Lars Sponheim: All right å skifte fra fylkesmann til statsforvalter

Fra 1. januar 2021 skal fylkesmannen hete statsforvalter. – Bare jeg får beholde navnet mitt, så skal jeg leve med alle titler, sier fylkesmann Lars Sponheim.

– Vi ønsket ikke en pompøs tittel som guvernør, sier Lars Sponheim.

– Vi viderefører tradisjonen med at institusjonen og personen har samme navn. Samtidig blir skillet mellom statens regionale representant og fylkeskommunen tydeligere, sier Nikolai Astrup, kommunal- og moderniseringsminister (H).

Formålet med endringen er å gi fylkesmannen en kjønnsnøytral tittel. På nynorsk blir navnet «statsforvalter». Det melder Dagbladet.

Fylkesmannen i Vestland, Lars Sponheim, sier at det er «helt all right» å bli statsforvalter.

– Det kjennes ikke så veldig annerledes enn å være fylkesmann. Bare jeg får beholde navnet mitt, så skal jeg leve med alle titler, sier Sponheim til Aftenposten.

– Hvilken tittel foreslo du?

– Vi hadde ikke noe forslag fordi vi ikke syntes det var noe åpenbart alternativ. Vi spilte bare inn at det ikke bør være noe pompøst som «guvernør» eller «jarl». Dessuten at man burde unngå å bruke «fylke» i tittelen fordi det fører til forveksling med fylkeskommunen, sier Lars Sponheim, statsforvalter i Vestland fra årsskiftet.

Valgerd Svarstad Haugland ville heller være guvernør.

Klinger ikke like godt

Fylkesmann Valgerd Svarstad Haugland i Oslo og Viken synes derimot den nye tittelen ikke klinger like godt:

– Jeg synes navnet er veldig traust. Men det å være «statsforvalter» blir kanskje oppfattet som om vi skal forvalte statens interesser i et fylke, og det er bra, sier Haugland til NRK.

Hun var blant dem som opprinnelig stilte seg bak forslaget «guvernør» som ny tittel. Tittelen var inspirert av den engelske tittelen som fylkesmannen bruker i dag.