Ap-landsmøtet splittet om synet på lekser: Flertall i et utvalg vil ha leksefri skole

– Hjemmeleksene bør avvikles, foreslår flertallet i Aps oppvekstutvalg. Ap-leder Jonas Gahr Støre er uenig.

Partileder Jonas Gahr Støre kjemper for å beholde lekser i skolen. Aps oppvekstutvalg vil ha leksefri skole.
Det er intern uenighet i Ap om lekser. Flertallet i partiets oppvekstutvalg mener elevene bør få mengdetrening og repetisjon på skolen.

De fleste foreldre og skolebarn har en oppfatning om lekser. Noen mener de er nødvendige for god nok læring. Andre mener de er pest og en plage som fører til stress og krangel mellom foreldre og barn, og at de øker forskjellene fordi barn får svært ulik hjelp hjemme.

Internt i Ap er begge syn representert. Meningene er svært delte. Partileder Jonas Gahr Støre kjemper mot flertallet i partiets oppvekstutvalg.

Ikke alle får like god hjelp hjemme

– Jeg har tatt til orde for en leksefri skole fordi jeg ser at organiseringen av barns hverdag er uhensiktsmessig. Samtidig ser jeg også at de barna som får minst hjelp med leksene av sine foreldre, ikke blir løftet opp i den norske skolen, sier Cecilie Knibe Kroglund, som har ledet Aps oppvekstutvalg.

Hun gir uttrykk for at hun tror at de barna som trenger ekstra hjelp, vil få et større løft hvis de får hjelp av dyktige pedagoger når de gjør øvingsoppgaver og skolearbeid.

Ønsker repetisjon på skolen

Hun har 13 av 15 medlemmer i Aps oppvekstutvalg på sin side. De er ikke uenige i at repetisjon og mengdetrening må til for å oppnå best mulig læring, men mener altså at dette bør skje på skolen.

Flertallet poengterer at elevene da blir mindre avhengige av foreldrenes forutsetninger og utdanningsbakgrunn.

– Skal lekser da gjøres på skolen i en forlengelse av den obligatoriske skoledagen?

– Nei, ikke nødvendigvis, svarer Kroglund, som viser til at det også i dag gis leksehjelp, og at vi har norske skoler som drives godt uten lekser.

– Det handler om å gi gode løsninger på det også. Det er mange som klarer det fint i dag, sier hun.

Selv om hun også ønsker to timers gratis skolefritidsordning på småbarnstrinnet, understreker hun at pålagte lekser må utføres i skoletiden.

– Hvis du skal pålegges skolearbeid, skal det gjøres i en skolesammenheng, og barna skal ha tilgjengelig pedagogisk hjelp dersom de lurer på noe. Det tror vi er bedre enn frustrerte foreldre som hjelper barna sine fritiden, sier hun.

Tror uansett utfall på tydeligere rammer for leksene

– Tror du at du får landsmøtet med deg på dette?

– Jeg håper det, sier hun. Hun merker at mange støtter tanken om pedagogisk hjelp, legger hun til.

– Det føler jeg at det er mange på landsmøtet som mener.

Kroglund poengterer at mindretallet i utvalget også gir uttrykk for at det er problematiske sider ved hjemmeleksene.

– Mindretallet mener man bør få retningslinjer om hvilke type lekser som skal gis, og i hvor store mengder de skal gis, sier hun.

Støre vil gi beskjed om sitt syn

Partileder Jonas Gahr Støre vil kjempe for å beholde leksene.

– Jeg mener det bør være lekser i skolen. Men det bør være riktige lekser. Det er mange eksempler på at lekser virker ekskluderende på de barna som har hjem som ikke legger godt til rette for lekser, sier han.

Han viser til alt fra oppløste hjem til hjem der det ikke er noen hjelp å få til vanskelige lekser.

– Men jeg lytter til lærerne som sier at gir du riktige lekser, som repeterer stoff som elevene allerede har gått gjennom, så er det en god ting.

– Vil du kjempe hardt for å få ditt syn gjennom?

– Når jeg skal oppsummere debatten om dette, vil jeg understreke mitt syn på dette og dele det med de delegasjonene som jeg har kontakt med, sier han.

Jobbes med kompromiss i kulissene

Leksemotstanderne sier de tror de har flertallet i salen på sin side, men det er flere andre toneangivende politikere enn Støre som jobber for å beholde leksene.

– Det jobbes i kulissene, sier leksemotstandere som opplyser at noen forsøker å snekre sammen et kompromiss. Det snakkes om en løsning som ikke utelukker alle lekser, men som rammer dem tydeligere inn enn i dag.

Interessert i flere saker fra Aps landsmøte?