Politikk

De skal avgjøre kampen om posisjoner i Aps stortingsgruppe

Ap-sekretær Kjersti Stenseng og LO-leder Hans-Christian Gabrielsen, Youngstorgets mektigste par, skal avgjøre om Trond Giske eller Marianne Marthinsen blir partiets fremste finanspolitiker.

Ap-sekretær Kjersti Stenseng skal lede arbeidet med å fordele posisjoner i Aps stortingsgruppe. Her er hun sammen med partileder Jonas Gahr Støre og nestlederne Hadia Tajik og Trond Giske.
 • Alf Ole Ask
  Journalist

Det elendige valgresultatet gjør at partiet mister et toppverv på Stortinget. Tautrekkingen mellom Giske og Marthinsen er allerede i gang, og nå er det duket for flere kamper om viktig posisjoner.

I Ap er det partiet og valgkomiteen som i realiteten avgjør hvor de enkelte stortingsrepresentantene plasseres. Komiteen har startet sitt arbeid og fått inn tre prioriterte ønsker fra hver representant.

Hele denne prosessen er nedfelt i partiets vedtekter, og det er ikke ofte det har skjedd at komiteens innstilling er overprøvd. I realiteten er komiteens innstilling derfor «loven» i partiet. Men komiteen vil selvfølgelig arbeide seg frem til innstillingen i nær kontakt med partileder Jonas Gahr Støre.

Hans-Christian Gabrielsen leder i LO

Den mektige komiteen som skal fordele 49 Ap-representanter på 12 stortingskomiteer, ledes av partisekretær Kjersti Stenseng. I tillegg sitter LOs leder Hans-Christian Gabrielsen og AUF-leder Mani Hussaini der, samt følgende stortingsrepresentanter: Eva Kristin Hansen, Martin Henriksen, Kari Henriksen, Fredric Holen Bjørdal og Hege Haukeland Liadal.

 • Les også: Ap spør medlemmene om hvem de skal regjere med.

Komiteen har alltid en krevende oppgave med å tilfredsstille flest mulig ærgjerrige partifeller. I år blir oppdraget ekstra krevende, ettersom nestleder Trond Giske ønsker å bli finanspolitisk talsperson.

Marianne Marthinsen vil fortsette som finanspolitisk talsperson.

Men dagens talsperson, Oslo Aps Marianne Marthinsen, har også meldt at hun ønsker å fortsette. Og dermed er det åpnet for en posisjonskamp som raskt berører spørsmål om kjønn, ambisjoner og fremtidige lederposisjoner.

– Ingen kommentar

Trond Giske vil ikke bekrefte at han ønsker vervet:

– Ved starten av hver stortingsperiode skal alle representanter levere en liste med tre ønsker, sier han.

– Hva ønsker du?

– Det vil jeg ikke kommentere.

– Er det en maktkamp om komitévervene?

– Av alle utfordringer Arbeiderpartiet står overfor, er sammensetningen av stortingsvervene en av de minste. Men alle er selvsagt spent på hvor de havner, sier Giske.

Vil gjerne fortsette

– Jeg har meldt at jeg gjerne fortsetter i den rollen jeg har hatt, sier Marianne Marthinsen.

Etter det Aftenposten kjenner til, ønsker Marthinsen sekundært en plass i utenrikskomiteen.

Aps andre nestleder og dagens leder av justiskomiteen, Hadia Tajik, er helt taus om posisjoner og eventuell maktkamp.

– Jeg vil ikke kommentere noen sider av arbeidet før valgkomiteens innstilling foreligger, sier hun.

Martin Kolberg har meldt at han gjerne tar gjenvalg som leder i kontroll- og konstitusjonskomiteen, mens Jette Christiansen som har vært medlem i samme komité i åtte år, kan tenke seg andre oppgaver.

Ettersom det nå er kjent at det er en tautrekking om vervet som finanspolitisk talsperson, vil valgkomiteen få innspill fra partiorganisasjonen. Flere av de kvinnelige stortingsrepresentantene har reagert på at en nå kan presse ut en sentral kvinne fra en meget synlig posisjon.

Valgkomiteen må ta hensyn til at vervene i Aps stortingsgruppe skal ha riktig kjønnsbalanse. Samtidig er det færre toppverv å fordele etter katastrofevalget.

Ny komitéfordeling

Ap har i dag fire lederverv i stortingskomiteene: Kontrollkomiteen, justiskomiteen, utenriks- og forsvarskomiteen og kirke-, utdannings- og forskningskomiteen.

Partiet kommer til å miste ett av ledervervene. Det betyr at SV igjen får et lederverv.

Etter valget er komitéfordelingen i Stortinget slik:

 • Ap får tre lederverv
 • Sp ett
 • Høyre tre
 • Frp to
 • SV ett
 • KrF ett
 • V ett

De to minste partiene på Stortinget, Miljøpartiet de Grønne og Rødt, får ingen.

Krangler om toppverv

Hvilke komiteer partiene får, avgjøres partiene imellom. Det finnes visse regler eller sedvaner.

Flere stortingsrepresentanter Aftenposten har vært i kontakt med, sier at det ikke er slik at det viktigste er å bli leder av en komité.

– Som talsperson for det største partiet vil du ha like lett adgang til debatter og være like synlig som en komitéleder, sier en med mange års erfaring.

Opposisjonen har som oftest lederen i Utenrikskomiteen og alltid lederen i Kontrollkomiteen. Dersom dette videreføres, vil Ap ha bare ett komitélederverv å fordele.

Les mer om

 1. Stortingsvalg 2017
 2. Stortinget
 3. Eva Kristin Hansen
 4. AUF
 5. Trond Giske
 6. Politikk
 7. Hege Haukeland Liadal