SV: Siv Jensen bør si unnskyld til landets eldre

– Frp har ført de eldre bak lyset, mener SV-leder Audun Lysbakken. Han mener Frp-lederen bør si unnskyld for brutte løfter til landets eldre.

Audun Lysbakken mener det hele tiden har vært klart at Regjeringens lovendring ville få liten betydning.

Regjeringens lovendring for å bedre pleietrengendes rett til sykehjemsplass, er blitt skarpt kritisert fra eksperthold. En av landets fremste velferdsjurister, Aslak Syse, professor emeritus ved Institutt for offentlig rett i Oslo, uttalte til Aftenposten torsdag at lovendringene fremstår mest som «bla-bla».

Leder Kjellaug Enoksen i Norsk forening for alders- og sykehjemsmedisin uttalte samtidig at endringene ikke utgjør noen forskjell.

SV-lederen mener det tidlig var klart av lovendringen ville få liten betydning.

– Det gikk til og med frem av Regjeringens beskrivelse av forslaget. Jeg synes Siv Jensen bør si unnskyld til landets eldre, sier Audun Lysbakken.

Mente folk ikke opplever «at de har en slik rett»

Frp gikk i 2013 til valg på å lovfeste pleietrengendes rett til sykehjemsplass. Frp selv mente retten skulle innebære en sykehjemsplass «på legens ordre»: Hvis en lege mente det var nødvendig, skulle ingen byråkrater og lokalpolitikere overprøve legen.

Regjeringen satte i 2015 i gang en prosess Høyre og Frp sa ville styrke eldres lovfestede rett til et heldøgns pleie- og omsorgstilbud. Men Helse- og omsorgsdepartementet skrev allerede den gang at de mest pleietrengende hadde en rett til sykehjemsplass, men mente at justeringer av loven var nødvendig fordi «mange brukere og pårørende ikke opplever at det foreligger en slik rett».

Ap: Det haglet med advarsler

– SV stemte for forslaget, og forslaget er i seg selv helt greit. Men forslaget er veldig langt unna det Frp før valget kalte en lovfesting av rett til sykehjemsplass. Det de fremmet, var bare en presisering av rettighetene folk allerede hadde, sier Lysbakken.

Torgeir Micaelsen, helsepolitisk talsmann for Arbeiderpartiet, mener det ikke var behov for presisering av lovverket. Han har tidligere omtalt Frps omtale av lovfestingen som selvskryt uten rot i virkeligheten.

Nå gjentar han kritikken.

– Det var allerede nedfelt i forskrift at man har rett til sykehjemsplass hvis det er det eneste alternativet for å ivareta pasientens trygghet. Da loven ble endret i fjor, haglet det med advarsler fra uavhengige fagfolk som påpekte at lovverket i verste fall kunne bli mer uklart.

Ap: Vi tok selvkritikk

Micaelsen mener tilbudet til eldre fortsatt er for dårlig og at det er for få sykehjemsplasser, men at det må løses ved økt tilgang til kompetente ansatte, bruk av moderne velferdsteknologi og nok penger til tiltak i kommunene.

– Det er ikke behov for flere juridiske spissfindigheter.

Også Ap er blitt kritisert for å ikke innfri valgløfter om sykehjemsplasser.

– Jeg har på vegne av Ap tatt selvkritikk for at vi lovte et konkret tall over nye sykehjemsplasser i 2008. Det er krevende å balansere mellom å ha visjoner og mål for eldreomsorgen og samtidig være avhengig av andre aktører, for eksempel kommunene som skal gjennomføre. Jeg er enig i at mange partier har eksempler på at det ikke har gått slik man tenkte, sier Micaelsen.

Ap og SV styrer nå i Oslo. Der har det med en tidligere SV-statsråd som ansvarlig for eldreomsorgen, Inga Marte Thorkildsen, blitt 143 færre sykehjemsplasser på ett år, ifølge Dagbladet.

Minner om at Frp også lovet bemanningsnorm

Lysbakken avfeier imidlertid at hans parti kan sammenlignes med Frp når det gjelder brutte eldreløfter. Han viser til at Frp også gikk til valg på å innføre en bemanningsnorm for legedekning på sykehjem.

– Vi har sagt at vi ønsker å prioritere det, men det gikk vi ikke til valg på for fire år siden. Det er det riktig å prioritere fordi lav bemanning går utover kvaliteten. Jeg tror ikke spørsmålet om lovfestet rett er det viktigste, heller god kommuneøkonomi og høy nok bemanning på sykehjem, sier han.

  • Har du ennå ikke tatt Aftenpostens valgomat? Sjekk hvilket parti du ligger nærmest her.