Politikk

Nav-tillitsvalgt: – Tolkningen av reglene har vært diskutert siden 2012

Helt siden 2012 har ansatte i Nav ment at tolkningen av reglene for å ta med seg trygdeytelser til utlandet var feil . Men det førte ikke til endringer.

Nav-direktør Sigrun Vågeng ble allerede i 2016 varslet internt om at reglene om å ta med seg trygd til andre EØS-land ble praktisert feil, ifølge Nav-tillitsvalgt. Foto: Foto: Terje Pedersen / NTB scanpix

  • NTB

I avdelingen Nav internasjonalt, som ble lagt ned i 2016, ble det i flere år diskutert hvordan reglene skulle forstås. Dette opplyser nestleder i Norsk Tjenestemannslag (NTL) i Nav, Torgeir Homme, til NTB.

– Det var interne diskusjoner allerede fra 2012 om konsekvensene av den nye EU-forordningen og om den skulle ha forrang over folketrygdloven. Det er naturlig at det er faglige diskusjoner rundt dette temaet . Men praktiseringen bestemmes gjennom rundskriv. Noen saksbehandlere mente Nav hadde feil tolkning og praksis. Dette førte ikke til at praksisen ble endret, sier Homme.

Det er foreløpig uklart om ledelsen i Nav ble varslet om dette.

Les også

Nav-skandalen: 10 spørsmål og svar om hva som er skjedd og hvem som er blitt rammet

Minst 48 personer dømt på feil grunnlag

Mandag ble det kjent at minst 48 personer er urettmessig dømt for trygdesvindel: Årsaken er at de har oppholdt seg i andre europeiske land mens de mottok ytelser som sykepenger, arbeidsavklaringspenger eller pleiepenger. Minst 2.400 personer har fått urettmessige tilbakebetalingskrav fordi Nav feiltolket reglene.

Ifølge Homme blir Navs saksbehandlere først og fremst opplært i Folketrygdloven Der settes det som vilkår for å motta ytelser som arbeidsavklaringspenger at man oppholder seg i Norge.

At EU-forordningen fra 2012, som gir rett til å motta slike ytelser selv om man oppholder seg midlertidig i et annet europeisk land, har forrang, kommer ikke fram i lovteksten.

– Med tanke på at ledelsen har ment at Folketrygdloven har forrang, har opplæringen i EU-reglene ikke hatt samme prioritet. Det burde den nok ha hatt, sier Homme.

Les også

Jusprofessor om Nav-skandalen: – Viser hvor svak rettssikkerheten kan være

Les mer om

  1. Trygdeskandalen
  2. Nav
  3. Trygd
  4. Norsk Tjenestemannslag
  5. Domstolene