For en måned siden skrøt Frp av ferske bompengeseire – nå truer partiet med å forlate regjeringen

Før Frp-landsmøtet i mai sendte Frp-leder Siv Jensen ut en årsberetning til partiet der hun skrøt av regjeringens bompengepolitikk. Nå har hun kalt inn partiets landsstyre til krisemøte om regjeringens bompengepolitikk.

I forrige uke feiret Siv Jensen 50 år. Denne uken er det ekstraordinært landsstyremøte i Frp, hvor fortsatt regjeringsdeltagelsen kan bli et tema om de ikke får gjennomslag om bompenger.

Onsdag har partileder Siv Jensen kalt inn til ekstraordinært landsstyremøte i Frp for å diskutere partiets bompengekrise. Flere partitopper har overfor NRK og VG tatt til orde for at Frp må ha en ny, solid bompengeseier for å forbli i regjering.

For en måned siden, da partiet avholdt landsmøte var stemningen en ganske annen. I sin årsberetning til landsmøtet skryter sentralstyret, som ledes av Siv Jensen, av ferske politiske gjennomslag – blant annet på samferdsel og bompenger.

Siden da har bompengeopprøret vokst på målingene.

Bompengeskryt

I årsberetningen heter det at regjeringsforhandlingene på Granavolden var krevende, men ga partiet viktige politiske seire.

«Granavolden-plattformen er med partiets øyne bedre enn den Jeløya-plattformen var», heter det i dokumentet som ble behandlet på landsmøtet i starten av forrige måned. Jeløya-plattformen ble til da Venstre sluttet seg til regjeringen i januar 2018.

At den nye regjeringsplattformen er bedre for Frp enn den forrige, gjelder spesielt innenfor et par konkrete politikkområder, hvorav nettopp samferdsel er ett, fastslår sentralstyret.

Beretningen bemerker også at Granavolden-plattformen ble enstemmig godkjent av landsstyret.

Årsberetningen gir flere eksempler på konkrete Frp-gjennomslag på bompenger.

«Regjeringen skal fortsette å redusere bompengetakstene ved å doble tilskuddsordningen for redusert bompengebelastning. Det skal innføres et fradrag for bompengeutgifter» og «infrastrukturfondet skal økes til 200 milliarder kroner».

Infrastrukturfondet er et statlig fond, eid av det Frp-styrte Samferdselsdepartementet. Formålet med fondet er å dempe behovet for bompenger. Ved årsskiftet sto det 100 milliarder kroner på dette fondet. Renteinntektene fra fondet tas rett inn i statsbudsjettet.

Sentralstyrets årsberetning gjelder fra mars 2018 til mars 2019, og ble sendt ut til Frps landsmøtedelegater i slutten av mars.

Foretrekker flertallsregjering

Videre fastslår årsberetningen at det passer Frp mye bedre å sitte i en flertallsregjering enn i en mindretallsregjering, slik situasjonen var før KrF kom inn i regjering i januar.

For Frps del vil det bety at partiet ikke lenger vil oppleve å bli nedstemt i Stortinget, heter det i sentralstyrets rapport til Frp-grasrota.

– Reaksjon fra grasroten

Siv Jensen hadde ikke anledning til å kommentere saken. I stedet er det 2. nestleder Terje Søviknes som svarer.

Han er åpen om at Frps bompengekrise blant annet skyldes de gode målingene til Folkeaksjonen nei til mer bompenger (FNB).

– Det er nok en reaksjon fra grasroten i Frp som følge av at det har reist seg et folkelig opprør, sier Søviknes. Han har tidligere ikke villet utelukke at bompengekrisen kan føre til at Frp forlater regjeringen.

Han mener Granavolden-plattformen er god, også på bompenger.

– Men det gikk ikke langt nok, sier Søviknes, som mener krisen kan løses dersom Frp får på plass et skattefradrag for bompengeutgifter eller å endre byvekstavtalene.

– Det er byvekstavtalene og bompakkeringene som er det største problemet, for der betaler ikke bilistene for veier de kjører på. De betaler for alt mulig annet.

– Nok er nok

Aftenposten har vært i kontakt med flere av Frps fylkesledere, som sitter i landsstyret. Flere rapporterer at bompengefrustrasjonen i partiet kan lede til at partiet forlater regjeringen.

– Det som har endret seg er at det er mer trykk på bompenger nå, sier fylkesleder Frode Gaasland Hestnes i Vestfold og Telemark Frp om den prekære situasjonen.

Blant de frustrerte er også fylkesleder Johan Aas i Innlandet Frp. Han beskriver situasjonen som «ganske alvorlig».

– Vi er ikke blitt tatt på alvor av de andre partiene, og det provoserer oss, sier Aas.

Han opplever det som provoserende når de andre regjeringspartiene ikke er villige til komme Frp i møte på bompenger.

– Vi har folk i kommunestyrer og fylkesting over hele landet som sier nei til bompenger. Så kommer sakene til Stortinget og der må våre folk si ja. Det gir feil signaler. Våre politiske motstandere bruker det mot oss, og det skjønner jeg godt.

Aas trekker frem landsmøtevedtaket fra mai om å bruke 100 milliarder oljekroner på å betale ned bompengeselskapenes gjeld, som viktig for å forbli i regjering. Han vil at forslaget blir behandlet i Stortinget, og at Frps stortingsgruppe skal være fri til å stemme for det.

– Hvis vi bare blir ignorert og neglisjert, tenker jeg at nok er nok. Motstanden mot bompenger er det viktigste vi må ha gjennomslag for, så får andre partier stå for det de mener. Men vi skal ikke bli ilagt noen standpunkter vi ikke har, sier Aas.