Storberget: - En feil som burde vært rettet umiddelbart

Knut Storberget svarer Foss og Hagen med å ta selvkritikk i hijabsaken.

Les også:

Justisminister Knut Storberget har i dag sendt en redegkjørelse for sin håndtering av den omstridte hijabsaken til Stortingets kontroll— og konstitusjonskomite.

Saken begynte med at Justisdepartementet la ut en pressemelding på sine hjemmesider 4. februar om at det skulle åpnes for å endre politiets uniformsreglement slik at det ble

Les også

Politifolk er i mot politi-hijab

.

Saken førte til heftig debatt, og 10. februar gjorde Storberget det klart at det likevel

Les også

Vil ha ny debatt om hijab-saken

om å åpne for bruk av hijab i politiet.

Måtte svare

Etter at Storberget til slutt la ballen død ved å trekke forslaget 20. februar, skrev kontroll-og konstitusjonskomiteen med Per Kristian Foss (H) og Carl I. Hagen (Frp) i spissen

Les også

«Var det noen i politisk ledelse eller en byråkrat som hadde ansvaret?»

.

I brevet krevde de svar på blant annet hvorfor Storberget ikke beordret umiddelbar tilbaketrekning av pressemeldingen som feilaktig ble lagt ut på departementets hjemmesider 4. februar, men i stedet forsvarte innholdet i den i flere dager.

Her kan du lese brevet til Storberget

— Burde vært rettet

- Jeg ser i ettertid at denne feilen burde vært rettet umiddelbart, slik at misforståelsen om at det allerede var trukket en konklusjon ikke hadde kunnet feste seg, skriver Storberget i svaret sitt.

Han understreker at han kommenterte saken i flere medier 10. februar, og at han da understreket at beslutningen ikke var tatt.

Storberget nekter fortsatt å svare på spørsmålet om hvem som la ut den mye omtalte pressemeldingen.

— Det er et grunnleggende prinsipp etter norsk statsforvaltning at det er statsråden som er parlamentarisk og konstiutsjonelt ansvarlig for alt som skjer i et departement. Jeg vil derfor ikke gå inn på de nærmere omstendigheter knyttet til den informasjonen som ble lagt ut på departementets hjemmesider og som ikke ble trukket tilbake, skriver Storberget.

Storberget understreker også at det ikke ble konkludert med å si

Les også

Stoltenberg: - Sa ikke ja til hijab

da saken ble drøftet i Regjeringen.

— Det ble derimot åpnet for å endre uniformsreglemente for å ta religiøse hensyn, men på hvilken måte det kunne skje skulle utredes videre og forelegges de berørte departementer, skriver Storberget.

Les også:

Les også

Hagen: - Bekrefter at de sa ja

Les hele svaret fra Storberget her

Fornøyd med Stoltenberg-svar

Også Stoltenberg fikk spørsmål fra Foss og Hagen, som han besvarte ved å legge seg flat og innrømme at den samlete håndteringen av hijab-saken kunne vært bedre. Kontrollkomiteen sa seg

Les også

Kontrollkomiteen: Fornøyd med hijabsvar

med statsministerens svar, og mente det ikke var grunnlag for å åpne sak mot Stoltenberg.

Kontroll— og konstitusjonskomiteen har møte i Stortinget klokken 12 tirsdag.

Aftenposten.no kommer tilbake med reaksjoner fra komitémøtet.