Politikk

Huitfeldt: - Vi trenger ikke flere soldater

Et samlet likestillingsmiljø med likestillingsminister Inga Marte Thorkildsen i spissen, går inn for å gi kvinner verneplikt på lik linje med menn. Det vil ikke Anniken Huitfeldt lytte til.

Tidligere likestillingsminister Anniken Huitfeldt og nåværende likestillingsminister Inga Marte Thorkildsen har svært ulik syn på en likestilt verneplikt. Til tross for anbefalinger fra likestillingsmiljø, mener Huitfeldt jenter ikke skal ha verneplikt.
  • Marie Melgård

Likestillingsombudet, Mannspanelet, Likestillingsutvalget og dagens likestillingsminister Inga Marte Thorkildsen (SV) er enige: En verneplikt som bare gjelder for menn er i strid med prinsippet om likestilling mellom kjønnene.

Norge må innføre en kjønnsnøytral verneplikt.

Det vil imidlertid ikke tidligere likestillingsminister og leder av Arbeiderpartiets kvinnenettverk Anniken Huitfeldt lytte til.

Som Aftenposten tidligere har omtalt, går Arbeiderpartiets programkomité mot en likestilt verneplikt.

— I dag er det ikke et stort grunnlag for flere vernepliktige, dermed er det ikke naturlig å utvide verneplikten. Situasjonen i dag er at Forsvarets tar inn færre i førstegangstjenesten enn noen gang, sier Huitfeldt til Aftenposten.

- Antallet personer som skal inn i førstegangstjenesten er vel noe annet enn å ha like plikter?

— Det handler om Forsvarets reelle behov, sier Huitfeldt.

Bare menn er «borgere»

I Grunnlovens paragraf 50 står det at alle norske borgere har stemmerett. Det gjelder både menn og kvinner. I Grunnlovens paragraf 109 heter det at alle borgere har plikt til å tjene fedrelandet. Her gjelder begrepet borger bare menn.

— Er det greit at kvinner og menn i 2013 har ulike lovfestede plikter?

— I dag har alle muligheter til å gå inn i Forsvaret. Det finnes mange andre områder hvor kvinner seiler akterut. Det er bra med prinsipper, men i dag er det ikke behov for flere soldater, sier Huitfeldt.

Thorkildsen: Ikke et spørsmål om antall

Likestillingsminister Inga Marte Thorkildsen (SV) mener det er feil å vurdere verneplikt ut fra et spørsmål om antall soldater.

— Jeg synes vi skal ha de samme plikter og rettigheter, med mindre det er veldig gode eller saklige grunner til noe annet. Det mener jeg det ikke er i dette spørsmålet. I tillegg til det er det et viktig demokratisk spørsmål. Innsikt i samfunnets kanskje viktigste maktapparat bør være likt fordelt mellom kvinner og menn, sier Thorkildsen.

Diskriminerer menn

Norsk likestillingslov forbyr direkte og indirekte forskjellsbehandling på grunn av kjønn.

Likestillingsombudet mener vernepliktslov for bare menn er i strid med likestillingsloven, og at dagens ordning etter loven er diskriminerende mot menn.

— Kjønn skal ikke vektlegges der det ikke er relevant. Hvis vi skal få folk med på et større likestillingsprosjekt, er det et viktig prinsipp at kvinner og menn har like rettigheter og plikter. Verneplikt kun for det ene kjønn strider med dette og med likestillingsloven, sier likestillings- og diskrimineringsombud, Sunniva Ørstavik.

Arbeiderpartiets argument mot likestilt verneplikt, får lite gehør hos likestillingsombudet:

Les også

- Reaksjonært fra Aps programkomité

— At kvinner ikke skal ha verneplikt på lik linje med menn fordi det ikke er behov for flere i Forsvaret, er ikke et godt nok argument for at kvinner og menn skal ha ulike rettigheter og plikter. At man kan utføre ulike oppgaver ettersom hvilket kjønn man har, er gammeldags, sier Ørstavik.

- Reaksjonært fra Ap

Forsvarspolitikere i Arbeiderpartiet reagerer sterkt på at partiets programkomité går imot en likestilt verneplikt, og kaller forslaget for reaksjonært.

- Det er et reaksjonært forslag fra programkomiteen. Arbeiderpartiet er et moderne likestillingsparti. Dette er et varsku til alle som ønsker å rive den siste likestillingsskansen i Arbeiderpartiet – slaget står nå, sier Laila Gustavsen.

Som Aftenposten har omtalt ønsker hun og Aps forsvarspolitikere Eva Kristin Hansen og Sverre Myrli, at partiet må snu i spørsmålet.

— Vi har prøvd ut sesjonsplikt for jenter, og vi ser at antallet jenter øker – i dag er det bare ni prosent kvinner som gjennomfører førstegangstjeneste - det går alt for sakte. Dessuten handler ikke likestilling bare om goder, men også å dele på byrdene, sier Gustavsen.

Les også

  1. - Reaksjonært fra Arbeiderpartiets programkomité

  2. Arbeiderpartiet går imot verneplikt for jenter

Les mer om

  1. Politikk