Ruter blør – byrådet hastebevilger 300 millioner kroner

Ruters pengekasse tømmes raskere enn tidligere antatt. Byrådet i Oslo hastebevilger 300 millioner for å holde kollektivtrafikken i gang.

Trikken i Oslo opplever et solid inntektsbortfall som følge av koronapandemien. Byrådet i Oslo bevilger nå 300 millioner ekstra for å unngå at Ruter, som er et aksjeselskap, bruker opp egenkapitalen. Oslo ber om at regjeringen i revidert budsjett i begynnelsen av mai kommer med mer penger.

Ruter, som driver kollektivtrafikken i og deler av Viken (gamle Akershus), er hardt rammet av de nasjonale tiltakene for å begrense smitte av koronaviruset.

– Ruter taper nær 100 millioner i uken på grunn av lavere billettsalg. Det et formidabelt inntektsbortfall, sier byråd for miljø og samferdsel, Arild Hermstad (MDG).

Kollektivtrafikk er definert som en samfunnskritisk tjeneste. Regjeringen har bedt om at kapasiteten må opprettholdes på et nivå som sikrer dette.

Samtidig oppfordres befolkningen til ikke å benytte kollektivtrafikk med mindre de må. Ruter må også sørge for at de helsefaglige rådene om at trafikantene må holde tilstrekkelig avstand til hverandre, følges.

Ruter får totalt 580 millioner i krisepenger

Regjeringen varslet mandag at Oslo får 280 millioner kroner fra staten i kompensasjon til kollektivtrafikken som del av regjeringens kollektivmilliard.

– Dette er bra, men langt fra nok. Ruter er på vei i full fart med å tømme egenkapitalen sin, sier Hermstad.

Arild Hermstad (MDG), byråd for miljø og samferdsel.

Han sier Ruter er et aksjeselskap som til enhver tid må en plan for forsvarlig drift og oppfylle krav om lovpålagt egenkapital.

– Ruter må ha garanti for økonomisk kompensasjon innen 1. mai for å kunne opprettholde tilbudet fremover. Det har ikke regjeringen kunnet gi selskapet.

Han sier at før koronaviruset kom, så var Ruter et suksesselskap, selve livsnerven i hovedsamfunnet.

– Trafikkveksten var solid. Nå er inntektsbortfallet enormt samtidig som tilbudet må opprettholdes for å ivareta kritiske samfunnsfunksjoner.

Han sier løfter fra regjeringen utover de 280 første millionene har glimret med sitt fravær.

– Derfor har byrådet i Oslo hastebevilget 300 millioner kroner ekstra til Ruter. Ruter får dermed tilført 580 millioner kroner for å sikre Ruter AS lovpålagt egenkapital og for å gi selskapet pusterom.

Les også

Oppfordrer til månedskort-dugnad, frykter at krisen skal velte Ruters økonomi

– Vi har ikke disse pengene. Dette er et lån som vi forventer at staten «gir tilbake» i revidert budsjett.

Arild Hermstad sier byrådet forventer at regjeringen i revidert budsjett kommer på banen med mer midler til kollektivtrafikken som kan kompensere for dette, men som også som dekker langsiktige tap av billettinntekter i kollektivtransporten.

– Helt uavhengig av når situasjonen i samfunnet normaliseres, så vil bortfallet av billettinntekter være langvarig. De økonomiske konsekvensene blir betydelige også utover i 2020.

T-banen i Oslo

Ordinære rutetabeller fra mandag

Han sier Ruter går tilbake til ordinære ruter mandag 27. april. Det innebærer at kuttet i avganger på ca. 15 prosent som ble innført i slutten av mars, fjernes.

Les også

Sist helg valfartet folk til Oslos utfartssteder. Lørdag melder Ruter om så godt som tomme busser.

– Men alle smitteverntiltak består. Det er fortsatt viktig at trafikantene holder avstand til hverandre. Førerne skal fortsatt beskyttes, og trafikantene skal fortsatt slippe å trykke på knapper som åpner og lukker dørene, sier Hermstad.

Bevilgningen ble behandlet i byrådet torsdag og skal opp til endelig behandling i bystyret (finanskomiteen) i neste uke.

Arild Hermstad (MDG), byråd for miljø og samferdsel.