Bjørnar Moxnes: Rødt tar ikke stilling til våpenstøtte på ny før i april

Siden Rødt ikke er et vippe-parti på Stortinget, mener Rødt-leder Bjørnar Moxnes at partiet kan vente til landsmøtet i april med å avgjøre våpenspørsmålet.

Rødt-leder Bjørnar Moxnes vil ikke bringe spørsmålet om våpenstøtte til partiets akutte organer. Landsmøte i april skal ta stilling til det.

Våpendebatten i Rødt raser videre. Onsdag flagget Rødt-profil Mímir Kristjánsson sitt standpunkt. Han mener partiet må snu og bli for å sende nedover våpen. Likevel vil partileder Bjørnar Moxnes vente flere måneder før han og partiet tar endelig standpunkt.

– Vi må jo la partiets demokratiske prosesser gå sin gang. Rødt har vedtatt et punkt om at vi ikke ønsker våpeneksport til land i krig. Og så står jo vårt landsmøte suverent til å mene noe annet.

Rødts neste landsmøte er i slutten av april.

Rødt, som de fleste andre partier, holder seg med flere partiorganer for å styre partiet og avklare politiske spørsmål.

  • Landsmøtet er det øverste organet, som møtes innen utgangen av mai minst annethvert år.
  • Mellom landsmøtene er landsstyret det øverste organet, men partiet har også et sentralstyre og et arbeidsutvalg til å håndtere løpende eller akutte spørsmål.

– Er ikke denne krigen et litt akutt spørsmål?

– Absolutt. Først og fremst for dem som rammes av krigen og som opplever bomberegnet og den brutale krigføringen. Det er jo krigen som er den akutte trusselen mot ukrainernes liv og helse.

– Aldri ment at de ikke skal få våpen

Moxnes peker på at Rødt ikke kan vippe Stortinget i spørsmålet om våpenleveranse.

– Norge har gitt støtte og våpenhjelp siden mars i fjor og vil fortsette med det. Men for Rødt og for venstresiden er det viktig å få avklart dette prinsipielt. Også med tanke på mulige fremtidige imperialistiske kriger. Vi må vurdere de prinsippene vi har hatt, opp mot den virkeligheten som er.

– Men da ser du på diskusjonen i Rødt som en teoretisk diskusjon litt uavhengig av krigens realiteter?

– Nei, det ville vært veldig rart om dette var en teoretisk skrivebordsøvelse. Husk at Rødt har vært krystallklare i støtten til Ukrainas motstandskamp. Politisk, humanitært og økonomisk. Vi har gått inn for store bevilgninger som Ukraina bruker akkurat som de vil. Dette går selvsagt også til våpenkjøp.

Han sier partiet aldri har vært for noen våpenembargo.

– Spørsmålet har vært, kan Norge spille en annen rolle med å tilrettelegge for fred? Kan det kombineres med å levere inn våpen i konflikten? Vi har aldri ment at Ukraina ikke skal få våpen for å kunne slåss mot okkupantene.

Rødt har bare vært motstander av at Norge skal donere våpen til Ukraina.

– Hvis du har et ønske om å korrigere kursen, så har du vel mulighet til å gjøre det på en annen måte enn å vente til landsmøtet?

– Jeg har heldigvis ikke mulighet til å kortslutte partidemokratiet. Landsstyret er det høyeste organet mellom landsmøtene, og jeg må tolke vedtak og prinsipper opp mot den aktuelle situasjonen.

– Er det aktuelt å be landsstyret om å behandle dette før landsmøtet?

– Nei, jeg har ikke tenkt i de baner.

Ikke en vinnersak

– Tenker du at partiet ditt blir påført noen form for skade av den posisjonen dere har nå?

– Vi har fått mange tilbakemeldinger fra velgere og medlemmer som ikke skjønner standpunktet.

– Så jeg tror ikke det er noe vinnersak, men det viktigste er jo å ta stilling til hva som er riktig å mene.

– Du sier at dette ikke er en teoretisk øvelse og at det er akutt, hvorfor har du ikke da mulighet til å ivareta partidemokratiet og bruke de mer akutte organene?

– En bakgrunn for det, er at det er et landsmøtevedtak som ligger bak nei til våpeneksport til land i krig.