Tverrpolitisk støtte fra stortingspolitikere til Hongkong-demonstranter

Venstre-politiker Guri Melby har gått over partigrensene for å samle støtte i Hongkong-konflikten og sender et brev til myndighetene. Ideen har hun stjålet fra amerikansk politikk.

Guri Melby (V) har lenge vært engasjert i konflikten i Hongkong.

Mens tusenvis av demonstranter samlet seg utenfor regjeringskontorene og politihovedkvarteret i Hongkong, ble et brev fra norske politikere sendt til myndighetene i Hongkong og Kina.

Stortingsrepresentant Guri Melby (V) har tatt initiativet til å gi sin støtte til demonstrantene i Hongkong. Brevet er undertegnet av representanter fra seks partier på Stortinget: Venstre, KrF, Høyre, Rødt, SV og MDG.

– Jeg ville se om det var mulig å få til et tverrpolitisk samarbeid. Jeg hadde håpet å få med Arbeiderpartiet også, men de har jeg ikke hørt noe fra. Likevel er jeg fornøyd med oppslutningen, sier hun.

Oppfordring til myndighetene

Brevet er først og fremst en oppfordring til myndighetene i både Hongkong og Kina om å la demonstrantene få lov til å uttrykke sine meninger uten å bli møtt med vold.

– Vi er forsiktige med å ta stilling i selve saken, men vi er opptatt av å beskytte deres rett til å demonstrere og bruk av ytringsfriheten, sier Melby.

Hun reagerer sterkt på hvordan demonstrantene blir behandlet.

– Det har jo vært eksempler på bruk av tåregass, men demonstrasjonene har fortsatt med stor styrke. Det er veldig bra.

Demonstranter blir møtt med pepperspray.

Har informert UD om brevet

Melby sier at brevet er inspirert og stjålet fra amerikanske senatorer.

– De har tradisjoner med å lage resolusjoner. Det har vi ikke vane for i Norge. Derfor formulerer vi dette mer som et brev. Dette gir oss stortingspolitikere en mulighet til å engasjere oss i Hongkong-demonstrasjonene.

– Representanter fra tre ulike regjeringspartier står bak brevet til støtte for demonstrantene. Har du rådført deg med UD før brevet ble sendt?

– Jeg har ikke rådført meg med UD, men jeg har informert dem.

Håper at noen kopierer

I løpet av de siste ukene har flere millioner mennesker protestert i Hongkong etter at myndighetene la frem et omstridt lovforslag som åpner for å utlevere borgere til rettsforfølgelse i Fastlands-Kina. Det har endt med voldelige sammenstøt med opprørspolitiet.

Demonstrantene er klare i sine krav: De nekter å gi seg før Hongkongs leder, den Beijing-lojale Carrie Lam, trekker seg. De krever også at demonstranter som er blitt fengslet i løpet av de siste ukenes protester, må løslates.

– Helt ærlig, tror du et slikt brev kan gjøre noe fra og til med konflikten?

– Det er jo vanskelig å si hvor kraftfullt et slik brev kan bli, men det vi vil oppnå, er å vise støtte til demonstrantene som kjemper for friheten sin og mot maktovertagelse i Kina. Når protestene nå starter igjen, må de foregå uten vold og maktbruk fra politi og myndigheter, sier hun og legger til.

– Når vi kopierer andre, er det jo et håp i at andre kan kopiere oss også!