Halvorsen: - Jeg er veldig godt fornøyd med sluttresultatet

Men SV har trolig måttet svelge flere kameler i regjeringsforhandlingene.

  • Thomas Boe Hornburg
    Thomas Boe Hornburg

SV møtte i et ekstraordinært landsstyremøte onsdag formiddag for å redegjøre for den nye regjeringsplattformen.

SV vedtok enstemmig å støtte regjeringsplattformen på sitt landsstyremøte, som varte i tre timer.

Etter en del diskusjon var konklusjonen at partiet er gjennomgående fornøyd med plattformen når det gjelder likelønn, utenriks og miljø, men under møtet tok flere ordet og kritiserte høyredreiningen på asylområdet.

— SV lever godt med det vi har blitt enige om i denne regjeringsplattformen, sier Hallgeir Langeland.

Strålende blid partileder

Partileder og finansminister Kristin Halvorsen strålte som en sol da hun ankom møtet klokken 11. Hun gjorde sitt beste for å vise at SV er fornøyde:

- Jeg er veldig godt fornøyd med sluttresultatet, sier hun på vei inn på landsstyremøtet.

Men ifølge kilder Aftenposten.no har snakket med vant Arbeiderpartiet fullt og helt frem med sitt syn i forhandlingene om asylpolitikken. Det blir innstramming både når det gjelder behandling av ID-løse asylsøkere, og skjerping av kriterier for å få oppholdstillatelse.

Flere i SV skal ha vært overrasket over at det største partiet valgte seg ut asyl som den viktigste saken, og sto såpass hardt på sitt i forhandlingene.

Nestleder Bård Vegar Solhjell innrømmer overfor NTB at partiet har gått på noen nederlag i forhandlingene:

– Vi har fått gjennomslag for de sakene vi har prioritert innenfor miljø, skole og likelønn, men erkjenner at vi ikke har fått gjennomslag for vår asylpolitikk, sier Solhjell.

- Ingen sandpåstrøing

I morgentimene onsdag bekreftet statsminister Jens Stoltenberg at de rødgrønne hadde kommet frem til en ny regjeringsplattform, og at dokumentet på 81 sider skal legges frem klokken 15 på Soria Moria konferansesenter.

Arbeiderpartiet avholdt i formiddag gruppemøte på Stortinget, der det kom få kritiske spørsmål til den nye regjeringsplatformen. Spørsmålet er om den er like lett å svelge for SVs landsstyre.

Heidi Sørensen sier at SV hadde fått gjennomslag på mange viktige områder som klima, skole og likelønn, mens Heikki Holmås sier dette:

- Vi skal som i 2005 ta en reell diskusjon om dette i landsstyret, dette er ikke bare sandpåstrøing.

Flere SV-representanter ga overfor Aftenposten.no uttrykk for at de mente at Soria Moria II var et godt dokument, og at SV hadde vunnet frem i flere viktige saker. Det har imidlertid ikke vært lett. Forhandlerne i regjeringspartiene har jobbet natt og dag for å komme i mål med en ny regjeringsplattform.

Vanskelige saker

Så sent som søndag kveld satt de ni rødgrønne lederne som utgjør forhandlingsdelegasjonen, med en liste på 75 såkalte «hengepunkter» - formuleringer hvor de fortsatt var uenige.

Likelønn, oljeboring i nord, asyl, heldagsskole og rovdyr er noen av de sentrale forhandlingstemaene hvor de rødgrønne har vært uenige.

"Denne saken skal vi vinne," var Kristin Halvorsens mantra når det gjaldt oljeboring utenfor Lofoten og Vesterålen i valgkampen. Men det er trolig Ap som har vunnet frem med sitt syn om å vente med avgjørelsen til forvaltningsplanen foreligger. SV skal også ha måttet gi seg på kravet om å lovfeste hvor mange elever hver lærer kan ha ansvar for, og på kravet om en likelønnspott.

Utenrikspolitikken fra de siste fire årene skal videreføres. Det innebærer at «fredspartiet» SV også i den kommende stortingsperioden må se langt etter en ensidig norsk tilbaketrekning av norske, militære styrker i Afghanistan.

Begrensningene fra Soria Moria I om at norske militære styrker ikke skal brukes i Sør-Afghanistan, videreføres, ifølge kilder i regjeringsapparatet.