Først droppet Ap heldagsskolen. Nå er den også strøket ut av SVs forslag til nytt program.

Den som leter etter heldagsskolen i SVs forslag til nye stortingsprogram, leter forgjeves. Ordet finnes ikke.

SV vil ha gratis skolemat og gratis SFO, men går ikke nå inn for en lengre skoledag for alle med navnet heldagsskole.
  • Solveig Ruud

«Skal vi få til en skole med et bredere kunnskapssyn og en mer praktisk og variert skoledag, er det behov for å utvide skoledagen. Da kan elevene få tid til mer praktisk læring, kultur, kreativitet og fysisk aktivitet. Og det blir tid til en skikkelig lunsj midt på dagen.»

Slik presenterte SVs politikere heldagsskolen i forrige stortingsvalgkamp.

Les hele saken med abonnement