«Det smerter når Frps partistrategi trumfer
Erna Solbergs lederskap»

Statsministeren mener det var litt spesielt at regjeringspartiet Frp fikk marsjordre fra eget landsmøte om ikke å kompromisse i asylpolitikken.

Statsminister Erna Solberg mener Regjeringen har fått gjennom 95 prosent av alle sakene den har fremmet, men hadde gjerne sett enda større gjennomslag i innvandringspolitikken.
  • Solveig Ruud

Frps motvilje mot å forsøke å få til et bredest mulig kompromiss om asylinnstrammingene ble et sentralt tema da statsminister Erna Solberg onsdag oppsummerte det siste halvåret i norsk politikk.

Men hun unnlot å svare på en rekke spørsmål som direkte berørte Frps opptreden i saken.

VG omtalte nylig det som skal ha vært enheftig diskusjon mellom innvandringsminister Sylvi Listhaug og statsministeren der sistnevnte skal ha uttrykt at Frp satte eget parti foran statsministerens ønske om et bredt forlik om asylpolitikken.

I etterkant har flere uttalt at Frp av den grunn har svekket statsministerens autoritet.

– Jeg opplever ikke at det er noen statsråder som ikke har fulgt beskjeder fra meg, var alt statsministeren uttalte om det.

Statsminister Erna Solberg inviterte pressen til hagen utenfor egen statsministerbolig.

Hadde håpet på annen strategi

Men til Aftenposten legger hun ikke skjul på at hun hadde ønsket reelle forhandlinger om Regjeringens forslag til asylinnstramminger.

– Jeg ville at vi skulle få til innstramminger som var større enn de vi har fått til. Jeg vet ikke om vi hadde fått til sterkere innstramminger om de andre partiene hadde fått mulighet til å bli med på det.

– Men du ville ha prøvd?

– Ja, og jeg mener det ble forsøkt skissert kompromisser, men det kom aldri til virkelighetsdiskusjon om det.

– Og det skyldtes vel at Frp ikke ville?

– Det har jeg ingen kommentar til, sier hun.

– Men er det ikke litt spesielt at parti som sitter i regjering nærmest får en slags marsjordre fra eget partis landsmøte om ikke å kompromisse i en viktig sak?

– Ja, det er nok noen saker som er veldig viktige for enkelte partier, sier hun.

Unnlot å svare på konkret spørsmål

På pressekonferansen gjorde Solberg et nummer av at Høyres saksordfører, Ingjerd Schou hadde lagt frem en skisse til kompromiss, men hun ville ikke svare på om den ble lagt frem på vegne av både Frp og Høyre.

Hun forsøkte ellers å gi inntrykk av at mye av skylden for at man ikke fikk til bredere forlik lå hos Ap som ifølge Solberg «laget noen absolutter ved å skulle gå imot innstramminger» både når det gjaldt enslige mindreårige og forslag om økt botid fra tre til fem år før flyktninger får varig opphold.

Se hvordan redaktør Harald Stanghelle oppsummerer pressekonferansen i denne Facebook-sendingen:

Stanghelle: Frps strategi smerter for Høyre

  • Det strider mot Høyres natur ikke å få til brede forlik i
    saker av nasjonal betydning. Derfor smerter det når Frps partistrategi trumfer Erna Solbergs lederskap. Hun avfeier alt snakk om dette som vanlig «spill». Dessverre er det noe langt alvorligere.
  • Langsiktighet og gjennomføringskraft, er statsministerens egenmelding. Der treffer hun. «Stø kurs», het det i Gro Harlem Brundtlands dager. Erna Solberg vil gjerne gi inntrykk av det samme.
  • Liten styringsslitasje, senkede skuldre og en statsminister som er trygg i rollen. Noen politiske nederlag og en del støy er det blitt det siste halvåret. Men i sum: Erna Solberg kan ta ferie med en god følelse.

Har ikke trodd på drastisk frivillig reduksjon i antall kommuner

På pressekonferansen uttalte statsministeren at Regjeringen har fått gjennom 95 prosent av sakene sine i Stortinget, noe hun mener er et svært godt resultat for en mindretallsregjering.

Den tidligere kommunalministeren gir også uttrykk for at hun er fornøyd med resultatet av kommunereformen.

Les også

Erna Solberg: Vi må ha færre enn 400 kommuner

– Men du har tidligere sagt til Aftenposten at om man ikke fikk redusert antallet mer enn fra 428 til 400 så «ville det være for få, selvfølgelig.». Det er vel ikke så mange flere man så langt har klart å få fjernet?

– Det ser faktisk ut til at vi kommer under det, og jeg mener vi har kommet lenger enn mange hadde trodd – enn til og med jeg hadde trodd vi ville få til med den prosessen vi har nå, sier hun, og legger til at hun tror på flere etter hvert fordi nabokommuner av kommuner som slår seg sammen i f.eks. Vestfold kan bli påvirket av nye storkommuner.

– Så jeg mener Jan Tore Sanner, slik det ser ut nå, får til mye i den reformen. Mer enn jeg i utgangspunktet trodde vi skulle få til.

– Men er det et problem at han får til noe f.eks. i Vestfold, rundt Asker og Drammen – men omtrent ikke noe i Nord-Norge der man har mange små kommuner som dere mener vil få problemer med å løse fremtidige oppgaver i f.eks. eldreomsorgen?

– Vi får til noe i Nordland, på Vestlandet i Sogn – der det også er små kommuner, sier hun, og legger til at det skjer noe flere steder der det er små kommuner, men at det tar tid.

Frivillighetslinjen har sine begrensninger

– Frivillighetslinjen har sine begrensninger og sine utfordringer. Det krever mye overtalelse og annet – men man får gode eksempler fra kommuner som faktisk blir sammenslått.

Statsministeren uttalte på pressekonferansen at man må «tørre å reformere offentlig sektor». På spørsmål om Regjeringen da tør å la Stortinget diktere kommunestrukturen i områder der alle nå har sagt nei, svarer hun slik:

– Det er ikke en del av denne reformen her.

Erna Solberg sier hun så lagt er fornøyd med resultatet av kommunereformen.

Sagt på pressekonferansen:

Erna Solberg om britenes EU-avstemning:

«EU er ikke i krise nå, men hvis vi får brexit, vil det forsterke situasjonen.»

Erna Solberg om asyltilstrømming:

«Vi har nå betydelig lavere tilstrømming av flyktninger. Noe av det skyldes at vi har lagt bak oss en lang rekke med grensekontroller som gjør at mange har søkt asyl tidligere. Noe skyldes nok også at mange oppfatter Norge som et strengere land, og at færre derfor kommer hit for å søke.»

Erna Solberg om Regjeringens prioriteringer:

«Noe av det viktigste denne regjeringen gjør, er å trygge Norge for framtiden.»