Politikk

Valgforsker: - MDG er reelt blokkuavhengig

MDG beskyldes ofte for å være nesten like røde som de er grønne. Men en oversikt over hvilke partier MDG samarbeider med - og utkast til nytt partiprogram - viser at MDG nesten like ofte ser til høyre som til venstre.

Rasmus Hansson insisterer på at MDG er blokkuavhengig. Nå får han støtte fra valgforsker. Foto: Jan Tomas Espedal/kombo

 • Robert Gjerde
  Journalist

Rasmus Hansson insisterer på at MDG er blokkuavhengig. Nå får han støtte fra valgforsker. Foto: Jan Tomas Espedal/kombo

– Miljøpartiet De Grønne er reelt blokkuavhengig. Kommunepolitikken er mindre ideologisk enn rikspolitikken, men jeg syns likevel tallene gir et rimelig godt grunnlag for å si at MDG samarbeider på begge sider, sier valgforsker Anders Todal Jensen.

MDGs undersøkelse, som Aftenposten har gjennomgått og kontrollert, viser at MDG totalt har inngått 53 politiske samarbeidsavtaler i kommuner og fylkesting etter lokalvalget i fjor. Dette viser tallene:

I 4 av 5 av samarbeidsavtalene inngår minst ett ikke-sosialistisk parti (Høyre, Frp, KrF eller Venstre)
I 3 av 5 av avtalene inngår AP og minst et av sentrumspartiene (Sp/Venstre/KrF)
2 av 10 er med «ren» venstreside (Ap, SV og/eller Rødt, eller med Ap alene)
1 av 10 er med ren høyreside (Høyre, Frp, KrF og Venstre)

Venstres invitt - med forbehold

Mange har satt spørsmålstegn ved om MDG egentlig er blokkuavhengig, slik MDG-talsperson Rasmus Hansson har hevdet på innpust og utpust siden han kom inn på Stortinget som enslig svale i 2013.

Venstre-leder Trine Skei Grande inviterte f. eks. - til manges overraskelse - MDG til regjeringssamarbeid i sin landsmøtetale i fjor, men la til: «Hvis de viser seg å være blokkuavhengige, slik de hevder».

Valgforsker Anders Todal Jensen Foto: Hauge, Jon / uncomp

Uklokt av høyresiden

– Det kan ha vært uklokt av Høyre å stemple MDG som venstreorientert, slik de gjorde i valgkampen 2015. Mange av de standpunktene MDG inntar i økonomisk politikk og arbeidslivspolitikk er på kollisjonskurs med LO og Ap.

Les også

Ledelsen i MDG har vært lammet av personlige konflikter siden 2014

På samme måte mener valgforskeren at MDG på andre områder ligger nærmere SV.

– SV har tapt mange velgere til MDG. Ser en på MDG-velgerne ligger deres holdninger, i gjennomsnitt, på flere områder som miljø, innvandring og likestilling tett opp mot SV. Dette gjenspeiles i varierende grad i MDGs politikk på disse områdene.

Rasmus Hansson Foto: Espedal, Jan Tomas

Samtidig påpeker Jensen at MDG på enkelte områder har kommet kort i politikkutviklingen.

– Standpunktene virker litt tilfeldige, litt «vi bryr oss egentlig ikke».

Les også

Vitsingen om MDG er et forsøk på å løpe fra klimaangsten | Bjørn Stærk

Nytt program med mye høyrepolitikk

På en pressekonferanse torsdag formiddag legger MDG frem første utkast til nytt partiprogram, som skal vedtas på landsmøtet neste år. Den inneholder en rekke forslag som mange vil karakterisere som mer ikke-sosialistisk enn sosialistisk:

 • Nei til utvidelser av velferdsstaten og nye, store velferdsløft i neste stortingsperiode
 • Nei til heldagsskole
 • Ja til kontantstøtte
 • Positive til nedsalg av statlige eierskap hvor det ikke er strategisk begrunnet, f.eks. selge Statoils utenlandsaktivitet
 • Nei til gjeninnføring av arveavgift
 • Skattelette til investorer - for å vri investeringer fra eiendom til private bedrifter
 • Fjerne arbeidsgiveravgiften for de minste bedriftene og bedrifter i oppstartfase
 • Kutt i sykelønn og formuesskatt - delt innstilling fra programkomiteen
Les også

MDGs programforslag: – Norge skal bli verdens første fossilfrie land

Rasmus Hansson mener utkastet til nytt partiprogram og de 50 samarbeidsavtalene MDG har inngått i kommunestyrene, nå bør fjerne enhver tvil om at MDG ikke er blokkuavhengig.

– Oversikten viser at vi samarbeider i begge retninger, og slår til der vi får mest gjennomslag for miljøpolitikken. Det får vi ofte i et blokkoverskridende samarbeid, sier han.

– Og vi sier nei til heldagsskolen i utkastet til nytt program fordi vi er et individbasert parti som er kritisk til uniformerte løsninger.

– Vi vil også redusere skattene på flere områder og vil føre en næringsvennlig og liberal økonomisk politikk, sier han.

MDG-talsperson Rasmus Hansson ser ofte til venstre. Foto: Espedal, Jan Tomas

– Høyre avskrev oss

– Vi er nå representert i over 300 kommuner. Det er noe overvekt av samarbeid med Ap, men det er ikke overdrevent. I noen viktige byer går vi den andre veien. I Tønsberg samarbeider vi med Høyre, Frp og KrF. I Moss med Høyre og Venstre. I Trondheim, Oslo og Bodø ble det annerledes. Det har også sammenheng med at Høyre nasjonalt i valgkampen i fjor avskrev oss og ønsket å plasserte oss på venstresiden, sier Hansson.

