Politikk

Viken-flertallet sier nei til regjeringens bompengeplan for ny E18

Det rødgrønne Viken-flertallet sier nei til planen for ny E18 vest for Oslo.

Illustrasjonen viser Høviktunnelen, slik den var planlagt.
  • Christian Sørgjerd
    Journalist

Det nye politiske flertallet i det nye fylket Viken sier nei til dagens plan for utbyggingen av E18 vest for Oslo. Det ble klart da flertallspartiene Ap, Sp, SV og MDG la fram sin fremforhandlede politiske plattform på Lørenskog i dag.

«Det skisserte bompengeopplegget for E18 som har vært på høring fra Statens Vegvesen er i strid med lokal enighet i OP3, fordi regjeringen vil utvide antall felt inn mot Oslo. Fylkesrådet i Viken vil derfor ikke være garantist for den skisserte finansieringen. Fylkesrådet vil be regjeringen om at det ikke gås videre med E18-prosjektet slik det nå er planlagt av regjeringen, og vil jobbe for å endre prosjektet gjennom samarbeid med partene i Oslopakke 3.»

Det nye fylkesrådet i Viken, som for øvrig også går inn for å skrote det nye storfylket, legger videre «til grunn at veikapasiteten ikke skal øke og at kostnad og bompengene for prosjektet skal reduseres».

Arbeiderpartiets Tonje Brenne ligger an til å bli ny fylkesrådsleder for storfylket Viken.

Ny E18-dynamikk

Det politiske flertallet skriver videre i plattformen at «de forutsetter at Regjeringen ikke forskutterer videre planlegging av E18 før Oslo og Viken (tidl. Akershus), som er de lokale parter, har kommet til enighet».

De fire rødgrønne politikerne som la fram plattformen, er tydelige på at dette endrer dynamikken i forhandlingene om Oslopakke 3. Nå vil det politiske flertallet i Oslo og Viken møte regjeringen med felles front i synet på ny E18. De ønsker ikke så stor utbygging som Stortinget har lagt opp til.

– Vi sier nei til regjeringens plan for utvidelse av e18 vest, sier MDGs førstekandidat til fylkestingsvalget i Viken, Robin Kristoffer Haug.

– Det som er lokalt fremforhandlet, må være utgangspunktet. Lokal enighet kan ikke fortolkes av regjeringen når saken legges frem for Stortinget, sier Aps førstekandidat Tonje Brenna.

Hun blir trolig fylkesrådslederen i det nye fylket.

Vil ha redusert trafikk

I den ferske politiske plattformen heter det også:

«E18 vest for Oslo er preget av kø og overbelastning. Viken skal jobbe for en miljø- og klimavennlig løsning
for transporten i Vestkorridoren som reduserer trafikk, forbedrer myke trafikanters kår, gir rom for byutvikling og møter næringslivets og fastboendes behov»