Ap-statsråd innkalles til oppvaskmøte med LO-topper

Flere ledere i LO-forbund krever oppvaskmøte med samferdselsminister Jon-Ivar Nygård (Ap). Årsaken er manglende vilje til å be EU om unntak fra jernbanepakke IV.

Samferdselsminister Jon-Ivar Nygård utløser bråk etter uttalelser om ikke å gå i nærkamp med EU om jernbanepakken.

Samferdselsminister Jon-Ivar Nygård sa til Aftenposten at det ikke er sikkert at Støre-regjeringen vil be EU om unntak fra jernbanepakken.

Det står i motstrid til Hurdal-plattformen. Der lover regjeringen at den vil «så raskt som mulig gå i dialog med EU med mål om å sikre Norge unntak fra deler av bestemmelsene i EUs fjerde jernbanepakke».

Pakken er kontroversiell fordi den krever at tildeling av kontrakter for persontrafikken legges ut på anbud.

– Konkurranseutsettingen av persontransport i og rundt Oslo skal stoppes. Det lovet de oss i valgkampen og det står i Hurdals-plattformen. Det er ikke noe midt imellom. Så det forventer vi, sier Jane B. Sæthre, leder i Norsk Jernbaneforbund.

Hun mener at Støre-regjeringen burde ha sendt «stoppordre til Jernbanedirektoratet om at de innstiller alle forhandlinger knyttet til trafikkpakke 4».

Trafikkpakke 4 utgjør et omfattende togtilbud på strekninger med svært mye trafikk i Oslo-området.

– Da hadde man ryddet av veien tvilen som nå ligger og ulmer. Det gjør medlemmene urolige. Vi skulle ønske at han var litt tydeligere om hva han mener med å benytte handlingsrommet. Hva er det de egentlig mener med Hurdals-plattformen, spør Sæthre.

– Sinne og frustrasjon

Leder i Norsk Lokomotivmannsforbund, Rolf Ringdal, reagerte med «sinne og frustrasjon» da han leste intervjuet med statsråden.

– Hvis jeg skal tolke statsråden positivt, er han uklar. Hvis jeg tolker ham i verste mening, synes jeg ikke at han følger opp det Ap og regjeringserklæringen sier om at man skal unnta bestemmelsen om konkurranse i jernbanepakken, sier han.

Forbundet mener at pakken ikke åpner for unntak som gir Norge varig rett til å tildele persontransporten til egne statlige selskaper. Ifølge Ringdal er det stor forskjell på «å ta i bruk kortvarige overgangsregler og faktisk å stå opp for stortingsflertallet og stå sammen med fagbevegelsen».

– Hvis det er dette statsråden mener med «handlingsrom», er han på kollisjonskurs med både fagforeningene på jernbanen og egne velgere, sier Ringdal.

Krever møte med statsråden

De to forbundene har bedt LO-ledelsen innkalle samferdselsminister Nygård til et møte. Jernbaneforbundet støtter EØS-avtalen, mens lokomotivførerne har vedtatt at Norge bør si opp avtalen.

Uansett står hele LO bak kravet. LO-ledelsen vil etter alt å dømme understreke alvoret ved å delta i møtet, får Aftenposten opplyst.

– Vi ønsker å klargjøre våre synspunkter. Det er ingen unntaksbestemmelser utenom små, isolerte strekninger. Man følger rett og slett ikke opp regjeringsplattformen, sier Ringdal.

På forbundets hjemmeside står det at Solberg-regjeringens feilslåtte politikk er historie. Og at «Regjeringspartiene sier at arbeidsfolk nå skal slippe å stå utafor Stortinget å demonstrere, men komme inn og bli med på å ta avgjørelser.»

Virkeligheten kan raskt bli en annen:

– Ap var veldig tydelig på at vi skal trekke konkurransebiten ut av pakken. Det har skapt store forventninger blant ansatte i jernbanen. Nå får vi inn frustrerte meldinger om at vi må fortsette kampen og stille opp foran Stortinget.

– Vi er ikke der ennå. Men det skaper usikkerhet og frustrasjon blant dem som trodde de hadde fått en regjering som var tydelig på dette, sier Ringdal.