Politikk

Ap toner ned motstand mot privat eldreomsorg

Ap har alltid vært mot konkurranseutsetting og privatisering i eldreomsorgen. I forslag til nytt program er formuleringer om dette luket ut.

Jonas Gahr Støre og Hadia Tajik sitter begge i Aps sentralstyre som har utarbeidet programforslaget.
 • Solveig Ruud
  Solveig Ruud
  Journalist

Grunnleggende velferdstjenester skal ikke privatiseres eller kommersialiseres».

Denne setningen – eller en nesten identisk lik- er blitt spikret inn Aps program av landsmøtene i 2005, 2009 og 2013. Og grunnleggende velferdstjenester er da blitt tett knyttet til «kjerneområder som helse, skole og eldreomsorg».

I forslag til nytt program er den fjernet.

I det forslaget som nå skal behandles på Aps landsmøte, sies det klart ifra om at Ap er imot økt privatisering av skolen, mot «privatiseringsreformen Fritt behandlingsvalg» og bl.a.mot privatisering av jernbanen.»

Eldrebølgen er på vei

Men Aps uttalte motstand mot privat omsorg er fjernet. Det betyr neppe et utstrakt ønske om å sette pleietrengende bestemødre «på anbud», men kan være et tegn på at Ap mener det vil være behov for både private og offentlige hender i omsorgstjenestene når andelen eldre virkelig begynner å øke.

Denne «fornyelsen» er ikke markedsført av Ap-toppene. Ikke alle i partiet vil like en slik «modernisering». Men det er sjelden tilfeldig at en programkomité fjerner formuleringer som det tidligere har vært viktig å få slått fast. Og i Ap er det sentralstyret, med Jonas Gahr Støre og Hadia Tajik i spissen, som i år har vært programkomité.

Mindre forskjell på Ap og Høyre

Mindre uttalt motstand mot private tilbud i eldreomsorgen, kan være et eksempel på at Høyre og Ap kjemper om de samme middelklassevelgerne i urbane strøk. Der vrimler det av slike omsorgstilbud, noen betalt av kommunene, andre av de eldres egen lomme.

Siden Høyre på enkelte områder har nærmet seg Ap og motsatt, blir det vanskeligere for velgerne å se forskjell på dem.

Ap tar f.eks. ikke til orde for å gjeninnføre avgift på arv, mens Høyre nå bare går til valg på løfte om moderate skattelettelser.

Begge vil satse på tidlig innsats i skolen og føre en mer eller mindre lik politikk på områder som justis, klima- og miljø, innvandring- og integrering, samt innen forsvar og utenrikspolitikk.

At Ap nå unnlater å mene noe om norsk medlemskap i EU, endrer ikke hovedbildet.

Flere enn to foreldre og tre kjønn?

Etter at Høyre nå går inn for fedrekvote i foreldrepermisjonen, er det bare lengden på denne som skiller de to store partiene her. Men i den delen av familiepolitikken som dreier seg om nye familieformer og hvordan barn blir til, er det foreløpig stor uenighet mellom dem.

Ap går inn for eggdonasjon, også til enslige og vil utrede om et barn kan ha flere enn to juridiske foreldre, samt om det bør innføres en tredje kjønnskategori.

Få nye kostbare reformer

Sammenlignet med andre partier, er Ap og Høyre de partiene som lover minst av tiltak som koster mye. Begge vet at de kan få den viktigste hånden på rattet i en regjering.

Forskjellen på å love mye og lite illustreres ved følgende eksempler.

 • SV vil innføre gratis sunn skolemat til alle. Ap går inn for et «enkelt skolemåltid» betalt av foreldre, stat og kommune.
 • SV vil redusere prisen på SFO og på sikt gjøre ordningen gratis. Ap foreslår kun innføring av makspris.
 • SV vil innføre en detaljert tallfestet norm for økt lærertetthet i småskolen. Ap vil innføre en ikke definert norm på kommunenivå.

Aps program er ikke uten forslag som kan bli kostbare på kort sikt: Ett av dem er en garanti om intensivopplæring av alle elever under et definert minstenivå i lesing og regning. Ett annet er aktivitetsreform for unge utenfor arbeidslivet: Kommunene skal få plikt til å sikre alle delvis uføretrygdede født i eller etter 1990 jobb.

Foreslår mer læring i SFO, men ikke heldagsskole (?)

En av reformene Ap foreslår, er å gjøre om skolefritidsordningen til et mer aktivitetspreget tilbud. Det skal understøtte læringen i skolen, uten at det i programmet sies at den skal være første skritt i retning av en heldagsskole.

Slik Aps nye fritidsordning skisseres: med «nasjonal standard for innholdet», som skal dreie seg om alt fra leksehjelp til lek og kulturskoletime, kan den imidlertid bli det.

Med standardisert innhold, er det ikke sikkert at SFO blir så mye billigere for foreldre flest, selv om det innføres makspris.

Har adoptert Sps landbruksretorikk

Ap og Sp har samarbeidet tett siden 2005, og har påvirket hverandre. Det gjenspeiles i Aps forslag til landbrukspolitikk, i Aps syn på kommunesammenslåing – og når Aps bruker formuleringer som «det samlede rovdyrtrykket». At de har ulikt syn på pelsdyrnæringen, som Ap vil avvikle, kan de nok leve med.

Å forene SVs nye program med Aps og Sps, kan bli en større utfordring.

Liker du slike analyser av partiprogrammene. Her er flere i samme serie:

Les mer om

 1. Stortingsvalg 2017
 2. Arbeiderpartiet (Ap)
 3. Arbeiderpartiets landsmøte
 4. Stortingsvalg 2017