Samlet opposisjon mener Sanner må gripe inn i Tangen-saken

Fremskrittspartiet ber finansminister Jan Tore Sanner (H) anmode hovedstyret i Norges Bank om å gjøre en ny vurdering av ansettelsesavtalen til Nicolai Tangen.

Frps Hans Andreas Limi under Stortingets høring om Tangen-ansettelsen.

Konflikten er så akutt og så fastlåst at finansministeren må bidra til å løse opp i floken, mener finanspolitisk talsperson Hans Andreas Limi.

– Det er ingen vei utenom. Her må finansministeren bidra til å løse denne konflikten, som kan bli veldig skadelig hvis den får utvikle seg, sier Limi

Har handlingsrom

Frp mener finansministeren har et visst handlingsrom, til tross for at en ekstern juridisk vurdering tirsdag konkluderte med at departementet ikke har mulighet til å instruere hovedstyret.

– Vi ber finansministeren å gå i en dialog med hovedstyret for å prøve å finne en løsning på dette så raskt som overhodet mulig, sier Limi.

Frp viser til konflikten som har oppstått mellom hovedstyret i Norges Bank, som ansatte Tangen, og representantskapet, som er Stortingets kontrollorgan. Bekymringen er at situasjonen er i ferd med å bli så alvorlig at den kan skade omdømmet og forvaltningen av oljefondet.

Nær samlet Stortinget støtter kritikken

Det er nesten et samlet Storting som nå har gitt uttrykk for at de i hovedsak stiller seg bak kritikken mot ansettelsesprosessen. Bare Høyre har ennå ikke landet på noen konklusjon.

Opposisjonen er i stor grad enig om at det er finansministeren som må ta saken videre. KrF har på sin side ment at saken bør sendes tilbake til hovedstyret for en ny vurdering, men har ikke fått støtte fra andre partier for sitt forslag.

De finanspolitiske talspersonene avsluttet onsdag ettermiddag nok et hastig innkalt møte for å diskutere saken. Flere gir uttrykk for at det går framover og øyner muligheten for et bredt flertall kan samle seg om en løsning.

-Grunnlag for å finne sammen

SVs Kari Elisabeth Kaski mener Frps konklusjon ligner det som SV tidligere har kommet til. Også Arbeiderpartiets Hadia Tajik mener å se konturene av en innstilling. Finanskomiteen har frist til fredag med å avgi innstilling i saken.

– Komiteen jobber fortsatt med å formulere konklusjonen om hvordan dette skal følges opp, men jeg oppfatter at et klart flertall støtter hovedlinjen i kritikken fra representantskapet. Det legger grunnlag for at det bør være mulig å finne et bredt flertall, sier hun til NTB.

Uenige om vurderingen

Partiene er uenige i hvor avgjørende den eksterne juridiske betenkningen fra det private advokatselskapet Arntzen de Besche er. For Fremskrittspartiet har det vært en viktig brikke i å avklare handlingsrommet til finansministeren, sier Limi.

SV mener derimot det ikke er grunn til å legge stor vekt på betenkningen, og påpeker at det er kommet motstemmer fra det juridiske miljøet. Arbeiderpartiet mener heller ikke vurderingen bør veie tungt.

– Den har ingen bindende juridisk virkning. Vi tar den til orientering, sier Tajik.

Hun mener det vesentlige er om ansettelsesprosessen har vært tillitvekkende, og peker på at svaret på dette ikke er å finne i vurderingen.

– Heller ikke svaret på om tilliten og omdømmet til oljefondet blir ivaretatt gjennom en ansettelse som har fått kritikk fra først kontrollorganet til Norges Bank, og deretter fra et flertall på Stortinget, sier hun.