Politikk

Venstre-leder Trine Skei Grande setter foten ned: Ikke flere biler i byene

ARENDAL (Aftenposten): Midt i de krevende bompengeforhandlingene gir Venstre-leder Trine Skei Grande klar beskjed: - Frp må slutte å snakke ned det de har fått til. Byvekstavtalene har vært en suksess.

Venstres leder Trine Skei Grande avviser Frp-leder Siv Jensens ønske om å endre nullvekstmålet.
  • Thomas Spence
  • Alf Ole Ask
    Journalist

I dette intervjuet med Aftenposten understreker hun at «nullvekstmålet» ligger fast.

Det innebærer at veksten i persontrafikken i byene skal tas gjennom kollektivtransport, sykkel eller gange.

Dermed skyter hun også ned ett av de seks kravene Frps landsstyre vedtok i juni, nemlig å «endre nullvekstmålet.»

Null utslipp?

Frp ønsker å vri ambisjonene fra nullvekst i antall biler til nullvekst i utslipp av klimagasser. Med stadig flere elbiler vil Frps mål kunne nås selv med vekst i bilparken.

Det avviser Skei Grande som en løsning i de forhandlingene regjeringspartienes ledere fører innimellom egne valgturneer.

– Nullvekstmålet står fast. Poenget med nullvekstmålet er jo biler. Det er ikke plass til alle bilene, understreker hun.

Her står hun trygt på regjeringsplattformen fra Granavolden:

«I Nasjonal Transportplan NTP slås det fast at persontransportveksten i byområdene skal tas av kollektivtransport, sykkel og
gange («nullvekstmålet»).

  • Les også: Dette kan bli løsningen på regjeringens bompengestrid

I et internt dokument fra Venstre beskrives konsekvensene av stopp i byvekstavtaler og fjerning av bompenger slik:

«Biltrafikken vil øke. Økt biltrafikk gir økt kø, mindre effektive reiser både for de i bil og de i buss og trikk. Det gir mer forurensing, større slitasje på veiene, redusert trafikksikkerhet.»

Byvekstavtalene

Også i synet på byvekstavtalene som forutsetter bompengefinansiering, er Venstre og Frp motpoler. Frps landsstyre krever stans i nye bypakker.

Det provoserer Skei Grande som leverer et varmt forsvar for byvekstavtalene.

– Nå må Frp slutte å snakke ned byvekstavtalene, og det de har fått til. Avtalene fungerer. Gjennom disse har vi virkelig klart det store klima-, mijlø- og samferdselsløftet i byene, sier Skei Grande.

Trenger ikke bil i byen

Hun beskriver målet med byvekstavtalene «med at du ikke skal trenge bil i byene, mens folk på bygdene skal gode veier for å komme frem».

– Det er ikke plass til alle. Vi klarer ikke å bygge byer der alle får lov å kjøre dit de vil og parkere der de vil. Du trenger ikke å reise langt fra Norge for å se hvor det ikke fungerer fordi man ikke har tatt det innover seg.

– Frp er og har alltid vært opptatt av at det skal bli mindre bompenger for folk flest. Vi er bilistenes parti. I regjering har vi lagt ned bomstasjoner, redusert bompengetakster og økt de statlige investeringene til vei, sier Siv Jensen.

– Spenningen mellom Venstre og Frp gjør at vi får en fin balanse mellom pisk og gulrot, sier hun.

Venstre demper Frp

– Er Venstres viktigste oppgave å avdempe virkningene av Frps gjennomslag?

– Venstres oppgave er å gjøre bymiljøene bedre når det gjelder forurensning.

Men lavere bompenger som Frp har varslet vil komme, vil øke biltrafikken?

– Det går an å innføre lavere bompenger uten å øke biltrafikken. Vi har kuttet i bompenger i budsjettene hvert eneste år. Dette har fungert så bra.

– Det blir lavere bompenger i by og bygd?

– Jeg sier at Frp må slutte å snakke ned det de har fått til. Vi har fått til mange bomprosjekter som er blitt lavere. De må skryte av det vi har fått til på transportsektoren. Det er en suksess både for klima, miljø og nærmiljø, sier Skei Grande som er provosert av Sp-leder Trygve Slagsvold Vedums utspill i Aftenposten.

– Bygdene blir ikke bedre av at byene blir dårligere

Foran utbyggingen i Barcode og Bjørvika tok han til orde for «bygdevekstavtaler» som skal finansieres ved å ta fra planlagt økning i byvekstavtalene. Venstre-lederen flyttet inn i nabolaget, Gamlebyen, i 1988.

– Jeg tror ikke Vedum vet hvor mange barn som hadde luftveisproblemer, eller hvor mange beboere her som slet med psyken på grunn av støy og forurensinging den gang. Miljøet er dramatisk forbedret siden den gang. Bygdene blir ikke bedre at byene blir dårligere.

– Jeg skjønner at folk på bygdene blir lei av at vi snakker mye om forurensing i byene, men det er faktisk ganske viktig for dem som bor der, sier hun.

Norsk politikk

Nyhetsbrev En gang i uken gir vår politiske redaktør Kjetil B. Alstadheim deg sitt perspektiv på det viktigste som har skjedd i maktens korridorer.

Les mer om

  1. Bompenger
  2. Nullvekstmålet
  3. Oslopakke 3
  4. Kommunevalg 2019
  5. Trine Skei Grande