Samler 500 i Oslo for å sikre regnskogens fremtid

Stor konferanse arrangeres denne uken.

Norge har brukt 17 milliarder kroner på tiltak for å stanse ulovlig hugst i regnskogen i Brasil og andre land. Men globalt er det ingen tydelig trend i retning mindre avskoging, sier professor Arild Angelsen ved NMBU.

Statsminister Erna Solberg (H) og Erik Solheim, som er nyutnevnt sjef for FNs miljøprogram, er blant deltagerne.

Representanter for regjeringer, private selskaper, organisasjoner, urfolksgrupper og forsknings­institusjoner fra hele verden - omtrent 500 tilsammen - vil være til stede på arrangementet i morgen og onsdag. Blant dem er klima- og miljøminister Vidar Helgesen (H).

– Ødeleggelsen av verdens regnskoger må stanses i løpet av de neste årene hvis vi skal nå de globale klimamålene og FNs bærekraftmål. Norge har en ledende rolle i dette arbeidet, sa han nylig i en uttalelse.

Diskuterer Brasil og Indonesia

Mulighetene for internasjonal innsats for skogbevaring, sett i lys av den nye klimaavtalen fra Paris, blir et viktig tema på konferansen, som arrangeres av Norad. I tillegg skal situasjonen for regnskogen i Brasil og Indonesia diskuteres. Dette er to av de viktigste samarbeidslandene i Norges klima- og skogprosjekt, som har pågått siden 2008. Prinsippet bak satsingen er at regnskogland kan få utbetalt store pengebeløp i belønning hvis de reduserer avskogingen. Målet er reduserte klimautslipp og bevaring av det enorme antallet dyre- og plantearter som finnes i de tropiske skogene.

Usikkerhet om virkningen

Satsingen er kommet lengst i Brasil, hvor satellitter brukes til å overvåke regnskogen og undersøke hvor mye som hugges.

Avskogingen i Brasil har avtatt kraftig siden midten av 2000-tallet, og som belønning har landet mottatt milliardbeløp fra Norge. Alt i alt har Norge brukt rundt 17 milliarder kroner på slike tiltak, som skal hindre klimautslipp fra ødeleggelse av skog i utviklingsland, siden skogprosjektet ble lansert.

Forskere som har vurdert prosjektet, mener det er vanskelig å si nøyaktig hvor godt det har fungert. Én av grunnene er at det ikke er godt å si hvor mye skog som ville blitt hugget uten den norske innsatsen.

– Globalt er det ingen tydelig trend i retning mindre avskoging, sier professor Arild Angelsen ved Norges miljø- og biovitenskapelige universitet (NMBU) i Ås.
Han mener skogprosjektet er viktig, men ønsker seg mer offentlig debatt om satsingen og hvordan den kan videreutvikles og forbedres. (NTB)