LO, Unio og YS trekker seg fra forhandlingene om særaldersgrenser

Forhandlingene om offentlig tjenestepensjon for ansatte med særaldersgrense i det offentlige har brutt sammen.

Arbeids- og sosialminister Torbjørn Røe Isaksen (H) synes det er beklagelig at partene ikke greide å komme til enighet.

– Jeg beklager at arbeidstakerne ikke aksepterte vårt forslag til nye pensjonsregler for personer med særaldersgrense, sier arbeids- og sosialminister Torbjørn Røe Isaksen i en pressemelding.

Innspurten i forhandlingene, som har vart siden oktober i fjor, startet onsdag formiddag. Røe Isaksen har sittet rundt forhandlingsbordet sammen med fagforbundene LO, Unio, YS og Akademikerne, samt KS og arbeidsgiverorganisasjonen Spekter. Onsdag ettermiddag opplyste fagforbundene at forhandlingene hadde brutt sammen.

– Tilbudet er for dårlig

– Tilbudet fra regjeringen er rett og slett for dårlig og avvikler i praksis særaldersgrensene over tid. Regjeringen setter pensjonen til over to hundre tusen arbeidstakere i spill. Det kan vi ikke være med på, sier første nestleder Peggy Hessen Følsvik i LO i en pressemelding.

Ifølge Røe Isaksen tilbød regjeringen et særskilt særalderspåslag som ville økt det livsvarige pensjonsnivået for alle med særaldersgrense, og fleksibel pensjon fra 62 år for de med aldersgrense 65 år.

Uten enighet videreføres gjeldende regler, skriver departementet i pressemeldingen.

Peggy Hessen Følsvik (LO).

Usikkert hva som skjer videre

Unio-leder Ragnhild Lied mener staten skuffet stort i forhandlingene om ny pensjonsordning for arbeidstakere med særaldersgrense.

– Tilbudet de kom med, er helt uakseptabelt. Jeg er skuffet, ja, slår hun fast overfor NTB.

Lied representerer over 100.000 arbeidstakere med særaldersgrense og sier at deres utgangspunkt for forhandlingene var at disse skulle få samme pensjonsnivå som andre som går av med pensjon fra 67 år.

– Det som gjør det krevende, er at konsekvensene av pensjonsreformen blir verre og verre for yngre årskull. Vi må jo også være opptatt av at de skal få en akseptabel pensjon, sier Lied.

Hva som skjer videre, er usikkert, men saken vil ikke bli løftet inn i kommende lønns- og tariffoppgjør, ifølge Lied.

– Vi må jo forhandle videre, men det blir nok ikke i løpet av våren. Først må staten komme med et annet tilbud, sier hun.

Staten: Må stå lenger i jobb

Særaldersgrensene gjør at flere yrkesgrupper i tøffe jobber, som politifolk, brannmenn og sykepleiere, må gå av med pensjon tidligere enn ved 70 år, som er den ordinære pensjonsalderen i staten.

I alt omfatter forhandlingene over 200.000 arbeidstakere i offentlig sektor. Myndighetene er opptatt av at flere skal stå lenger i jobb.

Forhandlingene er kompliserte, ikke minst på grunn av utilsiktede virkninger i pensjonsreformen som ble vedtatt i 2011 og justert i 2018.

Der ble det innført levealdersjusteringer som innebærer at folk må jobbe lenger for å få samme pensjon som dagens pensjonister. Om man går av tidligere som følge av en særaldersgrense, kan det føre til et lavere livsvarig pensjonsnivå på grunn av kortere opptjeningstid.

LO-nestleder Peggy Hessen Følsvik sa til E24 før forhandlingene brøt sammen at for dem handler det om å sikre de som har særaldersgrense, en pensjonsutvikling på linje med resten.