana-ordfører og tidligere nestleder Helga Pedersen som ny partisekretær.

Det skjedde etter at hun overfor TV 2 sa at hun stiller seg til disposisjon for partiet.

Det som hittil ikke er kjent, er at en lignende snuoperasjon fant sted i nabofylket Troms.

To kilder som kjenner til styrets arbeid, bekrefter overfor Aftenposten at fylkeslagets styre torsdag i forrige uke gikk inn for Helga Pedersen som ny partisekretær.

Dagen etter kalte valgkomiteen i Ap inn til pressekonferanse og la frem sin enstemmige innstilling på Stenseng.

Helga Pedersen er nå ordfører i Tana.

Ville berge egen sentralstyreplass

Aftenpostens kilder forteller at det var et bredt flertall på styremøtet i Troms som gikk inn for dette. Bare én person som deltok på møtet, argumenterte imot.

På dette tidspunktet skal styret i Troms Ap ha vurdert det slik at de kunne beholde sin kvinne i sentralstyret – Cecilie Myrseth – og samtidig bytte ut Kjersti Stenseng som partisekretær.

Støtten til Stenseng frem til dette punktet var knyttet til usikkerhet om hvordan en vraking av henne ville slå ut for Troms’ sentralstyreplass, forteller kildene.

Aftenposten har spurt Troms Aps fylkesleder, stortingsrepresentant Nils-Ole Foshaug, om hvorfor fylkeslaget ikke gikk ut offentlig med støtten til Pedersen. Han svarer i en SMS:

«Fra Troms Arbeiderpartiet har vi levert innspill til valgkomiteen på kandidater til sentralstyret. I tillegg mente vi at Tonje Brenna var en god kandidat til den ledige nestlederplassen. Diskusjoner i Troms Arbeiderparti og synspunkter er videreformidlet til valgkomiteen i de rette kanaler. Vi har hele tiden ønsket å bidra til at valgkomiteen skulle gjøre en best mulig jobb i et krevende oppdrag».

Ny ledelse velges på landsmøtet 4.–7. mai.

At Troms har snudd, kan fortsatt få betydning. Selv om Aps valgkomité enstemmig innstiller på at Kjersti Stenseng skal fortsette som partisekretær, har ikke Pedersens støttespiller gitt opp. De teller nå mandater, for å se om det er mulig å få et flertall bak Pedersen på landsmøtet.

På spørsmål fra Aftenposten fredag om hun likevel ville opprettholde kandidaturet sitt og stå i en mulig kampvotering på landsmøtet, svarte hun i en SMS:

– Det må jeg ta stilling til hvis situasjonen oppstår.

I forslaget fra valgkomiteen er det ingen av de som er innstilt til ledelsen, som er fra Ap nord for Dovre. Pedersen kommer fra Tana i Finnmark.

Aftenposten kjenner til at også deler av Nordland Ap ønsker Pedersen inn som partisekretær, men at det ikke er gjort noe offentlig vedtak om å støtte henne.

Dystert bakteppe

Valgkomiteen har vært ledet av LO-leder Peggy Hessen Følsvik. Den har jobbet med å sette sammen forslag til Arbeiderpartiets nye ledelse. Deres innstilling ble lagt frem forrige fredag.

Partiet ligger elendig an på målingene før høstens kommunevalg. Ap har siden i fjor høst ligget godt under 20 prosent på målingene, og har ved flere målinger vært helt nede 15–16 prosent.

Dagens ledelse består av partileder Jonas Gahr Støre, nestleder Bjørnar Skjæran og partisekretær Kjersti Stenseng. Partiet hadde tidligere to nestledere, men har bare hatt én etter at Hadia Tajik trakk seg i fjor vår.

Får støtte fra Innlandets største by

Det var Hamar Ap som åpnet ballet for partisekretærduellen, hvor de i begynnelsen av mars erklærte at de ønsket Helga Pedersen som partisekretær.

– Styret i Hamar Arbeiderparti har vedtatt at vi vil ha en ny partisekretær, og ber valgkomiteen jobbe for fornyelse i ledelsen. Vi mener det ikke er tilstrekkelig bare å få inn en ny nestleder, sa lokallagets leder Hilde Nyutstumoen i Hamar Ap til TV 2.

Ingen andre fylkeslag enn Finnmark Ap har erklært sin støtte til Pedersen offentlig. Likevel tyder mye på at støtten til Kjersti Stenseng vakler i flere fylkeslag. Ifølge TV 2 ga avstemningen på det siste møte i valgkomiteen en knapp seier til Stenseng.

Oslo Ap er blant fylkeslagene som i valgkomiteen har stemt mot Stenseng. Det har også Aftenposten fått bekreftet. Men fylkeslaget ser seg ikke tjent med å gi noen støtte til Pedersen offentlig, utover å peke på at Pedersen er godt likt også i Oslo.

Byråd for integrering og sosiale tjenester i Oslo, Usman Mushtaq omtalte denne uken Pedersen i varme ordelag overfor Aftenposten.

– Skulle du gjerne sett Helga Pedersen som ny partisekretær, som jeg skjønner mange i Oslo gjør?

– Jeg kjenner Helga. Hun er en veldig, veldig flink person, og så tar jeg til etterretning de vurderingene valgkomiteen har gjort, og så tenker jeg det blir en god debatt på landsmøtet, og så har jeg ikke noe mer å si om det.