Rødt vil øke skattene med 70 milliarder. MDG vil gi bort nesten en sjettedel av Norges oljeformue.

De tre opposisjonspartiene på venstresiden har lagt frem sine alternative budsjetter. De vil alle øke skattene mye mer enn regjeringen.

Lan Marie Berg (MDG) og Marie Sneve Martiniussen (Rødt) presenterte denne uken sine partiers alternative budsjetter.

Det skapte overskrifter da regjeringen tidligere i høst la frem sitt forslag til statsbudsjett. Det la nemlig opp til en større økning i skatter og avgifter enn hva Rødt gjorde i sitt alternative budsjett for ett år siden.

I alt vil regjeringen øke skattene med 44,8 milliarder kroner neste år.

Det er likevel ikke nok for resten av rødgrønn side. Rødt, SV og MDG tar alle enda kraftigere i.

  • Rødt vil øke skattene med 28 mrd. kr mer enn regjeringen. De vil dermed at skattene skal være over 70 mrd. kr høyere i 2023 enn hva de var i år.
  • Dermed toppet de SV, som vil øke skattene med 20 mrd. kr mer enn regjeringen. De forhandler nå med Ap og Sp om budsjett for neste år.
  • MDG vil gjøre mye om på regjeringens skatteopplegg. De foreslår også å gi bort 1900 mrd. kr til et solidaritetsfond. Det tilsvarer nesten 1/6 av Oljefondets verdi.

Rødts nestleder, Marie Sneve Martiniussen, mener at regjeringens opplegg ikke monner i møte med priskrisens herjing med manges privatøkonomi.

– Følte dere et press i å øke skattene med så mye, i og med at regjeringen økte de med mer i år enn dere gjorde i fjor?

– Det ryktet er høyst overdrevet. Det meste av regjeringens nye milliarder er talltriksing på grunn av ekstremt høye kraftpriser. Det er offenlige selskaper som betaler mer til staten. Det er ikke omfordelende politikk, sier Martiniussen.

Hun kaller regjeringens økning i skatter på formue og inntekt for «moderate».

– Vi må gjøre mer for å hindre at nøden sprer seg i Norge, sier Martiniussen.

MDG vil ta drastiske grep

MDG vil altså gi 1900 mrd. kr til et solidaritetsfond. Pengene skal brukes til å bygge opp igjen Ukraina etter krigen. De skal også hjelpe europeiske land gjennom en vinter med høye gasspriser, samt gå til ulike klimatiltak.

Summen skal tilsvare det Norge er antatt å tjene ekstra på unormalt høye gasspriser. Den tilsvarer også omtrent 15 prosent av Oljefondets verdi.

– Oljefondet er sparing til de fremtidige generasjonene i Norge. Er ikke dette usolidarisk mot dem?

– Nei, det er dette som er solidarisk å gjøre. Vi får ekstra inntekter fordi prisene på olje og gass er utrolig høye. Det er penger europeiske husholdninger betaler inn. Fattige land betaler. Pengene tilhører aller mest Ukraina, sier MDGs stortingsrepresentant Lan Marie Berg.

Partiet vil hente inn 15 mrd. kr mer i skatt fra de med en inntekt over 800.000 kroner. Pengene skal brukes til å gi de med lavere inntekt mindre i skatt. De vil også øke formuesskatten.

– Er ikke dette et ganske rødt budsjettforslag fra grønne MDG?

– Vi mener at en grønn politikk er grunnleggende solidarisk. Nå er flere husholdninger i ferd med å falle utfor det økonomiske stupet. Da hjelper det ikke å flikke på politikken som har vært. Vi må ta drastiske grep, sier Berg.

MDG vil bruke 1 prosent av brutto nasjonalinntekt til internasjonalt klimaarbeid. Neste år er det 58 mrd. kr.

De kutter imidlertid ikke tilsvarende andre steder i budsjettet. De vil opprette et fond som skal få pengene direkte fra Oljefondet. Slik mener de at det ikke skal føre til inflasjon i Norge. Dette er ikke lov innenfor dagens budsjettregler.

De bruker dermed samme grep som SV foreslår for å sikre 1 prosent av BNI til bistand.

SV foreslo i sitt budsjett å bruke over 8 mrd. kr til en «dyrtidspakke» for å hjelpe dem som sliter mest.

Får tyn fra Høyre og Frp

Høyre mener norsk venstreside lever i «en alternativ virkelighet», hvor «alle problemer løses bare man skatter folk nok».

– Noen må faktisk skape verdier før de kan deles ut. Det er en ganske elementær sannhet som samtlige partier på ytre venstrefløy ser bort fra, sier Helge Orten.

Han er partiets finanspolitiske talsperson.

Orten reagerer på grepene hvor penger til bistand og klima holdes utenfor regnestykkene for inflasjon. Han kaller det for brudd på handlingsregelen.

– Det er å kaste blår i øynene på velgerne, sier han.

Frps talsperson for finans, Hans Andreas Limi, er ikke overrasket over skatteoppleggene til SV, Rødt og MDG.

– Men jeg er derimot sjokkert over gjennomslaget disse partiene har i Ap og Sp. Rødt krevde i 2021 at regjeringen skulle øke skattene med 47,9 milliarder. kr innen 2025. Nå foreslår regjeringspartiene å øke skattene med nesten 55 milliarder, inkludert 2022, sier Limi.

Han viser videre til MDGs solidaritetsfond og at partiet vil skattelegge oljenæringen med rundt 50 mrd. kr ekstra. Limi mener dermed både Oljefondet og folks pensjoner går en usikker fremtid i møte hvis dette blir virkelighet.