Offentlig ansatte utfordrer LO-ledelsen om olje- og gassutvinning

Dersom energikrisen som følge av Ukraina-krigen varer lenge, kan Norge måtte redusere klimamålene. Det varsler Fellesforbundets leder Jørn Eggum. Klima blir et stridstema på LOs kongress neste uke.

LO-ledelsen avviser stans i oljeletingen. Fra venstre: Fellesforbundets leder Jørn Eggum, LO-leder Peggy Hessen Følsvik og Fagforbundets leder Mette Nord.

Norsk Tjenestemannslag (NTL) med over 50.000 medlemmer vil stanse oljeletingen snarest mulig. LO-ledelsen mener krigen i Ukraina styrker behovet for mer leting og økt olje- og gassproduksjon.

– Det er viktig at vi utvinner olje og gass. Det er fortsatt behov for petroleum i energimiksen vi bruker. Vi skal også gjøre det i solidaritet med andre europeiske land for å gjøre dem mindre avhengig av Russland med en despotisk leder i Putin, sier Fellesforbundets leder Jørn Eggum.

LO-kongressen åpner mandag. Spørsmålet om fortsatt leting og utvinning av olje og gass blir ett av de heteste temaene.

NTL foreslår at LO skal «jobbe for at det ikke åpnes for nye olje- og gassfelt på norsk sokkel». Begrunnelsen er at verdens klimagassutslipp ifølge FNs klimapanel må reduseres.

– Det norske samfunnet har hatt store fordeler av å utvinne olje og gass. I et internasjonalt solidaritetsperspektiv er det essensielt at Norge nå begrenser sin utvinning, skriver NTL.

Men Eggum, med 160.000 medlemmer i blant annet oljeindustrien, har resten av LO-ledelsen i ryggen. LO-sekretariatet innstiller på at NTLs forslag skal forkastes.

I stedet foreslår LO-ledelsen en næringspolitisk uttalelse som fremhever behovet for å finne mer olje:

«Konflikten med Russland har ført gass opp som vår viktigste eksportartikkel. Eksport av olje og gass sto for ¾ av den totale norske vareeksporten i år. Norge har vært og er en sikker stabil og pålitelig leverandør av energi til Europa. Fortsatt leteaktivitet og funn som sikrer en fortsatt stabil leveranse har en enda større betydning.»

LO: Utvikle, ikke avvikle

Jørn Eggum sier det er «ekstremt viktig at vi bygger fremtidens arbeidsplasser på skuldrene av de vi har i dag».

– Det er slik vi har utviklet Norge i all tid. Vi bruker den kunnskap vi har til å skape ny teknologi og eksportinntekter til nasjonen, sier han.

Krigen i Ukraina har ifølge Eggum forsterket behovet for leting, produksjon og eksport av norsk olje og gass.

– Vi har tatt fred i Europa for gitt i 70 år. Det er ikke slik lenger. Russland kan bølle seg frem i land som er avhengige av dem. Vi kan være en stabil samarbeidspartner for andre med de ressursene vi har.

– Må klima vike for sikkerhetspolitikken?

– Nei. Jeg tror vi kan kombinere begge. Men hvis konflikten skulle vedvare, kan det hende at vi må sakke av på farten på alle kutt i utslipp vi har sagt vi skal ta hjemme innen 2030. Årene går fort når vi skal ha så massive kutt.

– Hvor lenge bør Norge bør lete etter mer olje og gass?

– Så lenge markedet vil ha olje og gass, og vi gjør det mest miljøvennlig, er det bra at Norge fortsetter å utvikle disse fantastiske naturressursene. Det er helt nødvendig at vi bidrar med stabil kraft til våre samarbeidspartnere. Jeg ser ikke noen stopp på det.

– Det gir oss også ekstremt mye oljeinntekter til å bygge ut velferden, sier Eggum.

– Gass kan redusere klimagassutslipp

Energi er blitt et storpolitisk spørsmål etter Russlands invasjon i Ukraina.

Gass er en viktig energikilde i Europa til oppvarming av boliger, matlaging, industri og brukes i gasskraftverk for å lage elektrisitet. Norsk gass dekker 20- 25 prosent av EU og Storbritannias gassforbruk.

Europa og resten av verden bruker mye kull til strømproduksjon. Strømproduksjon av gass gir om lag halvparten så store CO₂-utslipp som kull.

Bruk av gass i stedet for kull kan bidra til betydelige reduksjoner av klimagassutslipp, ifølge norskpetroleum.no og Olje- og energidepartementet.

SVs Lars Haltbrekken støtter forslaget om stans i oljeletingen.

– NTL sitter i egen boble

SVs klimatalsperson Lars Haltbrekken synes forslaget fra NTL er «utmerket».

– Det tar klimakrisen på alvor. Det er en verdi i seg selv at denne diskusjonen kommer opp på LO-kongressen selv om forslaget ikke blir vedtatt. Går du 10 år tilbake i tid var denne diskusjonen nesten fraværende, sier han.

– Svikter LO klimakampen?

– LO er også nødt til å ta innover seg klimakrisen vi står oppe i. Jeg tror vi etter hvert kommer til å se endringer i LOs program, sier Haltbrekken.

Fellesforbundets Atle K. Tranøy, konserntillitsvalgt i Aker ASA, mener NTL lever i en egen verden:

– Man sitter i sine egen lille boble og lar være å ta innover seg på hvilken måte realitetene utspiller seg. Det ville vært interessant å få vite hvordan de vil håndtere de massive, negative konsekvensene for en lang rekke mennesker av energikrisen som vi nå ser utspiller seg.

– Særlig hvis vi skal ytterligere redusere tilgangen på energi, sier Tranøy.

– Vi belærer ikke NTL

Han er enig i behovet for å få fortgang i fornybar energi.

– Men NTL innser åpenbart ikke at det er i olje- og gassmiljøene at det parallelt blir jobbet mest intenst med å frembringe ny fornybar energi. Det er ikke slik at vi som jobber innenfor oljeindustrien bare sloss for å opprettholde dens eksistens kunstig lenge. Vi jobber intenst hver dag for å få opp tempoet opp med å skaffe fornybar energi. Vi er fremoverlent så det holder.

– Hvordan reagerer oljearbeiderne på kravet fra offentlige ansatte?

– Vi kan ha meninger om statsforvaltningen, men vi prøver ikke å belære NTL hvordan de skal håndtere utfordringene. Jeg synes at de skal ha tillit til at vi i industrien er i stand til å håndtere de krevende dilemmaene vi står i, sier Tranøy.

Kjersti Barsok har ikke besvart Aftenpostens henvendelser.

Kjersti Barsok, leder i Norsk Tjenestemannslag, utfordrer LO-ledelsen i spørsmålet om petroleumsvirksomheten.