Anklager Ap for lave ledighetsambisjoner

KrFs leder Dagfinn Høybråten gikk hardt ut mot de rødgrønnes politikk da han åpnet KrFs landsmøte i Kristiansand.
  • Det er altfor defensivt når statsministerens mål bare er at Norge skal ha lavest ledighet i Europa, mener KrF-leder Dagfinn Høybråten.

— Vi kan da ikke være fornøyde bare ledigheten ikke stiger mer enn i land som er hardere rammet av finanskrisen, spurte Høybråten i sin åpningstale på KrFs landsmøte. Det startet utenfor Kristiansand i formiddag. Han poengterte hvor lite ambisiøst målet er ved å minne om Thorbjørn Jaglands ord: «Vi er der allerede».

Les også:

Les også

Stefan har gått uten jobb siden oktober

— Ut ifra et slikt mål kan vi anslå at Norges ledighet kan øke med 50 til 75 000 – altså om lag en dobling –og Jens Stoltenberg er fortsatt inenfor sitt mål. Hva slags ambisjoner er det, spurte han og etterlyste en langt mer offensiv næringspolitikk i årene som kommer.

- Samfunnet blir trangere

KrFs leder Dagfinn Høybråten gikk hardt ut mot de rødgrønnes verdipolitikk – og spesielt SVs – da han åpnet KrFs landsmøte i Kristiansand torsdag formiddag.

— Kristendom blir nærmest betraktet som et samfunnsproblem, mener KrF-leder Dagfinn Høybråten, som sa seg mer enn forsynt med den politikken som dreier seg om behandle kristnedommen på denne måten.

kampen for «K-en»

— Kristendommen ble fjernet i både skolen og lærerutdanningen. Ja, til og med i tidsregningen har enkelte forsøkt å fjerne K-en, uttalte Høybråten og siktet til K-en i kristendommen. Han gjorde kampen for K-en til et stort poeng i sin landsmøtetale.

— Bordvers og skolegudstjenester er blitt problematisert. Formålsparagrafene forsøkt svekket. Kirkesamfunnet og kristne organisasjoner forsøkes presset med pengemakt til å innta meninger de ikke har, sa han.

Han beskyldte SV-landsmøtets kamp mot friskolene som "toppen av intoleranse."

— La oss kalle en spade for en spade. Dette er ikke bare sosialisme på sitt verste. Dette er totalitært, uttalte han.

Fattigdom

Høybråten viet også en stor del av talen sin til å kritisere den rødgrønne regjeringens innsats mot økende fattigdom i Norge. Sammenlignet med uttalelser fra forrige valgkamp, karakteriserte han innsatsen som et "mageplask".

— Jeg kan love Kristin Halvorsen at kampen mot fattigdom blir en viktig del av høstens valgkamp, understreket han. Barnebarn på anbud.

Han raljerte også over at Ap, Sv og Sp som i liten grad vil konkurranseutsette eldreomsorg, i stor grad har benyttet seg av anbud innen barnevernet.

— Bestemor vil de ikke sette på anbud. Men bestemors barnebarn har de ingen problemer med å sett ut på anbud, påpekte han.

Ekteskapslov

Ifølge Høybråten anerkjenner ikke Regjeringen familien som den grunnleggende byggesteinen i samfunnet. Han mener det er flere eksempler på dette: - For det første har Regjeringen omdefinert ekteskapet. Den tradisjonelle forståelsen av ekteskapet, som har dype kulturelle røtter over hele verden, ble forkastet med et pennestrøk, sa han og siktet til ny ekteskapslov.

Nytt flertall , ny regjering

Høybråten håper på rødgrønt nederlag etter valget, slik at det blir "slutt på arrogansen, verdiforvirringen og handlingslammelsen i møte med de største utfordringene." I så fall vil KrF kjempe for 5000 kroner i kontantstøtte for ett åringer, ny ekteskapslov og 12 uker lengre foreldrepermisjon enn hittil vedtatt.

Fra første juli i år øker permisjonen til 56 uker med åtti prosents lønn. KrF går inn for 68 uker – med mulighet til å ta ut permisjonen frem til barnet er ti år.

KrF vil i dag vedta en resolusjon der partiet sier ja til en regjering bestående av Høyre, Venstre og KrF.

– Vi vil ikke innta rollen som støtteparti for noen regjering der vi ikke selv deltar, understreket Høybråten.