Les også

Nesten halvparten av MDG-velgerne har ikke bil

Partisekretær i MDG, Lars Gaupset, mener partiet hadde hatt enda flere samarbeidsavtaler med Høyre hvis det ikke hadde vært for at Høyre og Frp - etter mønster av regjeringssamarbeidet - nå samarbeider tettere i kommunestyrene.

– Frp står veldig langt fra oss i den ene saken som er viktigst for oss, klima- og miljøpolitikk. Derfor er det mange i MDG som finner det vanskelig å samarbeide med dem, sier Gaupset

– AP har også hatt en strategi på å bygge bredere flertall enn de trenger, og invitert sentrum og MDG inn. Høyre, i alle fall nasjonalt, har vært mer avvisende til MDG-samarbeid.

Nikolai Astrup (H) har hatt flere utspill der han advarer mot MDG.

Hansson sier det får være Høyres problem at partiet en del steder har «gjort det til et politisk poeng å avvise MDG», men sier han tror dette vil endre seg.

– Høyre er et pragmatisk som vil snakke med oss når vi kommer i en avgjørende posisjon i fremtiden.

– Oslo Høyre snublet

Han bruker Oslo Høyre som eksempel.

– I valgkampen brukte Høyre mye energi på å fjerne seg fra MDG. Det virket ikke som de hadde tatt innover seg at vi kunne komme på vippen. Da det skjedde, og vi viste alvor med at vi ville gå for den mest ambisiøse miljøpolitikken, så snublet Høyre i sine egne skolisser. Ordføreren erklærte vilje til å snakke med oss, mens mange andre Høyre-folk satt fast i sin egen retorikk. Høyre greide ikke å omstille seg og tenke samarbeid med oss.

MDG-leder Rasmus Hansson ser også ofte til høyre. Foto: Espedal, Jan Tomas

– Lite som skiller Ap og Høyre

Hansson mener for øvrig det er lite som skiller Ap og Høyre i miljø- og klimaspørsmål. Det gjør det også, ifølge Hansson, lettere å være blokkuavhengig.

– Begge partier står i veien for en utvikling i grønn retning. Vi utfordrer dem på lik linje. Og velger det vi mener er mest miljøvennlig.

Derfor kommer det heller ikke på tale før stortingsvalget neste år å gi støtte til et regjeringsalternativ - på forhånd.

– Da mister vi muligheten til å spille Ap og Høyre, det jeg kaller «fossilpartiene», ut mot hverandre. Jeg er sikker på at både Solberg og Støre er villige til å trappe opp miljøambisjonene kraftig, hvis de får et sterkt MDG på vippen. Men uten det, kommer de ikke til å gjøre det.

Glimrende utgangspunkt

MDG har stupt på målingene siden Fylkestingsvalget i fjor, da partiet fikk en oppslutning på 5 prosent. Men partiet har økt oppslutningen i sommer, og har et snitt på 3,5 prosent oppslutning på alle junimålingen, ifølge Bernt Aardals hjemmeside.

– Det er glimrende utgangspunkt for å krysse sperregrensen (4 prosent) med god margin. Vi viste i 2013 hva vi kan få til i en valgkamp. I klimavalget 2017 skal vi greie det igjen, sier Hansson.

Kopiere det svenske Miljöpartiet?

Todal Jensen peker på at politikkutviklingen i MDG er kommet kort på enkelte områder. Hansson vedgikk selv, i et intervju i Aftenposten i fjor, at MDG har hull i programmet. Men lovet samtidig at hullene skal tettes før valget i 2017. I dag legges partiet frem første utkast til nytt partiprogram.

– I Sverige har Miljöpartiet eksistert lenge, og sitter nå i regjering. Kan dere ikke kjøre «google translate» på svenskenes program, ta «copy paste» og så har dere et fikst ferdig program?

– Ha ha. Et godt spørsmål. Vi burde og skulle gjerne ha brukt mer tid på lære av Sverige, på godt og vondt. Men vi har ikke hatt god nok kapasitet til å gjøre det, selv om vi har en god dialog med svenskene. De har gjort seg en del erfaringer, på godt og vondt, som vi merker oss.

Fra Høyre til MDG

Bente Bakke var miljøpolitisk talskvinne for Høyre på Stortinget, og stortingsrepresentant i åtte år (1981-89).I dag er hun gruppeleder for MDG i Vestby kommunestyre.

Bente Bakke Foto: privat

Hun meldte seg ut av Høyre i 2011, og rett inn i Miljøpartiet. Bakke var skuffet over at ikke et «verdikonservativt parti som Høyre tok forvalteransvaret på større alvor».

– Er du en typisk borgerlig innstilt politiker?

– Hverken venstresiden eller høyresiden har politikk som svarer på fremtidens utfordringer. Derfor er jeg med i et blokkuavhengig parti. Jeg vil ha en økologisk økonomi. Det er min ideologi nå, hvis jeg har én, sier Bakke.

Les mer om

 1. Stortingsvalg
 2. Miljøpartiet De Grønne (MDG)
 3. Høyre (H)
 4. Arbeiderpartiet (Ap)
 5. Politikk