Samtalene mellom de fire borgerlige partiene fortsetter neste uke

De fire borgerlige partiene fortsetter samtalene neste uke. Det var det viktigste budskapet partilederne hadde da de møtte pressen etter kveldens møte i statsministerboligen.

Partilederne i Frp og Høyre, Siv Jensen og Erna Solberg fortsetter samtaler med ledelsen i KrF og Venstre i neste uke.

De fire partilederne er enige om å møtes igjen i neste uke. Da møtes de i et bredere forum der også nestlederne i de fire partiene blir med.

– Vi har god tid, presiserte statsminister Erna Solberg.

– Vi har snakket sammen om hvor de ulike partiene står, og om de utfordringene Norge står overfor. Vi kaller ikke dette forhandlinger. Det viktigste er at vi finner et godt fundament for samarbeid de neste fire år.

Solberg ville ikke kommentere om blågrønn regjering er realistisk eller ikke, men ga uttrykk for «det er fire partier som er utgangspunktet for det vi ønsker å få til av samarbeid.»

Jensen før møtet: Urealistisk med blågrønn regjering

Også de andre partilederne sa at det ikke var trukket noen konklusjoner om hvilken form samarbeidet skulle ta.

– Vi har sagt det samme som Høyre: at vi fire skal sette oss ned og finne en løsning, sa partileder for Frp, Siv Jensen.

Men hun gjentok det hun har sagt tidligere i dag, at hun mener det ikke er realistisk med en regjering uten Fremskrittspartiet.

Siv Jensen og Erna Solberg gir uttrykk for at de har god tid til å avklare hva slags forhold de skal ha til de to sentrumspartiene.

I forkant av kveldens møte forsøkte nemlig Jensen å helle kaldt vann i blodet på lederne i KrF og Venstre.

– Landet har en regjering som Fremskrittspartiet sitter i. Skal man ha en annen regjering, så må man først felle den som sitter.

KrF og Venstres primære ønske: Å få ut Frp

Da de møtte opp hos statsministeren i kveld, var ønsket fra Venstre og KrF at Erna Solberg bytter ut Fremskrittspartiet med sentrumspartiene.

– Vi vil ikke skrinlegge en blågrønn regjering før vi har gått noen runder på det, uttalte Venstres leder Trine Skei Grande etter partiets landsstyremøte tidligere i dag.

Venstres ledelse fikk klart råd fra eget landsstyre: Finn en løsning med KrF.

– It ain’t over till the fat lady sings, sa Trine Skei Grande – i en replikk til Siv Jensen.

Grande: It ain’t over till the fat lady sings

På vei inn til møtet ble både Hareide og Trine Skei Grande konfrontert med uttalelsene fra Siv Jensen om at det er urealistisk å tro at de kan skyve Frp ut av regjering.

– Jeg ser også at det er krevende, men det er et naturlig tema i kveld, sa Hareide.

Trine Skei Grande kommenterte det på følgende måte: – Ja, men «it ain’t over till the fat lady sings.»

Hun siktet til uttrykket «it ain’t over till (eller untill) the fat lady sings» som betyr at man ikke skal ta resultatet for gitt i noe som fremdeles pågår. Uttrykket knyttes til en Wagneropera. I operaen Niebelungenringen er «the fat lady» valkyrien Brünnhilde.

Etter møtet sa Skei Grande følgende om en blågrønn regjering:

– Jeg har ikke gitt opp det håpet ennå, sa hun og la til at hun ikke har det travelt. Hun minnet om at sittende regjering har laget et budsjett og sa at «det må de få lov til å legge frem».

Knut Arild Hareide vil konferere med eget partis landsstyre før han i neste uke fortsetter å snakke med de tre andre partienes ledere om hvordan de skal samarbeide.

Flere av premissene er klarlagt

Hvordan de skal samarbeide for at hver av de fire skal få størst mulig gjennomslag for egen politikk, var utgangspunktet for møtet. Når politikken skal vris i borgerlig retning, må alle de fire partiene stå sammen. Ellers har de ikke flertall.

Før kveldens møte var følgende premisser klarlagt:

  • KrF har gitt uttrykk for at partiet hverken ønsker noen ny samarbeidsavtale eller å sitte i en regjering sammen med Frp.
  • KrF har også uttalt at det ikke vil stemme for et mistillitsforslag mot regjeringen i høst.
  • På dagens landsstyremøte i Venstre har Trine Skei Grande fått beskjed om å «finne en løsning med KrF.»
  • Venstres leder har de siste dagene uttalt at det er lite sannsynlig at Venstre vil regjere med Frp.

Høyre: Vi skal avklare om vi skal forhandle

Forut for kveldens møte ble det i Høyre omtalt som et møte der man skulle samtale om hvorvidt det er noe å forhandle om.

Der er oppfatningen at hvis det er noe man skal forhandle om, må det enten være en samarbeidsavtale eller en regjeringsplattform.

Da Knut Arild Hareide etter møtet ble spurt om hva det betyr at KrF skal delta i videre samtaler, svarte han at «det betyr at det ikke er trukket noen endelige konklusjoner her i kveld.» Han la til at han også ønsker å trekke eget partis landsstyre inn i prosessen. Det møtes fredag og lørdag i Oslo.

– Hva skal til for at disse samtalene går over i forhandlinger?

– Det skal nok noe til, svarte KrF-lederen.

Rokeringer i regjeringen

Det ble i forrige uke klart at utenriksminister Børge Brende skal ut av regjeringen og at det kommer til å skje i midten av oktober, altså etter at budsjettet er lagt frem.

– Når dere nå sier dere har god tid, betyr det da at dere kan foreta eventuelle rokeringer og utskiftninger i Regjeringen i midten av oktober uten å skjele til at dere snakker med andre partier?

– Det er en vurdering vi vil gjøre på det tidspunktet, sa Solberg og la til at siden Brende har uttalt at han går, er det «naturlig å gjøre noen endringer i Regjeringen».

– Enten vi er i havn eller ikke på det tidspunktet, kommer landet til å få en glimrende utenriksminister også fra midten av oktober.

På spørsmål til statsministeren om hun allerede i kveld hadde noe å lokke sentrumspartiene med for å få dem til å delta i et samarbeid, svarte hun at «de fikk eplekake med krem, det var et utmerket lokkemiddel.»