Politikk

Regjeringen godkjenner firefelts E6 gjennom naturreservat

 • Andreas Bakke Foss
  Journalist

- Dyrket mark, lokale interesser og økonomi må veie tyngre enn hensynet til verneverdiene i området, sier miljøvernminister Bård Vegar Solhjell (SV) og godkjenner firefelts E6 gjennom et naturreservat i Hamar og Stange. Foto: Espedal Jan Tomas

 • Et svært alvorlig tilbakeslag for naturvernet, raser Lars Haltbrekken, leder i Naturvernforbundet.

I går ble det klart at Regjeringen har godtkjent planen til Hamar kommune om at den nye firefelts E6 i kommunen skal gå gjennom Åkersvika naturreservat i Hamar og Stange kommune, et viktig område for fugl som ble vernet i 1974.

I flere år har det vært diskutert høylytt hvor den nye traseen for E6 skal gå i Hamar, og flere har advart mot konsekvensene det vil ha mot naturvernet å bygge større vei i Åkersvika.

Gjennom eller rundt

Det har vært to alternativer:

 • Trasé gjennom naturreservatet slik E6 går i dag.
 • Trasé i en kurve rundt reservatet, som dermed gjør at veien i mindre grad vil berøre naturreservatet, men i større grad legge beslag på dyrket mark.
  Hamar kommune har vedtatt alternativ A, og i går godtjente Miljøverndepartementet at traseen skal gå gjennom naturreservatet.

— Vi har etter en samlet vurdering av de ulike samfunnsinteressene i saken, kommet til at hensynet til dyrket mark, lokale interesser og økonomi må veie tyngre enn hensynet til verneverdiene i området, sier miljøvernminister Bård Vegar Solhjell (SV).

- Tilbakeslag

Åkersvika er Norges første våtmarksområde som ble gitt internasjonal vernestatus gjennom Ramsarkonvensjonen.

Naturvernforbundet raser og mener Regjeringen opphever vern av internasjonalt vernet naturreservat.

— Det er et svært alvorlig tilbakeslag for naturvernet når regjeringen opphever vernet av et internasjonalt vernet område for å gi plass til en fire felts motorvei. Vi frykter de dramatiske konsekvensene dette kan få for andre verneområder i Norge, sier Lars Haltbrekken, leder i Naturvernforbundet.

Dyrket mark

Departementet sier på sin side at de har lagt vekt på flere avbøtende tiltak som kan bidra til å minimere ulemper eller skade på naturmangfoldet.

— Målet er at endringene og tiltakene samlet sett skal føre til at naturreservatets verneverdier blir minst mulig påvirket, sier Solhjell.

I brevet til Fylkesmannen i Hedmark skriver departementet at de « har i en samlet avveining mellom alle de ulike samfunnsinteressene i saken, kommet frem til at hensynet til dyrket mark, lokale interesser og økonomi må veie tyngre enn hensynet til verneverdiene i området ».

De skriver også at de vil igangsette en prosess for «grensejustering» av Åkersvika naturreservat etter naturmangfoldloven.

Det medfører at E6 kan beslaglegge om lag 35 dekar mer av eksisterende naturreservat, ifølge Regjeringen, forutsatt at nødvendige erstatningsarealer samtidig tillegges reservatet.

 1. Les også

  By mot land i Marka

 2. Les også

  - Departementet skjønnmaler

Les mer om

 1. Politikk

Relevante artikler

 1. NORGE

  Oslomarka drives hardest i landet

 2. NORGE

  Østmarka blir nasjonalpark

 3. VERDEN

  Populistiske statsledere angriper vernet natur

 4. OSLOBY

  Regelendring kan gi frislipp for skogshugst i Marka

 5. DEBATT

  – Verdifull natur må skjermes

 6. OSLOBY

  Regjeringen etablerer nasjonalpark i Oslo