Derfor tok han ut over 7000 i streik

– Det har vært ekstra vanskelig å gå til streik i en slik situasjon med pandemien, sier Unios streikeleder Steffen Handal.

Steffen Handal er forhandlingsleder for Unio på kommunenivå.

Mens de øvrige arbeidstagerorganisasjonene Fagforbundet, YS og Akademikerne godtok tilbudet i meglingen med Kommunenes Sentralforbund (KS), valgte Unio å gå til streik.

Det betyr at over 7600 kommunalt ansatte landet rundt og i Oslo er i streik. De aller fleste er lærere. Det betyr at skolene og elevene rammes hardest.

Aftenposten treffer Steffen Handal, til vanlig leder i Utdanningsforbundet, etter en digital streikekonferanse sammen med den øvrige streikeledelsen torsdag kveld.

Foruten Handal består den av nestleder i Unio kommune, Silje Naustvik, og leder i Unio Oslo kommune, Aina Skjefstad Andersen.

– Vi streiker fordi tilbudet som kom fra KS, er for lavt. Vi har kjempestore rekrutteringsproblemer i kommunal sektor. Vi mangler 7000 sykepleiere. 15 prosent av undervisningen i grunnskolen gis av ufaglærte. Og 20 prosent av undervisningen i videregående gis av ufaglærte.

– Det trengs et krafttak, sier Handal.

– Er uunnværlige

Ifølge Akademikerne, som godtok tilbudet fra KS, er den samlede rammen for kommuneoppgjøret på 2,82 prosent. Rammen i oppgjøret blant frontfagene i industrien endte på 2,7 prosent.

– Det var avgjørende for oss å oppnå reallønnsvekst, sier Tonje Leborg, leder i Akademikerne kommune.

– Hvor mye må Unio ha?

– Det kan jeg ikke si nå. Men vi må mye lenger opp enn det KS var villig til å gi, svarer Handal.

– De tre andre arbeidstagerorganisasjonene har godtatt tilbudet. Hva er det som skiller Unio fra dem?

– Vi organiserer uunnværlige yrkesgrupper i kommunal sektor. Vi organiserer dem det er størst rekrutteringsproblemer med. Det er grunnen til at vi er i streik.

Unios streikeledere Steffen Handal og Silje Naustvik melder om «enorm streikevilje» etter den digitale streikekonferansen.
Streikeleder Steffen Handal sier at streik alltid rammer en tredje part.

– Ekstra vanskelig i år

– Fortjener dere mer er enn andre?

– Vi fortjener den lønnen som skal til for å rekruttere nok folk til yrkene og til å få folk til å stå i disse yrkene. 50 prosent av lærerne svarte nylig i en undersøkelse at de vurderer å slutte i jobben.

– Elever rammes av streiken, og det etter ett tøft år. Hvilke tanker gjør du deg om hva streiken påfører elevene?

– Det har vært ekstra vanskelig å gå til streik i en slik situasjon. Og vi skal gjøre vårt til å beskytte vaksinering, smittesporing og vaksineprogrammet. Men det er altså sånn at streik har alltid en uheldig side ved at det rammer en tredje part.

– Arbeidsgiverne kunne unngått dette hvis de hadde kommet oss i møte. Og så har jeg lyst å si til befolkningen: Det er faktisk krise nesten hver dag i Kommune-Norge, svarer Handal.

Hvem er i streik?

7388 medlemmer av Unio ble tatt ut i streik torsdag morgen. Det er 6000 lærere, 600 sykepleiere, 180 fysioterapeuter, 180 ergoterapeuter, 110 bibliotekarer og resten fra andre yrker. De jobber i skoler, barnehager, høyere utdanning, helseinstitusjoner og biblioteker.

Streiken berører i første omgang 13 kommuner og 9 fylkeskommuner. I Bærum kommune er for eksempel 566 ansatte på 24 skoler i streik. Dette er både barne- og ungdomsskoler og videregående skoler.

LO kommune, YS kommune, Akademikerne og KS er blitt enige om en avtale med en ramme på 2,8 prosent.

– Unios krav var rett og slett ikke mulige å innfri. Ikke minst er det beklagelig at en streik vil gå ut over pasienter og innbyggere i en allerede krevende situasjon for landet, sier forhandlingsleder i KS, Tor Arne Gangsø.

Oslo er eget tariffområdet og hadde derfor egne forhandlinger med kommunen. Heller ikke i Oslo gikk Unio med på løsningen som de andre organisasjonene, LO, YS og Akademikerne aksepterte.

Fra fredag morgen tar Unio ut 619 medlemmer i Oslo kommune ut i streik. 483 av disse er lærere. I tillegg streiker sykepleiere og andre med høyere utdanning i barnehager, skoler, helseinstitusjoner, museer, Nav og bibliotek fra og med 28. mai.

Enighet i staten

I statsoppgjøret ble det derimot enighet. Akademikerne, LO Stat, Unio og YS ble alle enige med staten i lønnsoppgjøret etter nesten 17 timer med megling på overtid torsdag.

Lønnsøkningen partene ble enige om ligger på mellom 2,7 og 2,8 prosent, skriver YS Stat i en pressemelding.