Senterpartiet alene om avgiftskutt på rødgrønn side

Trygve Slagsvold Vedum vil redusere avgiftsnivået i Norge, mens Senterpartiets tidligere samarbeidspartier i den rødgrønne regjeringen øker avgiftene i sine alternative statsbudsjetter.

Tirsdag presenterte Trygve Slagsvold Vedum Senterpartiets alternative statsbudsjett for neste år.

Tirsdag inviterte Sp-leder Trygve Slagsvold Vedum pressen på spekepølse, seterrømme, flatbrød og kringle – og nyheter om Senterpartiets alternative statsbudsjett.

Da ble det klart at Sp i sitt budsjett for 2020 går inn for å øke skatte- og avgiftsnivået i Norge med 2,8 milliarder kroner. Av dette utgjør 3,7 milliarder en lette i avgiftene, mens skattene skal skrus opp med 6,5 milliarder kroner. Dersom alle av Senterpartiets skatte- og avgiftsforslag hadde hatt fått effekt i hele 2020, hadde skatte- og avgiftsnivået økt med 571 millioner kroner.

– Vi ønsker å gå tilbake mot et rødgrønt nivå, sa Sp-leder Trygve Slagsvold Vedum da han la frem budsjettet.

Men Sps nivå er et godt stykke unna regjeringspartnerne fra den rødgrønne regjeringen, SV og Ap, som også har lagt frem sine alternative budsjetter denne måneden.

  • SV øker skatte- og avgiftsnivået med 18 milliarder kroner. Av dette er 10,1 milliarder økt skatt, mens 7,9 milliarder er økte avgifter.
  • Ap øker skatte- og avgiftsnivået med 9,8 milliarder kroner. Av dette er 5,9 milliarder kroner økt skatt, mens 3,9 milliarder er økte avgifter.
Les også

Arbeiderpartiet vil ta fra rike pensjonister og gi til minstepensjonistene

– Viktig at Senterpartiet blir sterke

Vedum gjentar så ofte han kan avgiftsnivået har økt med 6,3 milliarder kroner med finansminister Siv Jensen (Frp). Sp har utviklet en generell argumentasjon mot avgifter, og den bygger på at avgifter rammer flatt og dermed er usosialt, mens skatt følger inntekt og formue.

«Avgifter rammer de som tjener minst hardest, uten å ta hensyn til lønnsnivå eller formue», heter det i budsjettforslaget.

På pressekonferansen var Vedums hovedbudskap at regjeringens skatteskutt til de rikeste er finansiert av usosiale avgiftsøkninger for folk flest.

– Hvordan harmonerer Senterpartiets skatte- og avgiftspolitikk med den tilsvarende politikken til de mulige samarbeidspartiene deres?

– Vi vil tilbake på rødgrønt nivå. Vi vil ned med 6,3 milliarder kroner, og i dette budsjettet reduserer vi med 3,7 milliarder. Vi vil tilbake til nivået vi hadde i 2013, om ikke nøyaktig på kronen. Men det var mer moderasjon i avgiftspolitikken da Ap, Sp og SV styrte enn når Frp og Høyre styrer. Det er et faktum, svarer Vedum.

– Men både SV og Ap skrur opp skatte- og avgiftsnivået betydelig mer enn dere i sine alternative statsbudsjetter?

– Det viser hvor viktig det er at Senterpartiet er sterkt. Vi klarte å ha et mye mer moderat avgiftsnivå da vi var på 6 prosent, og nå er vi større.

– Så Senterpartiet skal ha dempende effekt på en rødgrønn skatte- og avgiftsiver?

– Vi legger frem vårt forslag, og så hadde vi et helt annet avgiftsnivå da vi styrte. Og alle som er opptatt av fordeling, må jo se hvordan endel av disse avgiftene slår ut, svarer Vedum med klar adresse til partiene til venstre for seg.

Når Sp snakker om fordeling, understrekes det gang på gang at det er snakk om sosial og geografisk fordeling. «Senterpartiet mener du ikke skal straffes med høyere avgifter bare fordi du bor utenfor de største byene», heter det i budsjettforslaget.

Rødgrønt avgiftssprik på klima

Det er ikke bare på nivå den rødgrønne avgiftspolitikken spriker: Senterpartiet går inn for å redusere elavgiften med 560 millioner kroner, sette ned avgiftene på bensin og diesel, fjerne flypassasjeravgiften for fly under 20 tonn og reversere økt CO₂-avgift for fiskerinæringen og treforedlingsindustrien.

Samtidig øker partiet tobakksavgiftene med 4 prosent og alkoholavgiftene med 3 prosent. Dette er begrunnet med folkehelse.

SV går i sitt alternative budsjett for 2020 inn for å øke flyavgiftene, øke CO₂-avgiften med 50 prosent og ikke minst øke diesel- og bensinavgiften, skriver NTB tirsdag. Ap legger seg derimot på regjeringens linje når det gjelder drivstoffavgiftene. Partiet nøyer seg dessuten med å øke CO₂-avgiften med 7 prosent.