KrFU-lederen: Dropp kommunereformen hvis dere ikke våger

KrFU-leder Ida Lindtveit advarer KrF og de andre partiene bak kommunereformen mot å feige ut på oppløpssiden.

Ida Lindtveit, leder av KrFU, ber Stortinget gjennomføre flere tvangssammenslåinger enn det legges opp til nå. Hun får følge av lederne i flere andre ungdomspartier.

Aftenposten skrev i forrige uke at regjeringspartiene og Venstre er enige om å bruke tvang i kommunereformen – men kun overfor et fåtall kommuner.

Etter det Aftenposten erfarer er det nå aktuelt at Stortinget overstyrer lokale prosesser i inntil 10–15 kommuner. Hvis også KrF skal være med på, kan tallet synke ned til under 10 kommuner, kanskje ned mot 5.

– Vi mener det er altfor dårlig av regjeringspartiene, Venstre og vårt moderparti å bare tvangssammenslå noen få kommuner. Dropp heller kommunereformen hvis dere ikke våger, sier Ida Lindtveit.

– Da kan man like gjerne droppe tvang.

– Om man først skal bruke et så sterkt virkemiddel, må man gjøre det ordentlig, sier hun.

– Flaut

– Vi mener det nå er på tide at partiene som ønsker kommunereform setter seg sammen og finner ut av hvordan vi skal gjøre det.

– Akkurat nå drukner en av Norges viktigste reformer i et politisk spill hvor alle ønsker å flotte seg for velgerne. Det er flaut av stortingspartiene i en så viktig sak, sier Lindtveit.

Burde lyttet til fylkesmennene

Lindtveit synes partiene på Stortinget i større grad burde fulgt fylkesmennenes anbefaling om å slå sammen et mye høyere antall kommuner.

Med de frivillige sammenslåingene som nå er på plass er antall kommuner redusert fra 430 til 374 kommuner. Med det antall tvangssammenslåinger som nå synes aktuelle, ligger det dermed an til at det endelige tallet kan komme ned på 360-tallet.

– Hadde man fulgt fylkesmennenes tilrådinger på kort sikt, ville det blitt en reduksjon fra 430 til 266. Det er synd at fylkesmennene har gjort så mye godt utredningsarbeid dersom disse anbefalingene bare legges i skuffen.

– Vi trenger større kommuner er for å få bedre tjenester og for å flytte makt ned til kommunestyrene, sier Lindtveit.

Vil begrense interkommunal samarbeid

I dag har de minste kommunene flyttet flere oppgaver over til interkommunale selskap, som forholder seg til egne styrer.

– Vi foreslår inn til KrFs programarbeid at man må vurdere om muligheten til å opprette interkommunale selskap bør begrenses. sier Lindtveit.

Oppgitt over Aps reversering

Hun er oppgitt over Aps håndtering av kommunereformen, og spesielt provosert over at Ap nå er enig med Sp i at tvangssammenslåinger kan reverseres med en Ap-ledet regjering etter valget.

– Ap som tradisjonelt sett har tatt ansvar, spiller seg også helt ut i denne debatten. Ikke bare snur de på hælen i en så viktig sak for å godsnakke med Senterpartiet, men de svekker profilen som et parti som tar ansvar, sier Lindtveit.

Lederne i de andre ungdomspartiene på ikke-sosialistisk side er enig med Lindtveit.

– Jeg synes partiene burde gått lenger enn dette når man har satt i gang en så omfattende prosess, sier leder i Unge Venstre, Tord Hustveit

Tord Hustveit

– Dagens kommunestruktur er utdatert. Kommunene må rustes for å kunne ta i bruk ny velferdsteknologi og levere gode velferdstjenester i fremtiden, sier Hustveit.

Han sier det for så vidt er bedre med de endringene i kommunestruktur vi nå ser konturene av – enn ingen endringer i det hele tatt.

– Jeg er heller ikke så opptatt av et eksakt tall, men av at vi får en kommunestruktur som er egnet til å løse flere velferdsoppgaver.

– KrF har rømt debatten

FpU-leder Bjørn-Kristian Svendsrud mener KrF har «rømt fra debatten med halen mellom beina når ting begynte å bli vanskelig».

– Det er aldri for sent å snu. For det er klart at dersom KrF kun går inn for fem sammenslåinger fra Stortingets side, så er det for smått.

Bjørn-Kristian Svendsrud

– Samtidig må vi huske på at det ikke er antallet som er av størst interesse, men at kommunene leverer gode tjenester.

– Jeg forventer at de borgerlige partiene tar ansvar, i motsetning til Ap, og sørger for fornuftige sammenslåinger. Og jeg håper Knut Arild Hareide tar til fornuft, og er med på å kjempe for kommuner som er rustet for fremtiden, og ikke lar seg styre av Aps vingling, sier Svendsrud.

Også Unge Høyre-leder Kristian Tonning Riise mener det er behov for mer omfattende endringer i kommunestrukturen enn det ser ut til nå.

Kristian Tonning Riise

– Jeg deler mye av kritikken fra KrFU-lederen. Men jeg er ikke enig i at man bør skrote reformen hvis man ikke får flere sammenslåinger enn lekkasjene tyder på. Tross alt vil denne reformen gi større resultater enn det noen regjering i moderne tid har greid å få til.