Ap og SV: Umulig å vite hva Høyre mener om fedrekvoten

– Høyre vingler videre om fedrekvoten, sier SV. – Det er uklart hva partiet mener, sier Ap.

SV-leder Audun Lysbakken mener Høyre vingler om fedrekvote. Ap mener det er uklart hva Høyre står for.
  • Solveig Ruud

I løpet av det siste tiåret har Høyre flere ganger endret syn på fedrekvoten og hvordan foreldrepermisjonen skal fordeles mellom mor og far – eller mellom mor og medmor.

Partiet har vekslet mellom å gå inn for en fedrekvote og å la foreldrene selv avgjøre seg imellom hvor lang permisjon hver av dem skal ta.

Etter helgens landsmøte er det blitt helt uklart hva partiet står for, mener politikere i rødgrønne partier.

– Hva er egentlig Høyres syn på tredeling av permisjonen nå?

– Synet vårt på tredeling av permisjonen er at vi skal evaluere ordningen. Det er det som ble vedtatt i programmet og står der nå, sier Tina Bru, nestleder i Høyre.

Tredelingen av permisjonen innebærer i dag en kvote til mor (15 uker ved 100 prosent foreldrepenger), en kvote til far (15 uker) og en felleskvote (16 uker) som foreldrene fritt kan dele seg imellom.

For og imot fedrekvote

På de siste landsmøtene har Høyre slått kontra om tredeling og fedrekvoten flere ganger.

  • 2010: Et flertall gikk inn for å fjerne fedrekvoten. Den var da på ti uker.
  • 2013: I nytt program for perioden 2013–2017 vedtok partiet å la «foreldre fritt dele foreldrepermisjonen seg imellom.»
  • 2017: På landsmøtet dette året snudde Høyre. Flere unge politikere, som bl.a. Tina Bru og Henrik Asheim, sa de hadde endret syn på saken og ville beholde en fedrekvote.
  • 2019: Høyre vedtok nytt prinsipprogram og snudde på nytt. Flertallet fikk gjennomslag for å slå fast at Høyres «langsiktige mål er at familiene selv skal bestemme foreldrepermisjonen.»
  • 2021: På helgens landsmøte har partiet vedtatt nytt program for perioden 2021–2025. Her går partiet inn for å «evaluere tredelingen av fødselspermisjonen og konsekvensene det har for familiene og samfunnet, og ved behov gjøre justeringer for å sikre økt fleksibilitet for familiene.»

Bru mener partiet støtter tredeling

Ifølge Tina Bru betyr partiets standpunkt nå at partiet støtter en tredeling – selv om det ikke sies.

– Det gjør vi absolutt. Jeg argumenterte jo fra talerstolen om at vi må slutte å ombestemme oss om permisjonen hele tiden, sier hun.

Brus advarsel kom i forbindelse med et forslag fra Vestland Høyre. Fylkeslaget ville fjerne tredelingen og gå inn for en fedrekvote på 12 uker. Dagens fedrekvote er på 15 uker. Vestland Høyre mente tredelingen ikke var i tråd med Høyres grunnleggende prinsipper.

På spørsmål om Høyre unnlot å slå fast støtte til tredelingen skyldes at det ville kollidert med prinsipprogrammet, svarer Bru slik:

– Jeg tror ikke det. Det har vært mye motstand mot tredelingen, og det er mange av våre politikere som er opptatt av det. Det er mange som forteller historier om at den treffer skjevt. Jeg mener at partiet må kunne lytte til det. Jeg argumenterte likevel med at vi bør la ordningen få vare litt før vi ombestemmer oss. Jeg er veldig glad for at Høyre gjennom de siste årene tydelig har slått fast at vi er for en pappaperm. Det er det jeg er mest opptatt av, sier hun.

Hun mener formuleringen i prinsipprogrammet handler om en «ideell verden».

– Men verden er ikke ideell, og folk tar ikke valg i et vakuum. De er påvirket av ting rundt seg. Derfor er vi opptatt av å ha et system som gir far noen rettigheter i forbindelse med fødsel, sier hun.

Ap: uklart hva Høyre mener

Aps Anette Trettebergstuen bruker ordet «skuffende» om Høyres politikk på området. Hun leder Aps kvinnenettverk.

– Det er uklart hva Høyre nå mener om fedres rett til foreldrepermisjon, sier hun.

Hun mener Høyre med de vedtakene partiet nå har, «aldri vil slåss for fedres rett til å være hjemme.»

– I et samarbeid mellom Høyre og Frp og KrF vet velgerne at de vil få kutt i pappakvoten, sier hun.

SV: Høyre vingler videre

SV-leder Audun Lysbakken mener det vanskelig å vit hva Høyre nå står for.

– Høyre vingler videre om fedrekvoten. Først angrep de tredelingen da vi innførte den, og kalte den sosialistisk tvang. Så innrømmet de at de hadde tatt feil og gjeninnførte den. Nå er det umulig å vite hva de mener, sier Lysbakken.

Han mener Høyre med helgens vedtak legger veien åpen for at KrF kan få gjennomslag i eventuelle regjeringsforhandlinger. Og KrF vil fjerne både tredeling og hele fedrekvoten.

– Her kan fedre miste rettighetene sine, sier han.

– Vi vet hva resultatet av å fjerne tredelingen blir. Norske fedre vil få mindre tid med barna sine. Det var resultatet sist de borgerlige bestemte seg for å gå mot tredelingen. Det vil bli det igjen, hvis de gjør samme feil på nytt, sier han.