Politikk

Nav forventer flere ledige og syke. Lover at folk skal få stønadene sine.

Nav forventer økt press på grunn av flere ledige og syke. Etaten flytter på ansatte for å sørge for at folk får pengene sine.

Folk skal få penger selv om etaten selv vil bli rammet av epidemien. Nav vil nedprioritere andre oppgaver.
 • Solveig Ruud
  Solveig Ruud
  Journalist
Nyhetsbrev Få Kjetil B. Alstadheims perspektiv rett i innboksen hver uke.

– Vi har en beredskapsplan for å håndtere ulike typer hendelser, også pandemier, sier Navs kunnskapsdirektør Yngvar Åsholt.

Han forteller at etaten nå iverksetter en rekke tiltak for å kunne møte en situasjoner med flere arbeidsledige og flere syke, både i Nav og i befolkningen.

– Vi følger utviklingen fra time til time, sier han.

 • Les også: Regjeringen setter inn «de sterkeste tiltakene vi har hatt i fredstid.»

Sorterer ut de viktigste oppgavene i etaten

Etaten prioriterer nå hvilke tjenester som er de viktigste.

– Det er å sørge for at folk får pengene sine i en krisesituasjon. Da prioriterer vi ned andre oppgaver. Vi kommer til å nedprioritere forebyggende IA-arbeid og
sykefraværsoppfølging nå, sier han.

Åsholt opplyser at Nav ved behov vil flytte på ansatte til områder de
forventer økt trykk.

– Vi kommer til å få økt pågang fra folk som trenger dagpenger under permittering. Det er under oppseiling. Vi kommer også til å få økt pågang for å utbetale sykepenger og omsorgspenger til foreldre som er hjemme med syke barn, sier han.

Navs kunnskapsdirektør Yngbar Åsholt lover at Nav skal klare å «drive butikken» og at folk skal få utbetalt ytelsene sine.

Folk trenger ikke bekymre seg for at de ikke skal klare å «drive butikken.»

Nav-direktøren forventer også økt sykefravær internt i Nav og planlegger å utføre de prioriterte oppgavene med det kan karakteriserer som «betydelig bortfall av personell.»

– Vi har i flere uker jobbet med hvordan vi skal løse situasjonen for å sikre de viktigste oppgavene med økte byrder og økt sykefravær, sier han.

Åsholt understreker at folk ikke trenger bekymre seg for om etaten «klarer å drive butikken.»

Internt i Nav jobbes det med å få tilstrekkelig kapasitet til å jobbe med å gi
god og riktig informasjon, behandling av søknader, drifte IT-systemer og til å utbetale stønader.

Har systemer for å hindre spredning av sensitive opplysninger

Alle i Nav som kan utføre oppgaver hjemmefra, gjør nå det hjemme.

– Det er nesten ikke folk her jeg nå er, med unntak av dem som jobber med beredskapen, sier han.

Ansatte på Navs kontaktsenter – dit man ringer for å få kontakt med noen i Nav – vil måtte være på vanlig arbeidssted.

– Vi har stengt ned det meste som ikke er nødvendig, sier han og forteller at etaten har gode tekniske løsninger for å utføre arbeidet hjemmefra.

Han forsikrer at hjemmekontor ikke vil medføre økt fare for at folks sensitive opplysninger kommer på avveie.

– Det er flere lag med sikkerhet rundt våre systemer. Det er ikke økt risiko for spredning av slik informasjon selv om folk jobber hjemmefra, sier han.

Lemper på krav til stønader

Åsholt sier etaten også vil gjøre en del andre ting for bl.a. å avlaste helsevesenet og for å få ut stønader fra Nav.

Søknader om en del ytelser krever legeerklæring for å bli behandlet.

– Det vil fastlegene neppe ha tid til. Vi vil lage enklere regler for å ikke belaste helsevesenet, sier han og forteller at det nå pågår en dialog med Arbeids- og sosialdepartementet om å lempe på reglene for en del stønader.

Konkret vil dette f.eks. kunne gjelde ulike aktivitetskrav for å få arbeidsavklaringspenger.

- Vi kan fatte kortvarige vedtak som gjør at folk får pengene sine, og så kan vi gå gjennom kravene på et senere tidspunkt, sier han.

Nav gikk torsdag også ut med beskjed om at man kan bruke omsorgspenger, altså penger man får når man er hjemme med sykt barn, når barnehage eller skole nå stenges.

Les mer om

 1. Koronaviruset
 2. Nav
 3. Arbeids- og sosialdepartementet
 4. Hjemmekontor
 5. Beredskap
 6. Sykefravær