Solberg: Vil legge frem melding for Stortinget når pandemien er over

Regjeringen skal legge frem en stortingsmelding når pandemien er over. Meldingen blir blant annet basert på koronakommisjonens sluttrapport, sier statsministeren.

Statsminister Erna Solberg i Stortinget for å redegjøre om Koronakommisjonens rapport og regjeringens videre oppfølging av denne. Foto: Stian Lysberg Solum / NTB
  • NTB

– Når pandemien er over, vil vi gå grundig gjennom organisering, beredskapsplaner og regelverk. Basert på dette og kommisjonens sluttrapport, vil regjeringen legge frem en melding for Stortinget, sa statsministeren da hun redegjorde for koronakommisjonens rapport i Stortinget mandag.

– Vi er fortsatt i en pandemi, og vi vil ikke endre rammene for krisehåndteringen midt under en krise. Likevel ser vi at det er en del av det kommisjonen påpeker, som vi allerede har gjennomført, eller kan gjennomføre raskt, la hun til

14. april la koronakommisjonen frem sin rapport om myndighetenes håndtering av pandemien. Kommisjonen konkluderte med at myndighetenes håndtering samlet sett har vært god, men at de ikke var godt nok forberedt da pandemien kom.

Innreisekarantene for tillitsbasert

Statsministeren erkjente at plikten til å gå i karantene etter reiser utenlands var for tillitsbasert.

I sin rapport konkluderer koronakommisjonen med at regjeringen manglet en plan for å håndtere importsmitte da det høsten 2020 kom en ny smittebølge i Europa.

– Vi hadde på dette tidspunktet et system på plass, hvor karantene trådte i kraft for reisende fra land hvor smitten kom over gitte terskler. I ettertid må vi erkjenne at karanteneplikten for lenge var for tillitsbasert, sa statsministeren i sin redegjørelse i Stortinget mandag.

Koronakommisjonen peker i sin rapport særlig på ordningen som gjorde det mulig å jobbe etter en negativ test.

– Min vurdering er at innreisesystemet i stort var for tillitsbasert i møte med økt smitte i Europa gjennom høsten.

Siden den gang er det iverksatt strengere krav og økte tiltak på grensen. Nå er det blant annet innført testing på grensen, krav om negativ test, karantenehotell og sterke begrensninger for arbeidsreisende.

Statsministeren: Enig i at vedtaket 12. mars burde vært fattet av regjeringen

Solberg sa seg enig med koronakommisjonen i at vedtaket om inngripende tiltak 12. mars burde ha vært fattet av regjeringen i statsråd.

I sin rapport konkluderte koronakommisjonen med at beslutningen om å innføre tiltakene 12. mars 2020 burde ha vært tatt av regjeringen, og de viser til at Grunnloven sier at saker av viktighet skal avgjøres i statsråd.

Vedtaket i mars i fjor ble fattet av Helsedirektoratet, som Stortinget etter smittevernloven har gitt vide fullmakter til å fatte vedtak for å beskytte befolkningen mot smittsomme sykdommer. Disse fullmaktene trådte i kraft januar 2020.

Statsministeren mener det er naturlig at direktoratet tok avgjørelsen ettersom pandemien først og fremst ble håndtert i helsesporet frem til 12. mars.

– Jeg vil likevel understreke at selv om vedtaket om å innføre de inngripende tiltakene rent formelt ble fattet av Helsedirektoratet, så var beslutningen fattet i samråd med regjeringen. Jeg er likevel enig i at vedtaket burde vært fattet av regjeringen i statsråd, slik kommisjonen påpeker, sa Solberg da hun redegjorde for kommisjonens rapport mandag.

I etterkant av 12. mars er det regjeringen som har hatt det formelle ansvaret for å håndtere krisen.

Vil opprette permanent smittevernutstyrs-lager

I statsbudsjettet for neste år vil regjeringen komme med et forslag til hvordan en permanent ordning for lagring av smittevernutstyr skal organiseres.

– Regjeringen tar sikte på å foreslå hvordan man skal organisere en permanent ordning for lagring og beredskapssikring av smittevernutstyr i statsbudsjettet for 2022, sa Solberg.

Under pandemien er det bygget opp et betydelig nasjonalt beredskapslager som kommer i tillegg til lagre i kommuner og helseforetak.

– Helsedirektoratet utreder nå en permanent organisering av dette lageret, sa Solberg.

Støre mener Solberg «spiller ned» kritikken fra koronakommisjonen

Ap-leder Jonas Gahr Støre mener at statsministeren forsøker å «spille ned» svakhetene ved pandemihåndteringen som kommer frem i Koronakommisjonens rapport.

– Inntrykket når jeg hører statsministeren, er at hun spiller ned mye av kritikken, mange av disse manglene og svakhetene, og jeg syns hun er lite ydmyk i forhold til mange av forslagene til tiltak, sa Støre i Stortinget etter statsministerens redegjørelse mandag.

– La meg derfor minne om hvor alvorlig kritikken faktisk er – og hvor mye av den som går direkte på regjeringen og regjeringssjefens ansvar, sa han videre.

Han gjentok flere av kommisjonens hovedpunkter i rapporten om håndteringen av koronapandemien i dens første fase. Blant annet at den norske beredskapsplanleggingen var mangelfull, at konsekvensene av pandemi var undervurdert, legemiddelberedskapen var for dårlig og at nedstengningen 12. mars 2020 var dårlig utredet og forberedt.

– Disse manglene og svakhetene beskrives i rapporten som alvorlige. Det er altså dette statsministeren har omtalt som «skjønnhetsfeil». Det er en oppsiktsvekkende ansvarsfraskrivelse fra en regjeringssjef som gikk til valg i 2013 på bedre beredskap og bedre samordning, sa Ap-lederen.