Flere kandidater til nestlederverv i Høyre

Henrik Asheim fra Høyre-bastionen Bærum nevnes av noen fylkesledere som den mest aktuelle nestlederkandidaten i Høyre. Men de færreste vil si noe ennå.

Både Nikolai Astrup fra Oslo (t.v.) og Henrik Asheim (t.h.) fra Akershus trekkes frem som aktuelle arvtagere til nestledervert Jan Tore Sanner nå forlater.

Erna Solberg tar gjenvalg som leder i Høyre og antyder at hun også kan tenke seg å være partiets statsministerkandidat i 2025.

– Det er min ambisjon nå, sier hun til Aftenposten.

Men som Aftenposten har omtalt, velger Jan Tore Sanner å trekke seg fra vervet som nestleder, er verv han har hatt i 18 år.

Det betyr at partiet må få seg en ny nestleder. Vedkommende vil sammen med hordalendingen Solberg og rogalendingen Tina Bru utgjøre ledertrioen i partiet. Bru ble valgt til ny nestleder etter Bent Høie på Høyres landsmøte i 2020.

Beklager at Isaksen er ute av dansen

Når Jan Tore Sanner fra Akershus nå gir seg, er det tre kandidater som ofte nevnes som aktuelle til ledelsen: Henrik Asheim, Nikolai Astrup og Ine Eriksen Søreide.

Sammen med Tine Bru er de alle blitt sett på som kronprinser og kronprinsesser i Høyre de siste årene. Flere beklager at Torbjørn Røe Isaksen frivillig har meldt seg ut av en fremtidig lederkamp. Han er nå til og med utmeldt av Høyre, siden et partimedlemskap ikke lar seg forene med å være samfunnsredaktør i E24.

Hvis Høyre ønsker en mann i ledertrioen ved siden av Solberg og Bru, er Søreide mindre aktuell som nytt tilskudd til ledelsen nå. Noen fylkesledere Aftenposten har snakket med, trekker frem Asheim som favoritt.

Henrik Asheim ønskes av flere som ny nestleder i Høyre.

Henrik Asheim (38): Stiller meg til disposisjon

– Jeg har sagt at jeg stiller meg til disposisjon. Jeg er ikke en av dem som kommer til å si nei hvis valgkomiteen spør. Men det er mange potensielt gode kandidater, sier han.

– Hvorfor ønsker du å bli nestleder?

– Jeg har etter hvert fått ganske lang fartstid som stortingsrepresentant og statsråd. Jeg tror at jeg har noen nye tanker om hvordan partiet kan utvikle seg videre, sier han.

Han er fra Bærum i Akershus, der også Sanner kommer fra. Asheim er nå Høyres fraksjonsleder i arbeids- og sosialkomiteen på Stortinget. Han var forsknings- og høyere utdanningsminister i Solberg-regjeringen.

Tidligere statsråd Nikolai Astrup utelukker ikke at han er kandidat til nestledervervet.

Nikolai Astrup (43) – utelukker det ikke

Astrup har representert Oslo Høyre på Stortinget siden 2009.

– På spørsmål om han er kandidat til nestledervervet, svarer han slik i en SMS:

– Høyre har heldigvis mange dyktige folk som kan bekle vervet som nestleder, og jeg er helt sikker på at valgkomiteen vil gjøre en grundig og god vurdering av hva partiet og ledelsen er tjent med. Dersom komiteen skulle peke på meg, vil jeg ikke utelukke at det kan være aktuelt, sier han.

Astrup har vært både utviklingsminister, digitaliseringsminister og kommunal- og moderniseringsminister i Solberg-regjeringen. Han er nå Høyres energi- og miljøpolitiske talsperson.

Er hun aktuell som fremtidig leder? Det er det en del i Høyre som lurer på.

Mange er usikre på hva Søreide (45) vil

Ine Eriksen Søreide er sett på som en av Erna Solbergs mulige arvtagere. Med mindre Høyre sier ja til tre kvinner i ledertrioen, er hun mindre aktuell som nestleder nå. I Høyre er det knyttet spenning til hvorvidt hun en gang i fremtiden sikter mot ledervervet i partiet – eller om hun ikke gjør det. Hun holder kortene tett til brystet.

Hun vil hverken bekrefte eller avkrefte om hun er kandidat:
– Jan Tore har gjort en fantastisk jobb som nestleder, og nå må valgkomiteen i ro og fred få jobbe frem en innstilling på hans etterfølger, sier hun.

Hun har en solid merittliste: Hun satt åtte år i Solberg-regjeringen. Først var hun forsvarsminister, deretter utenriksminister. Hun er nå Høyres utenrikspolitiske talsperson.

Få vil tone flagg offentlig

Mange i Høyre sier de er glade for at partiet har flere gode kandidater. Nyheten om Sanners avgang er såpass fersk at få vil gå ut offentlig med hvem de har som favoritt.

– Vi er godt stilt med flere gode kandidater, sier Oddvar Myhren Møllerløkken. Han leder Innlandet Høyre. Møllerløkken poengterer at han er opptatt av at bredden i Høyre skal gjenspeiles i ledelsen.
– Og Høyre består av både by og bygd, sier han.

Det var tilløp til grasrotmisnøye i deler av Distrikts-Høyre da Tina Bru ble valgt. Da fosset Sp frem på meningsmålingene og ikke alle var overbevist om at Bru var den rette til å supplere Solberg og Sanner. Selv om enkelte fremhever at det er viktig med både aldersmessig og geografisk spredning blant de fremste tillitsvalgte i Høyre, er det ingen som nevner noen aktuell «distriktskandidat» som utfordrer til noen av de nevnte. Én påpeker at det var viktig å få valgt inn stortingsrepresentant Helge Orten fra Møre og Romsdal i partiets arbeidsutvalg, og det sies at de nevnte kandidatene som statsråder har fått reist litt rundt i landet.